Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Futurama'

Pamela Anderson

...Guest Appearance 1999-     Episode dated 28 April 1999 role: Guest Appearance 1999-     Futurama (TV seri­ál) (Futurama) role: Dixie / ... 1999-     Home Improvement: Backstage Pass role: Lisa...Read more »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...vysí­lat 1. dub­na 2009 v 18.00. Jednalo se o jeden z prv­ních čes­kých tema­tic­kých kaná­lů. Vysílání bylo zapo­ča­to krát­kým fil­mem Narození nové tele­vi­ze. Poté násle­do­va­ly seri­á­ly Futurama, Brainiac: Šílená věda, sit­com Chuck a celo­ve­čer­ní film....Read more »
vlcsnap 2018 08 21 23h15m35s812

Disenchantment - prvních deset zajímavostí o seriálu

...Hra o Trůny. Doprovodná kape­la ve čtvr­té epi­zo­dě má název „Pillage peo­ple“ - Village People. Seriál dabu­jí stej­ní her­ci jako seri­ál Futurama a Simpsonovi (Lauren Tom, Billy West, Tress MacNeille a John DiMaggio)...Read more »
vlcsnap 2018 08 17 22h33m43s866

Disenchantment (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar (S01E01))

První díl nové­ho seri­á­lu od tvůr­ci Simpsonů? Jak se líbí? Jasně líbí. Simpsonovi jsou v pří­tom­nos­ti, Futurama v budouc­nos­ti a Disenchantment o minu­los­ti. Seriál o stře­do­vě­ké prin­cezně, plný magie, rytí­řů a krve je přes­ně tím, co...Read more »
RickAMorty

Rick a Morty

...o tom udě­lal obrá­zek. Simpsonovi mají už 28. sezó­nu, Futurama skon­či­la a dvo­ji­ce Americký táta spo­lu s Griffinovými stá­le jdou. Jejich nej­no­věj­ší brat­ří­ček je všech­ny polo­ží na lopat­ky. Během prv­ní sezó­ny se mu poda­ři­lo...Read more »
Doktor

Doctor Who: The Return of Doctor Mysterio 60 %

...je obsa­ze­ní hlav­ních měst niči­vý­mi moz­ky (co pak nám to při­po­mí­ná? Futurama?), lás­ka a samo­zřej­mě dvo­jí totož­nost chůvy a nepo­ra­zi­tel­né­ho bojov­ní­ka pro­ti zlo­či­nu. Díl je to na Vánoční spe­ci­ál doce­la sla­bý. Během...Read more »