Chlapectvi003

Chlapectví na Blu-ray

...pou­ze za 4 mili­ó­ny dola­rů. Nesmíme zapo­me­nout i na výji­meč­nost toho­to fil­mu tím, že byl natá­čen celých 12 let. Každý rok se reži­sér a hlav­ní her­ci fil­mu sešli na natá­če­ní pěti dnů...Číst dál »
RickAMorty

Rick a Morty

...Josef Carda, kte­rý se doká­zal od dob Dva a půl chla­pa a  Asterixe doko­na­le odvá­zat a udě­lat své­ho Ricka na 95 % podob­né­ho ame­ric­ké­mu ori­gi­ná­lu. Mortyho dabu­je Michal Holán, kte­rý zase umí správ­ně...Číst dál »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...pro zvlášt­ní obě­ti (včet­ně XIX. pre­mi­é­ro­vé řady), Kriminálka: Oddělení kyber­ne­ti­ky, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba: New Orleans, Lovci zlo­čin­ců, Kobra 11, Mistři zasta­vár­ny a Válka skla­dů. Nova Gold bude i během léta nabí­zet to...Číst dál »

Megan Fox

člán­ku: Megan Fox Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 14. 02. 2014, 20:56 UTC Datum pře­vze­tí: 18. 08. 2014, 11:38 UTC Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Megan_Fox&oldid=11210961 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 11210961...Číst dál »