Bruklin

8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů

...kde Brooklyn 99 vysí­la­jí. Brooklyn v Kalifornii? Andy Samberg, před­sta­vi­tel nej­vtip­něj­ší­ho a nej­leh­ko­váž­něj­ší­ho poli­cis­ty Jakea Peraulta, si natá­če­ní oprav­du uží­val. Když se ho novi­ná­ři pta­li, jak se mu líbi­lo natá­če­ní v Brooklynu, musel...Read more »
img 5f3bc384e2973

Brooklyn

Film Brooklyn je krás­ným roman­tic­kým dra­ma­tem ode­hrá­va­jí­cím se napříč dvě­ma odliš­ný­mi svě­ty. Vypráví jeden ze sta tisí­ců pří­bě­hů, kte­ré se v pade­sá­tých letech na zápa­dě ode­hrá­ly. Tvůrcům se poved­lo film zkon­so­li­do­vat...Read more »
brooklyn

Super seriály, které jste neznali: Trochu odlehčíme

...seriály vybrány právě podle tohoto kritéria. Brooklyn 99 První seriál si dáme takový trochu klasický a komerční. Moc se sem nehodí, protože jste ho pravděpodobně znali... (Běžel na Prima Comedy)....Read more »

88. ročník udílení Oscarů - výsledky

Dnešní den už jsou zná­my výsled­ky 88. roč­ní­ku Oscara. Nejlepší film Brooklyn Marťan Most špi­ó­nů REVENANT: Zmrtvýchvstání Room Sázka na nejis­to­tu Spotlight Šílený Max: Zběsilá ces­ta Nejlepší herečka v hlavní roli Brie...Read more »

Pilot a několik epizod seriálu She-Hulk zrežíruje Kat Coiro...

Pilot a několik epizod seriálu She-Hulk zrežíruje Kat Coiro (Brooklyn 99, Shameless)...Read more »

Nominace na 72. ročník televizních cen Emmy:Nejlepší...

...Creek Ramy Youssef- Ramy Nejlepší herec ve vedlejší roli- komediální seriál: Mahershala Ali- Ramy Alan Arkin- The Kominsky Method Andre Braugher- Brooklyn 99 Sterling K. Brown- The Marvelous Mrs. Maisel...Read more »
Rachanda

Premiéry v kinech od 25. 2. 2016

...film, zatím­co je při­ta­ho­ván záro­veň ke své inte­li­gent­ní man­žel­ce Luise, smy­sl­né milen­ce Carle a krás­né mla­dé hereč­ce Claudii, avšak ani ony mu nepo­mo­hou najít smy­sl živo­ta. Brooklyn Když se mla­dá dív­ka...Read more »
RD 02 10 34mB min

Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

...taj­né­ho agen­ta. K rados­ti všech pří­z­niv­ců brit­ské­ho humo­ru se na tele­viz­ní obra­zov­ky vra­cí i sci-fi sit­com Červený trpas­lík. Zářijový pro­gram sta­ni­ce Prima Comedy Central roz­prou­dí 4. série neob­vyk­lé­ho poli­cej­ní­ho okrsku Brooklyn 99. Diváci...Read more »
Tajny

Tajný život mazlíčků – Hudba

...Nappy Roots až po ener­gic­ké rocko­vé pís­ně, jaký­mi jsou „Bounce” od System of a Down, „No Sleep Till Brooklyn” od Beastie Boys’ a „Party Hard” od Andrewa W.K. A také díky kla­si­ce, včet­ně Vivaldiho...Read more »

Joan Rivers

...Joan Rivers Jméno člán­ku: Joan Rivers Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 5. 09. 2014, 04:56 UTC Datum pře­vze­tí: 5. 09. 2014, 06:26 UTC Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Joan_Rivers&oldid=11815866 Hlavní auto­ři: Statistika...Read more »
Chadvick

CHADWICK BOSEMAN

...z roku 2013, za kte­rou skli­dil u kri­ti­ky bouř­li­vé ohla­sy. Snímek, kte­rý se do his­to­rie zapsal jako sní­mek s nej­ú­spěš­něj­ší pre­mi­é­rou v rám­ci holly­wo­od­ských base­ballo­vých fil­mů, vyprá­ví pří­běh Robinsonova legen­dár­ní­ho angaž­má v týmu Brooklyn...Read more »
229c4da075 103871049 o2

