Plastici, Brabenec, Toufar i Kolja připomenou v České televizi výročí sametové revoluce

...Rychlík.Koncertu nazva­né­mu Co zna­me­ná vés­ti koně bude totiž na ČT art před­chá­zet ješ­tě doku­men­tár­ní film Co zna­me­na­lo vés­ti koně, kte­rý při­blí­ží vznik výji­meč­né­ho hudeb­ní­ho pro­jek­tu Milana „Mejly“ Hlavsy, Vratislava Brabence...Číst dál »