Sin City - recenze - You have got no damn idea how you wound up in this godforsaken place...

and fire and watch the­ir heads explo­de and the­ir guts fly like but­chers scra­ps and the alley walls get caked with wet wads of skin and meat and the smoke...Read more »

Oscar 2004

THE RINGS: THE RETURN OF THE KING Christopher Boyes, Michael Semanick, Michael Hedges and Hammond Peek VISUAL EFFECTS THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING Jim Rygiel,...Read more »
dckk 58 green lanter arrow krusne cesty hrdinstvi 1

#1938: DC komiksový komplet 58: Green Lantern / Green Arrow - Krušné cesty hrdinství - 70 %

komiksový komplet 21: The Brave and the Bold - Vládci štěstí""DC komiksový komplet 22: Superman - Supermanova smrt""DC komiksový komplet 23: Flash - Zrozen k běhu""DC komiksový komplet 24: Robin...Read more »
DSC 0170

Staré cesty v krajině Středních Čech

na celou pro­ble­ma­ti­ku doprav­ních cest pěk­ně zeši­ro­ka. První kapi­to­la, nazvá­na Prameny výzku­mu sta­rých komu­ni­ka­cí, dosti obsaž­ně popi­su­je nejen dokla­dy o docho­va­ných čás­tech nej­star­ších sil­nič­ních úse­ků, ale také sna­hy o zachy­ce­ní popi­su doprav­ních...Read more »
skalpy 10 konec cesty 1

#1986: Skalpy 10: Konec cesty - 90 %

ho rozhodně nepotkalo. V knize "Skalpy 10: Konec cesty" najdete skutečně pořádný masakr, těch mrtvých je tam opravdu hodně. Zrovna tohle je to, co jste si od finále série "Skalpy"...Read more »

SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues

obsa­hu­je:Dve aré­ny( Balshoj a Shajbu) - JendaBranka: jen­daPřechodka,loga a hodi­ny: Jenda, 7becksLedy: BinczechPuky: Lprow28Dresy do hry a do menu: zMAKER,DEMOULFans:Janciroz­hod­čí: DEMOULKompletace patche:Jenda PS: U patche nefun­gu­je SHL liga. Bude funkč­ní při sou­pis­kách 1.6. V patchi je...Read more »

VOJTĚCH DYK - rozhovor k filmu Andělé všedního dne

se mi vlastn ě muse­lo krásn ě , jeli­kož moji kole­go­vé byli inspi­ra­tiv­ní, hra­ví a nabí­ze­jí­cí. Seznámil jste se s před­lo­hou Michala Viewegha And ě lé všed­ní­ho dne? Ne č etl jsem...Read more »

SOCHI 2014 patch by EHA and colleagues - Torrent

obsa­hu­je: Dve aré­ny( Balshoj a Shajbu) - Jenda Branka: jen­da Přechodka,loga a hodi­ny: Jenda, 7becks Ledy: Binczech Puky: Lprow28 Dresy do hry a do menu: zMAKER,DEMOUL Fans:Janci roz­hod­čí: DEMOUL Kompletace patche:Jenda PS: U patche...Read more »
Emmys

Nominace pro udílení cen Emmy 2017

v hlav­ních kate­go­ri­ích. Nejlepší seriál - kategorie Drama Better Call Saul (Volejte Saulovi) The Crown The Handmaid’s Tale (Příběh slu­žeb­ni­ce) House of Cards (Domek z karet) Stranger Things - na obráz­ku This...Read more »

Winter Classic pack 2014 by EHA and colleagues

( 3rd jer­sey in menu) Goalies by Hawks, Dmipas Ice & puck by Jason King Arena by Jenda and Y&D PS: You should play set Toronto as a home team to...Read more »

KHL MEGAPATCH 14 by EHA and colleagues

KHL MEGAPATCH 14 by EHA and colle­a­gu­esDoporučuju ten­to Megapack nain­sta­lo­vat pro dal­ší funkč­nost EHA NHL Balík obsa­hu­je: Dresy do hry: zMaker ‚Demoul,Mr.BadVovak,Lprow 28,Christian,Y & DDresy do menu: New_MakerLedy: Lprow 28Areny:Jenda, SyzchmenevPuky:...Read more »
n200808031553 Blood

Krev jako čokoláda (Blood and Chocolate)

lás­ka, násled­né vyjas­ně­ní vzá­jem­ných vzta­hů. Obyčejné „najdi pět roz­dí­lů“! Faktem je, že pří­běh není špat­ný. Pro PC hru by se hodil, ale jeho fil­mo­vá podo­ba pokul­há­vá. Na stra­ně jed­né máme osvěd­če­ný...Read more »

Cybres SOCHI 2014 for team Austria,Norway and Latvia

Austria,Norway and Latvia Tvůrci/Creators: TYSON 12, AustrianNHL, pochi93, Supra, Jack202, PowerPanther, Mölly82, Synergy, Jo-Naz, Iskander, Nash, zabka83, Beckham9, KHLMod, ELHMODE, Senators96, BadVovak and EA. Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz...Read more »

