Tomas Mechacek

Tomáš Měcháček: Zemana jsem se naučil imitovat za minutu

Tomáše Měcháčka zná­te jak z jeviš­tě, tak i tele­viz­ních obra­zo­vek. V sou­čas­nos­ti si může­te užít kome­di­ál­ní výstu­py Tomáše v show Comedy Club na Prima Comedy Central.  Tomáš se sna­ží poli­tic­kým téma­tům vyhý­bat, ale stej­ně...Read more »

Amy Schumer

...kte­ré byla dia­gnos­ti­ko­vá­na rako­vi­na prsu, si zahrá­la v diva­del­ní hře Keeping Abreast. Se stand-up kome­dií zača­la 1. červ­na 2004, kdy popr­vé vystou­pi­la v Gotham Comedy Club. Nahrála epi­zo­du pro Comedy Central Live at...Read more »
Michael Szatmary 2

Michael Szatmary: Češi jsou rozmazlení. Slovenské publikum ještě dokáže odpustit chyby

Michael pat­ří mezi nej­ta­len­to­va­něj­ší komi­ky slo­ven­ské stan­du­po­vé scé­ny. Teď je na nej­lep­ší ces­tě zís­kat si i čes­ké pub­li­kum. V sou­čas­nos­ti si může­te jeho ske­če užít v pořa­du Comedy Club na tele­viz­ním kaná­lu Prima...Read more »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

...co před­ve­dl pozo­ru­hod­ný výkon v rám­ci ama­tér­ských vystou­pe­ní v kome­di­ál­ním klu­bu ve Philadelphii, se Hart roz­ho­dl skon­čit se svou kari­é­rou pro­da­va­če bot a začal vystu­po­vat coby komik, napří­klad v Boston Comedy Club, Caroline’s, Stand-Up...Read more »
Stránka načtena za 0,73506 s | počet dotazů: 154 | paměť: 27458 KB. | 28.11.2020 - 14:34:57