Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'COOLfeed'
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...běží na Prima COOL ve večer­ních hodi­nách jeden z nej­star­ších pri­mác­kých pořa­dů, Autosalon, kte­rý se vyzna­ču­je své­ráz­ným humo­rem redak­to­rů. V roce 2018 Prima COOL při­šla s neotře­lým for­má­tem stri­pů COOLfeed, kte­ré 5krát až...Read more »
word image

Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

...humo­rem redak­to­rů. V roce 2018 Prima COOL při­šla s neotře­lým for­má­tem stri­pů COOLfeed, kte­ré 5krát až 6krát den­ně nabí­ze­jí roz­ma­ni­té krát­ké vstu­py, rea­gu­jí­cí na sou­čas­né tren­dy svým humo­rem a s pat­řič­nou nad­sáz­kou. Diváci si...Read more »