Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Dva a pul chlapa (18-21)'
word image

Bourák

...Bohužel Ivan byl v tako­vém pra­cov­ním zápřa­hu, že mi na roli sice kýv­nul, ale na pří­pra­vu a poví­dá­ní o ní jsme měli míň času, než kolik bychom si oba dva přá­li. Takže někte­ré...Read more »
Chlapectvi003

Chlapectví na Blu-ray

...ze živo­ta hlav­ní posta­vy. Během celé dva­nác­ti­le­té doby se pro­to natá­če­lo celých 55 dní. Už v čer­ven­ci, kdy šel film Chlapectví do čes­kých art kin byla na našem webu napsá­na recen­ze. Určitě...Read more »
RickAMorty

Rick a Morty

...Josef Carda, kte­rý se doká­zal od dob Dva a půl chla­pa a  Asterixe doko­na­le odvá­zat a udě­lat své­ho Ricka na 95 % podob­né­ho ame­ric­ké­mu ori­gi­ná­lu. Mortyho dabu­je Michal Holán, kte­rý zase umí správ­ně...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...Modrava, jež bude vysí­lá­na v nedě­li a pon­dě­lí od 20:20, a Kriminálka Anděl, kte­rou bude mož­né sle­do­vat ve stej­ném čase od úte­rý do čtvrt­ka. V pon­dě­lí na tuto napí­na­vou podí­va­nou navá­žou dva díly Okresního...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...26 let. Dále Nova 2 uve­de titul Děda se závaz­ky či nesmr­tel­né sit­co­my Přátelé, Dva a půl chla­pa a Will a Grace. To nej­dů­le­ži­těj­ší z celé­ho dne z domá­cí­ho i svě­to­vé­ho dění shr­ne kaž­dý všed­ní den od dva­a­dva­cá­té...Read more »

Megan Fox

...Sestry na Bahamách. Objevila se jako host v něko­li­ka tele­viz­ních seri­á­lech, včet­ně Dva a půl chla­pa, Ocean Ave. nebo Hope & Faith, kde ztvár­ni­la roli Sydney Shanowské. V roce 2004 se popr­vé obje­vi­la...Read more »

Se svou streamovací službou vyráží do boje i Universal....

...Dracula dostanete zdarma celkem 250 seriálů a 700 filmů. Prémiová verze nabídne tituly jako Shrek, Ted a ze seriálů Dva a půl chlapa, Frasier atd. Kromě filmů a seriálů si...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...a kome­di­ál­ní seri­á­ly Přátelé, Dva a půl chla­pa nebo Znovu 20. Nova Action pokra­ču­je s kri­mi seri­á­ly Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Zákon a pořá­dek: Útvar pro zvlášt­ní obě­ti nebo pořa­dy Válka skla­dů a Mistři zasta­vár­ny. Vedle...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com