Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Fotbal: FK Teplice - AC Sparta Praha'

Sparta Praha - 110 years anniversary jersey by Krtkin

(CZ) Tento patch obsa­hu­je dre­sy klu­bu Sparta Praha k výro­čí 110 let exis­ten­ce klu­bu. Patch samo­zřej­mě obsa­hu­je také dres do menu hry. (EN) This patch con­ta­ins jer­seys of the club Sparta...Read more »

ELH Facepack HC Sparta Praha 2013/2014

Fotky pro HC Sparta Praha 2013/2014 Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz...Read more »
xbIYRGBjOoM

Fanoušci Sparta Praha 2015

Fanoušci Sparta Praha 2015 Fanoušci v pohy­bu: https://www.youtube.com/watch?v=xbIYRGBjOoM ****************** Simca’s Addons / Facebook Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz...Read more »

Sparta Praha vzdává hold 2015 (jako třetí dresy)

Kategorie addo­nu: Sparta Praha Datum vydá­ní: 2015-02-01 17:10:50 Stahujte z Stahujte z webu NHL.Simca.name...Read more »

Fotky HC Sparta Praha 2015/16

Fotky HC Sparta Praha od Simci ****************** Simca’s Addons / Facebook Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz...Read more »
Přes kosti mrtvých Spoor Agnizeska Mandat Miroslav Krobot

Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších

Febiofest uve­de v Praze a násled­ně v regi­o­nech v rám­ci svých ozvěn 155 fil­mů z 55 zemí v cel­kem 573 pro­jek­cích . Předprode j na poklad­nách kin CineStar Praha – Anděl a CineStar Praha – Černý Most...Read more »

Fota - Sparta Praha

Fotky hráčů Sparty Praha pro sezo­nu 16-17.Autorem patche-Coach pro EHA addons Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz...Read more »

HC Sparta Praha 2017/18 - sezóna 2017/18

Autor: Ferda68 Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz...Read more »

Fanoušci Sparta Praha 2015

Kategorie addo­nu: Fanoušci Datum vydá­ní: 2015-12-11 19:09:54 Stahujte z Stahujte z webu NHL.Simca.name...Read more »

Dresy HC Sparta Praha 2015/16

Kategorie addo­nu:  Datum vydá­ní: 2015-10-14 07:40:15 Stahujte z Stahujte z webu NHL.Simca.name...Read more »

HC Sparta Praha 111 let

Kategorie addo­nu:  Datum vydá­ní: 2014-12-16 07:48:43 Stahujte z Stahujte z webu NHL.Simca.name...Read more »
PrahaNeznama

Ryska Petr: Praha neznámá - 60 %

Napsat o Praze něco nové­ho je zapekli­tý úkol, pro­to­že Praha je inspi­ra­tiv­ní už po sta­le­tí pro mno­hé auto­ry. Doba si však žádá nový pohled na všech­no a Praha tedy nemů­že být výjim­kou. Kniha...Read more »

Fotky HC Sparta - Play Off 2014/15

Kategorie addo­nu: HC Sparta Praha Datum vydá­ní: 2015-03-29 18:29:00 Stahujte z Stahujte z webu NHL.Simca.name...Read more »
sparta se vrac do fifa 18

Sparta se vrací do FIFA 18!

Novým, mož­ná i jedi­ným týmem z čes­ké ligy, kte­rý bude v nové hre FIFA 18, bude AC Sparta Praha. https://youtu.be/QSplRq0rBck...Read more »
HuraNaFotbal1

Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%

Poněkud neduži­vý a nesmě­lý chla­pík jmé­nem Amadeo je už od dět­ství pře­bor­ní­kem ve stol­ním fot­bál­ku (resp. v hos­pod­ském fot­bál­ku, chcete-li). Do jeho malé­ho měs­teč­ka se jed­no­ho dne vrá­tí mezi­ná­rod­ně slav­ný super-fotbalista Ace,...Read more »
HuraNaFotbal

Hurá na fotbal - O filmu

...zku­še­nos­ti s fil­mem a také pro­slu­lé­ho spi­so­va­te­le Eduarda Sacheriho, kte­rý napsal spo­lu s Campanellou scé­nář k vele­ú­spěš­né­mu fil­mu „Tajemství jejích očí“. Psaní scé­ná­ře a stvo­ře­ní fil­mo­vé­ho svě­ta zabra­lo více než 18 měsí­ců. Pak násle­do­va­lo dal­ších...Read more »
KarelGott

