dckk 61 mezinarodni liga spravedlnosti 1 1

#1973: DC komiksový komplet 61: Mezinárodní liga spravedlnosti - 40 %

...komplet 5: Superman - Utajený počátek""DC komiksový komplet 6: Batman - Dlouhý Halloween, kniha první""DC komiksový komplet 7: Batman - Dlouhý Halloween, kniha druhá""DC komiksový komplet 8: Green Lantern -...Read more »
dckk 68 mezinarodni liga spravedlnosti 2 1

#2022: DC komiksový komplet 68: Mezinárodní liga spravedlnosti, kniha druhá

...Titáni - Smlouva s Jidášem""DC komiksový komplet 56: Liga spravedlnosti - Volání po spravedlnosti""DC komiksový komplet 57: Batman - Pod maskou""DC komiksový komplet 58: Green Lantern / Green Arrow -...Read more »

Snyder vs. Whedon: Dawn of Justice!Liga spravedlnosti byla...

Snyder vs. Whedon: Dawn of Justice! Liga spravedlnosti byla srágora, to je neoddiskutovatelný fakt. Problém je, že nikdo moc pořádně neví, proč to byla srág... moviezone.cz Liga spravedlnosti od Snydera...Read more »

Snyder vs. Whedon: Dawn of Justice!Liga spravedlnosti byla...

Snyder vs. Whedon: Dawn of Justice! Liga spravedlnosti byla srágora, to je neoddiskutovatelný fakt. Problém je, že nikdo moc pořádně neví, proč to byla srág... moviezone.cz Liga spravedlnosti od Snydera...Read more »
dckk 56 jla volani po spravedlnosti 1

#1919: DC komiksový komplet 56: Liga spravedlnosti - Volání po spravedlnosti - 75 %

...Green Lantern - Rok jedna""DC komiksový komplet 9: Superman - Pro zítřek, kniha první""DC komiksový komplet 10: Superman - Pro zítřek, kniha druhá""DC komiksový komplet 11: JLA - Babylonská věž""DC...Read more »

Liga výjimečných

Kdysi dáv­no v pra­dáv­ných časech páry exis­to­va­lo jed­no malé sdru­že­ní. TZV. Liga výji­meč­ných. Vládnul jim Allan Quatermain a její­mi čle­ny byly upír­ka Mina Harker, Dorian Gray,neviditelný muž Rodney Skinner, kapi­tán Nemo, Dr. Jekyll/Mr....Read more »
SoutezBatman

Soutěž o plakáty k filmu Liga spravedlnosti

...hla­su­jí­cí. Ceny Cena - pla­kát „Superman“ Cena - pla­kát „Wonder Woman“ Cena - pla­kát „Batman“ Otázky V jaké roce měl pre­mi­é­ru prv­ní film z tri­lo­gie (Muž z oce­li)? V jaké roce měl...Read more »
HuraNaFotbal

Hurá na fotbal - O filmu

„Našim zámě­rem bylo vytvo­řit jedi­neč­ný a ori­gi­nál­ní svět. Podle mého skrom­né­ho názo­ru si mys­lím, že jsme uspě­li, pro­to­že jsem zatím nevi­děl žád­ný podob­ný film.“ - Juana José Campanella - Toto dob­ro­druž­ství...Read more »
HuraNaFotbal1

Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%

Poněkud neduži­vý a nesmě­lý chla­pík jmé­nem Amadeo je už od dět­ství pře­bor­ní­kem ve stol­ním fot­bál­ku (resp. v hos­pod­ském fot­bál­ku, chcete-li). Do jeho malé­ho měs­teč­ka se jed­no­ho dne vrá­tí mezi­ná­rod­ně slav­ný super-fotbalista Ace,...Read more »
vlcsnap 2016 08 23 13h25m36s993

Fotbal s podporou enginu Frostbite – oficiální video ze hry FIFA 17

FOTBAL JE ZPÁTKY a ten­to­krát s pod­po­rou engi­nu Frostbite! Podívejte se na nové akvi­zi­ce, pará­dič­ky nebo gólo­vé osla­vy a pod­maň­te si kaž­dý oka­mžik na hřiš­ti se zábě­ry ze hry FIFA 17. https://www.youtube.com/watch?v=Ks47QM5bjhE...Read more »

Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe

Tato kni­ha se ke mně dosta­la v podo­bě naro­ze­ni­no­vé­ho daru, pře­kva­pi­vé­ho a milé­ho. Robin Ujfaluši je koor­di­ná­to­rem občan­ské­ho sdru­že­ní Inex-SDA, jež se zabý­vá vyu­ži­tím fot­ba­lu ke zlep­še­ní trist­ních život­ních situ­a­cí lidí (zejmé­na...Read more »

Zack Snyder (Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, Liga spravedlnosti) prohlásil, že Zack Snyder´s Justice Le...

