Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'COOL Motorsport'
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...běží na Prima COOL ve večer­ních hodi­nách jeden z nej­star­ších pri­mác­kých pořa­dů, Autosalon, kte­rý se vyzna­ču­je své­ráz­ným humo­rem redak­to­rů. V roce 2018 Prima COOL při­šla s neotře­lým for­má­tem stri­pů COOLfeed, kte­ré 5krát až...Read more »
word image

Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

...FEST,“ říká mar­ke­tingo­vý ředi­tel sku­pi­ny Prima Aleš Pýcha. Na even­tu COOL Night Party si návštěv­ní­ci uži­jí set hned pěti DJanes a COOL koman­do. Nově vznik­lé COOL kem­py divá­kům umož­ní vyzkou­šet a osvo­jit...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Transformers – víc, než se zdá

...Cool, cool, cool! Je to pros­tě bez­va pocit mít svo­je prv­ní auto. Ale co když najed­nou zjis­tí­te, že je to ve sku­teč­nos­ti jen obrov­ský robot z vesmí­ru? Záruční lhů­ta už vypr­še­la...Read more »
Forza

Forza Motorsport 6

Hodnocení: 100% Žánr: závod­ní Multiplayer: Multiplayer, split-screen Jazyk: ang­lic­ky Datum vydá­ní: 18. 9. 2015 Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla vel­mi oře­za­ná, čímž si tvůr­ci udě­la­li u hrá­čů vel­ké mínus, a tak kaž­dý z nás hrá­čů...Read more »

Resident Evil: Zánik - Že by odrazové prkýnko pro další trilogii?

...na ni nepři­jdou. A když už se o to poku­sí, tak je hlav­ní hrdin­ka nále­ži­tě zpra­cu­je. Kopancem, kuchan­cem, prů­stře­lem… Ono je to vlast­ně jed­no. Vždyť Alice je cool. A kdo je cool, tomu...Read more »
forza motorsport 7 demo

Forza Motorsport 7 Demo

Od vče­rejš­ka si může­te stáh­nout do Vašich Xbox One Forza Motorsport 7 Demo. Podívejte se na to, jak vypa­dá nej­no­věj­ší ver­ze auto simu­lá­to­ru. https://youtu.be/_eTer5cHi6g...Read more »
Pocatek

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

...a je dnes pova­žo­ván za žánro­vou kla­si­ku deva­de­sá­tých let 20. sto­le­tí. 14.9 Amazing Spider-Man - Prima Cool 14.9.2018  20:15 Prima Cool 15.9.2018  15:10 The Amazing Spider-Man je pří­bě­hem Petera Parkera (Garfield), mezi...Read more »
Prima

Seriálové a filmové pecky na duben - Prima, COOL, MAX, LOVE

...R., Black J., Cusacková J., Pascal A Prima Cool datum čas film tvůr­ci a her­ci 02.04.2020 22:25 Námořní pěcho­ta TEAGUE L., Whalley-Kilmerová J., Biehn M., Sheen Ch. 03.04.2020 20:15 Legenda o stráž­ci...Read more »
RePlay

RE-PLAY - Každou sobotu v 10.45 na Prima COOL!

...pře­zdív­ku, ten se s COOL jmé­nem naro­dil Hráč, cospla­yer, vědá­tor, bavič, a pře­de­vším dlou­ho­le­tý hráč, což bys­te z jeho výko­nů při hra­ní mož­ná ani nepo­zna­li. Rozsah jeho her­ních zna­los­tí je zastí­něn snad jen jeho...Read more »
forza motorsport 5 racing game of the year edition

Forza Motorsport 5: Racing Game of the Year Edition

Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 01/09 - 30/09 https://youtu.be/ZFmoF8esCMc...Read more »
Starici

Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci

Bývalý poli­tic­ký vězeň Vlasta si v pozd­ním věku a při­pou­tán na koleč­ko­vé křes­lo nepři­pouš­tí, že by měl rezig­no­va­ně vzpo­mí­nat na rados­ti mlá­dí. Spíš než vzpo­mín­ky na mla­dic­ké obdo­bí má v sobě hlu­bo­ko uscho­va­né...Read more »
PrimaCool

Program na duben na Prima Cool

4.4.2019 22:25 Přímý kon­takt Lundgren D., Paré M., Mayová G., LERNER D. 5.4.2019 20:15 xXx COHEN R., Diesel V., Argentová A., Jackson S. L. 5.4.2019 22:15 Grizzly: Pomsta šel­my...Read more »
PrimaCool