Karel Gott

Karel Gott (* 14. čer­ven­ce 1939, Plzeň - 1. říj­na 2019, Praha[7]) byl čes­ký šlág­ro­vý zpě­vák, herec a malíř.[8] V anke­tách Zlatý sla­vík a Český sla­vík zís­kal cel­kem 42 oce­ně­ní. V letech 1965–2019 pro­dal 50...Read more »
DSC 0173

Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září

Pětapadesátý roč­ník fes­ti­va­lu Zlatá Praha pro­běh­ne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě tra­dič­ní pře­hlíd­ky fil­mů o hud­bě, tan­ci a diva­dle, nabíd­ne fes­ti­val boha­tý dopro­vod­ný pro­hram. Zahajovací večer ve stře­du 19.září...Read more »
vlcsnap 2016 08 23 13h25m36s993

Fotbal s podporou enginu Frostbite – oficiální video ze hry FIFA 17

FOTBAL JE ZPÁTKY a ten­to­krát s pod­po­rou engi­nu Frostbite! Podívejte se na nové akvi­zi­ce, pará­dič­ky nebo gólo­vé osla­vy a pod­maň­te si kaž­dý oka­mžik na hřiš­ti se zábě­ry ze hry FIFA 17. https://www.youtube.com/watch?v=Ks47QM5bjhE...Read more »

Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy

...Kontakty: www.artistsforsrilanka.org , www.buddhastooth.com Jeff a Gayathri: jeffhush@yahoo.com Tiskový ser­vis: Pavlína Fechterová, Martina Reková: pavlina@2media.cz , martina@2media.cz Naďa Machková (roz­ho­vo­ry, foto, info): 777 556160, nada@2media.cz Akreditace na kon­cer­ty: Julie Včeláková – vcelka@2media.cz...Read more »

LEV Praha ledy TIPSPORT a O2 ARENA by Lprow28 for EHA

LEV Praha ledy TIPSPORT a O2 ARENA by Lprow28 for EHA. Zvolte si insta­lač­ní balíček na kte­rém ledě chce­te hrát. Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz...Read more »

HC Lev Praha - Jerseys for Play-Off 2014

(CZ) Tento patch obsa­hu­je dre­sy klu­bu HC Lev Praha pro prá­vě pro­bí­ha­jí­cí play-off (Gagarinův pohár 2013-2014) Kontinentální hoke­jo­vé ligy. Tvůrce dre­sů: 7BECKS (EuropeanHockeyAddons) Poděkování: DEMOUL (Šablony helem) (EN) This patch...Read more »
SVP

Severský filmový podzim – Praha, Ostrava, Brno, Choceň, Žamberk

14. – 18 . lis­to­pa­du | Praha kino Atlas,15. – 18 . lis­to­pa­du | Ostrava, 14. – 29. 11. Choceň, 6. – 9 . pro­sin­ce | Brno, 7. – 8. pro­sin­ce |...Read more »
anifest

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu

...divác­kou zku­še­nos­tí fil­mo­vé­ho a gra­fic­ké­ho čte­ní pohyb­li­vé­ho obra­zu. Je gra­fic­kou výpo­vě­dí, civi­li­zač­ní apo­ka­ly­p­sou, kte­rá pří­znač­ně zachra­ňu­je prv­ní roč­ník sek­ce nena­ra­tiv­ních a expe­ri­men­tál­ních „jevů“ v sou­čas­né ani­ma­ci. Anotace: Postapokalyptická kra­ji­na je bičo­vá­na deš­těm. Sledujeme...Read more »

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov

...bude také v pro­sto­rách Francouzského insti­tu­tu zahá­je­na jedi­neč­ná výsta­va Skryté pokla­dy Michela Ocelota, kte­rá před­sta­ví i méně zná­mé fil­my oce­ňo­va­né­ho tvůr­ce. Kromě Francie zaví­tá pro­gram letoš­ní­ho AniFestu také do Estonska – ukon­če­na...Read more »

HC Sparta - military

Kategorie addo­nu: Hasici Datum vydá­ní: 2014-04-08 20:37:55 Stahujte z Stahujte z webu NHL.Simca.name...Read more »