Misto

Místo u moře - O tvůrcích

...napří­klad Laggies, Ta zná­má Betty Page, Hráči, Sexuální rekon­struk­ce, hud­ba ze sou­sed­ní­ho poko­je, Pohřeb, The Last Time I Commited Suicide, Třinácté patro, Celebrity, Navždy má, Desatero, American Loser, Puccini pro začá­teč­ni­ce,...Read more »
peters friends 1

Peterovi přátelé / Peterʼs Friends

...samot­ných pro­ta­go­nis­tů (Rogerovu sofis­ti­ko­va­nou reklam­ní zněl­ku, v čes­kém zně­ní „Naše káva – žha­vá láva“, zkom­po­no­val sám Hugh Laurie 🙂 zazní Offenbach a Puccini, Cyndi Lauper (Girls Just Want To Have Fun), Bruce...Read more »