Prima Cool - program na září

  Datum čas Film Hrají 01.09.2019 15:55 Nepřemožitelný Samson James T., Rathnone J., Zane B., McDONALD B., SABLOFF G. 01.09.2019 20:00 Mission: Impossible Cruise T., Voight J., Reno J.,...Read more »
deniknazhip e1531041757464

Cool deník na holčičí tajnosti prostě musíš mít. Tak neváhej a zazipuj si „Můj deník na ZIP“

Tajný deník či diář by zce­la urči­tě měla vlast­nit kaž­dá dospí­va­jí­cí dív­ka, aby si tak moh­la zapi­so­vat svo­je přá­ní, myš­len­ky, sny, a hlav­ně si pro­střed­nic­tvím něho udě­la­la ve svých věcech  a dív­čích zále­ži­tos­tech pořá­dek a pev­ný...Read more »
Discovery

Star Trek: Discovery - Prima Cool nám znovu vrací Star Trek

Tak dlou­hé čeká­ní na dal­ší díly seri­á­lu Star Trek se vypla­ti­lo.  Po Star Treku 60, 80. let i nové­ho sto­le­tí tu zase máme vesmír­né dob­ro­druž­ství. Televizní sta­ni­ce CBS se zno­vu vyda­la do nepro­bá­da­ných...Read more »
Orch

Ochránci | Guardians [30%]

...špat­nos­tí. Tvůrci se sna­ži­li oprav­du hod­ně, přes­to tím, že se posta­vy budou tvá­řit rádo­by cool, pře­dá­vat rádo­by cool hláš­ky a bude do toho hrát rádo­by cool hud­ba, dob­rý film nevznik­ne. Jako...Read more »

Třináctka - Thirteen

Tracy chce být cool. Evie je cool. Tracy se ska­ma­rá­dí s Evie. Tracy to nezvlá­dá, Evie se smě­je. „Bejt IN“ nemu­sí být zas tako­vá sran­da, jak to zven­čí vypa­dá. Třináctku nato­či­la...Read more »
nhm 87 ghost rider robbie reyes 1

#2097: Nejmocnější hrdinové Marvelu 87: Ghost Rider (Robbie Reyes)

...auto vypadá cool. Kosmetickou změnou je pak i podoba Ghost Ridera samotného. Ta už mi tak cool nepřijde, klasická hořící lebka prostě pořád vypadá líp, to byl nápad k nezaplacení....Read more »
The Hurricane Heist 2018 action films 41268766 500 334

V oku hurikánu | The Hurricane Heist

...chce zkrátka být strašně cool a akční, nicméně na to jednoduše nemá. Stupidní dialogy které by přirozenost pohledaly jen těžko a suché hlášky které snad hůře mířené být ani nemohou...Read more »

Recenze: Bourák

...že by zrovna tyto pasáže měli být k smíchu. Pasáže, kdy Jiří Macháček golfovou holí rozbije někomu lebku asi měli být cool, ve finále jsou ale pouze bolestivě úsměvné svým...Read more »
PrazdninovyDenik

Můj prázdninový deník

...v dení­ku najde­te jak cool obráz­ky, tak stej­ně cool slov­ník. Deník je urče­ný pro nác­ti­le­té sleč­ny, ale mys­lím, že bavit bude už deví­ti­le­té ško­lač­ky. U šest­nác­ti­le­tých už s ním ale asi nepo­cho­dí­te. Určený...Read more »
df 01519 800x534 1

Mizerové navždy | Bad Boys for Life

...přesně ve stylu, v jakém je máme rádi (Will Smith je pořád v téhle roli nesmírně cool, Martin Lawrence pořád ne ale sám si je toho moc vědom), hromada humoru,...Read more »
julefilm netflix dk 2018 film danmark nye

The Christmas Chronicles

...ne vždy film funguje úplně na výbornou a triky jsou povětšinou trochu slabší, i přesto a fakt, že The Christmas Chronicles v podstatě kromě "cool" santy nepřináší moc nového do...Read more »
upiri polibky pokrevni pribuzni 1 1

#1961: Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 1 - 25 %

...příbuzní 1" stačí jen ty kulisy, protože jsou dostatečně cool a budou holky zajímat. Asi. Nemůžu si pomoct, ale třeba seriál "Buffy, přemožitelka upírů" vycházel z podobného předpokladu, kdy se...Read more »
logo max cover

Prima Max - program na září

...Q., LL Cool J , Depardieu G., WANG W. 23.09.2019 22:00 Den blbec THORWARTH P., Bleibtreu M., Stein A., Geratová J. 24.09.2019 0:00 Ďábel nosí Pradu Streepová M., Hathawayová A.,...Read more »