Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Castle na zabití'

Castle na zabití: Richard „Rick“ Castle

ukra­dl nahý poli­cej­ní­ho koně (zmí­ně­no v Pilotu). Nahotu obha­jo­val tím, že bylo jaro. Díky přá­tel­ství se sta­ros­tou z pří­pa­du vybrus­lil. Během jed­né návštěvy Sapphiru v Atlantic City Castle nedo­pat­ře­ním zapá­lil mat­ra­ci a po jeho návštěvě...Read more »

Méďa 2

Bennett, s kte­rým jako hrom­ský kámo­ši na život a na smrt vstu­pu­jí na nepro­bá­da­né úze­mí. Teď je na čase Teda lega­li­zo­vat. Od doby, kdy jsme Johna a Teda vidě­li napo­sled, žijí ti dva...Read more »
n200812151229 5

Gothica

Společnost Dark Castle Entertainmen byla zalo­že­na něko­li­ka holly­wo­od­ský­mi pro­du­cen­ty, mezi nimiž najde­me tako­vá jmé­na jako Joel Silver a Robert Zemeckis. Plán byl vcel­ku jed­no­du­chý. Měly se natá­čet rema­ky kla­sic­kých horo­rů z pade­sá­tých...Read more »
Wolf

Wolfenstein The New Order

...voj­ska. Technicky je hra téměř doko­na­lá. Tím, že jsem ji insta­lo­val po pár letech, tak se její veš­ke­ré bugy odstra­ni­ly a hra běží ply­nu­le i na star­ších PC. Je dost dob­ře opti­ma­li­zo­va­ná, a tak...Read more »