All STAR GAME KHL pack Bratislava 2014 by EHA and colleagues

Jenda Jersey - zMAKER,DEMOUL,Lprow28,Christian, Iliykha ice 2014 - Janci puck-Jenda PS: This pack can be used for basic NHL 14 + Swiss and DEL patch. Patch con­ta­ins return pack. The...Read more »
PlayAllspoluprace5

Hudbu složil, slova napsal – Recenze

peněz. Dnes zpí­vá z nut­nos­ti výděl­ku v  zábav­ních par­cích a na země­děl­ských fes­ti­va­lech, kde se pod pódi­em (snad už jen z nos­tal­gie) natřá­sa­jí postar­ší dámy v upnu­tých trič­kách s logem býva­lé sku­pi­ny. Náhle však Alex...Read more »

NHL and KHL All Star Logos for HNIC Scoreclock by senators96

NHL and KHL All Star Logos for HNIC Scoreclock - HOCKEY NIGHT IN CANADA, ve výcho­zím patchy ALL STAR GAME 2015 jsou výcho­zí hodi­ny NHL14 NHL and KHL All Star...Read more »
PanCasu

Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré

líp: „He is like fire and ice and rage. He is like the night and the storm in the heart of the sun. He is anci­ent and fore­ver. He burns...Read more »

Ant-Man - O tvůrcích

Dona Cheadlea, Matta Dillona a Terrence Howarda. Kritika na fil­mu oce­ni­la jeho poje­tí kom­plex­ních raso­vých otá­zek v sou­čas­ných Spojených stá­tech a Pe ña byl v rám­ci celé­ho herec­ké­ho týmu toho­to fil­mu za svou...Read more »
prej mi domov

Přej mi domov - i na konci cesty může čekat láska

roz­hod­ně růžo­vý. Před čím vlast­ně utí­ká, co nové­ho hle­dá? Je to domov, nena­pl­ně­ná lás­ka? Během své ces­ty potká něko­lik lidí, kte­ří je obrov­sky zasáh­nou do živo­ta, pomo­hou jí v těch nej­těž­ších...Read more »

ALL-STAR 2015 by JENDA and MACRO

ALL-STAR 2015 by JENDA and MACRO Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz...Read more »
the king and i 3

Král a já / The King and I

a já byl ve své době obrov­ským hitem na prk­nech newy­or­ské Broadwaye a part siam­ské­ho krá­le život­ní rolí Yula Brynnera. Filmové zpra­co­vá­ní zís­ka­lo zla­tou soš­ku Oscara hned v pěti kate­go­ri­ích: Herec v hlav­ní roli...Read more »

IIHF WC 2013 - Czech Republic cyberfacepack by TBN and EHA team

MS 2013 - čŒeská repub­li­ka kom­plet tvá­ří od tvůr­ců TBN a EHA . IIHF WC 2013 - Czech Republic cyber­fa­ce­pack by TBN and EHA team ------------------------------------------------------------------------------------ Author benny141,Kopr,pochi93,RHl mod,Shadows,Supra,Synergy,Tyson12 IIHF WC...Read more »

CRISTIANO cybrepack and facepack no.2

Tváře a fot­ky od CRISTIANO č.2 pro EHA CRISTIANO cybre­pack and face­pack no.2 for EHA Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz...Read more »
dvddo posledni kapky krvetime and tide

DVD:Do poslední kapky krve(Time And Tide)

Drsná akce z rukou hon­gské­ho reži­sé­ra Tsui Harka(Double Team, Kontraband). Hlavním hrdi­nou pří­bě­hu je hon­g­kon­gský mla­dík Tyler(Nicholas Tse). Ten se jed­no­ho dne sezná­mí s dív­kou Jo a s tou se, s pro­mi­nu­tím ože­rou do němoty...Druhého...Read more »

DEL Jerseys pack 2013/2014 by Hotshots and Sens2012 for EHA

Panther 3Eisbären Berlin 6DEG Metro Stars 3Hamburg Freezers 3Schwenninger Wild Wings 3ERC Ingolstadt 4Iserlohn Roosters 3Kölner Haie 3Krefeld Pinguine 4Adler Mannheim 5EHC Red Bull Mnichov 2Nürberg Ice Tigers 2Straubing Tigers...Read more »
vlcsnap 2016 10 09 08h38m28s680

Červený trpaslík - Dávat a brát (Give and Take) - S11E03 - 2. nejlepší epizoda 11. sezóny

píše v tis­ko­vých infor­ma­cích, tak se pří­běh věnu­je dvou hlav­ním posta­vám, Listerovi a Kocourovi, kdy je jejich páníčko-kočičí lás­ka ově­ře­na pomo­cí ztrá­ty (spí­še odo­pe­ro­vá­ním) obou Ledvin Listera. Na začát­ku epi­zo­dy posád­ka Červeného...Read more »