Zack Snyder (Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, Liga spravedlnosti) prohlásil, že Zack Snyder´s Justice League bude pravděpodobně mít rating R (mládeži nepřístupno). Zároveň naznačil, že by se...Read more »

Režisér Zack Snyder (300: Bitva u Thermopyl, Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, Liga spravedlnosti) dle sv...

Režisér Zack Snyder (300: Bitva u Thermopyl, Muž z oceli, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, Liga spravedlnosti) dle svých slov podpoří vydání režisérského sestřihu Sebevražedného oddílu. O vydání Ayer Cutu...Read more »
WesS02E03

Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 %

...se dozví­me i tro­chu infor­ma­cí o Bernadovi a nej­dů­le­ži­těj­ším bodu 2. série. Tím je zís­ká­ní dat z otce Dolores - Petera Abernathyho, kte­rý slou­ží jako středo­bod série pro lid­skou část Westwordu. Pro výtvo­ry je stá­le...Read more »
West03

S02E03: Virtù e Fortuna

Titulky k 3. epi­zo­dě 2. řady seri­lu Westworld. Verze pro Westworld.S02E03.WEB.H264-DEFLATE. Stahujte z Titulky.com....Read more »
200610011116 IMG 6524

Academia film Olomouc - AFO 2006

Dnešním dnem byl v Olomouci zahá­jen 41. roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu AFO 2006, jehož hlav­ním garan­tem je Katedra diva­del­ních, fil­mo­vých a medi­ál­ních stu­dií FF UP. Festival se usku­teč­ní ve dnech 1. - 5. říj­na...Read more »

Shaolin Soccer

...Milujete fot­bal? Bojové umě­ní? A co takhle fot­bal oko­ře­ně­ný sha­o­lin­ským umem? Takový fot­bal jste ješ­tě nevi­dě­li. Jestli milu­je­te nad­sáz­ku, humor, bojo­vé umě­ní a fot­bal, je to film prá­vě pro Vás. Fotbalový team,...Read more »
06

Dycky Sunderland (1. a 2. série)

...kdy vlád­la Železná lady Margaret Thatcherová, během kte­rých se zaví­ra­ly tam­něj­ší oce­lár­ny, lodě­ni­ce i dal­ší vel­ké pod­ni­ky. Fotbal tak zůstal pro oby­va­te­le toho­to zapo­me­nu­té­ho kous­ku Anglie jed­ním z mála úto­čišť. Netflix začal...Read more »
clp 17 18 beta pro fifa 16 het liga cz fortuna liga sk

CLP 17/18 BETA pro Fifa 16 - HET Liga (CZ)

Stahujte vel­ký patch pro Fifu 16. Návod instalace: 1. Než začne­te insta­la­ci vymaž­te slož­ku adbo­ard kte­rou najde­te v C:\Program Files (x86)\Origin Games\FIFA 16\data\sceneassets 2. Spustě insta­la­ci 3. Spustě FLH-BH edi­tor a rege­ne­ra­te...Read more »
9MkyPsMsJJs

Liga spravedlnosti - recenze

Read more »
Liga3030

Liga spravedlnosti

Druhý trai­ler. Celý trai­ler najde­te na TraileryCesky.net....Read more »
LigaSpravedl

Liga spravedlnosti - 50 %

Tak jako Marvel se sna­ží o komik­so­vé fil­my i DC. Po vyni­ka­jí­cím Muži z Oceli se vrhl do kin Batman vs. Superman. Ještě bylo v kině něko­lik odbo­ček  (Wonder Woman a Sebevražedný oddíl) a máme koneč­ně sku­pi­no­vou...Read more »
dckk 80 superman shazam prvni zahrmeni 1

#2092: DC komiksový komplet 80: Superman/Shazam - První zahřmění

...- Země 2 DC komiksový komplet 21: The Brave and the Bold - Vládci štěstí DC komiksový komplet 22: Superman - Supermanova smrt DC komiksový komplet 23: Flash - Zrozen...Read more »
dckk 81 superman batman generace 1

#2101: DC komiksový komplet 81: Superman/Batman - Generace

...JLA - Babylonská věž DC komiksový komplet 12: Superman - Poslední syn Kryptonu DC komiksový komplet 13: Superman/Batman - Nepřátelé státu DC komiksový komplet 14: JLA - Rok jedna, kniha...Read more »
dckk 78 superman batman nejvetsi hrdinove 1

#2086: DC komiksový komplet 78: Superman/Batman - Největší hrdinové

...- Muž z oceli DC komiksový komplet 18: Batman - Smrt v rodině DC komiksový komplet 19: Lex Luthor - Muž z oceli DC komiksový komplet 20: JLA - Země...Read more »
Stránka načtena za 2,16852 s | počet dotazů: 257 | paměť: 33309 KB. | 25.01.2021 - 23:56:22