People’s Choice Awards 2017

...the Virgin Nejlepší herec v kome­di­ál­ním seri­á­lu Jim Parsons (Teorie vel­ké­ho třes­ku) Anthony Anderson (Black-ish) Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) Tim Allen (Poslední chlap) Matthew Perry (The Odd Couple) Nejlepší hereč­ka v kome­di­ál­ním...Read more »
video undefined 23F34BF600000578 620 636x358

5 hereckých hvězd součastnosti okolo 40ti let

...rok byl pro něj totiž mimo­řád­ně úspěš­ný, kro­mě již dvou zmí­ně­ných fil­mů, si zahrál ješ­tě v dra­ma­tu Brooklyn a s Hardym i v REVENANTOVI. To zna­me­ná, že všech­ny fil­my, ve kte­rých minu­lý rok hrál, byly...Read more »
Triska

Jan Tříska

...Na násled­ky neho­dy v nemoc­ni­ci 25. září zemřel. Detaily o článku Jan Tříska Jméno člán­ku: Jan Tříska Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 25. 09. 2017, 07:18 UTC Datum pře­vze­tí: 25. 09. 2017, 07:21...Read more »
129355 350 0 fit

RECENZE – Pláž v Chorvatsku

Autorka: Julie Caplin Překlad: Michaela Klevisová Nakladatelství: Cosmopolis Rok vydání v ČR: 2020 Počet stran: 360 ISBN: 978-80-271-2935-5 Romantická plavba zalitá sluncem a letní pohodou Anotace: Odplujte do krásného Chorvatska za...Read more »
7d

RECENZE: Sedm dní v pekle

...kte­ré­ho všich­ni dob­ře zná­me ze Hry o trů­ny.    Pod vel­mi klad­ným dojmem, kte­rý na mě Andy Samberg nechal v sit­co­mu Brooklyn Nine-Nine, jsem se roz­ho­dl, že si ho troš­ku pro­lustru­ji a dám...Read more »
large28129

RECENZE – Cukrárna v Paříži

Autorka: Julie Caplin Překlad: Anna Křivánková Nakladatelství: Cosmopolis Rok vydání v ČR: 2019 Počet stran: 368 ISBN: 978-80-271-2483-1 Anotace: V Paříži se skrývá jedna malá cukrárna, která má už ale své...Read more »
large

RECENZE – Pekárna v Brooklynu

Autorka: Julie Caplin Překlad: Karolína Medková Nakladatelství: Grada/Cosmopolis Rok vydání v ČR: 2019 Počet stran: 368 ISBN: 978-80-271-2068-0 Anotace: Romantický a vtipný příběh o cestě do Brooklynu, lahodných dortících, lásce...Read more »

REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH

Domhnall Gleeson jako kapi­tán Henry Domhnall Gleeson, rych­le stou­pa­jí­cí irská herec­ká hvězda, kte­rý se v letoš­ním roce obje­vil ve sním­ku Brooklyn, při­jal roli kapi­tá­na Andrewa Henryho, sku­teč­né his­to­ric­ké posta­vy. Henry byl...Read more »
Battle

Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) režíruje

...(Taylor Kitsch - John Carter: Mezi dvě­ma svě­ty, Brooklyn Decker - model­ka) jako kdy­by nevě­dě­li co dělat. Vůbec se mi nelí­bil soun­d­track, kte­rý vlast­ně ani nebyl, pro­to se pou­ži­lo mno­ho...Read more »
Panská bekovka Washington

Co je bekovka Newsboy?

...19.-začátku 20. sto­le­tí jak mezi chla­py, tak i mezi muži. I když zís­ka­la svůj název díky klu­kům, kte­ří pro­dá­va­li novi­ny na uli­cích New Yorku, byla oblí­be­ná mezi vše­mi vrst­va­mi oby­va­tel. Na fot­kách z té...Read more »

GEOFFREY RUSH

GEOFFREY RUSH (Hans Hubermann) zahá­jil svou kari­é­ru jako diva­del­ní herec ve své rod­né Austrálii. Objevil se ve více než 70 diva­del­ních insce­na­cích a ve více než 20 celo­ve­čer­ních fil­mech. Rushe kata­pul­to­va­la...Read more »
JanTriska

Jan Tříska

...dvě dce­ry. Je vege­ta­ri­án. Detaily o článku Jan Tříska Jméno člán­ku: Jan Tříska Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 1. 11. 2016, 00:16 UTC Datum pře­vze­tí: 4. 11. 2016, 12:16 UTC...Read more »
Screen

Eli Wallach

...člán­ku: Eli Wallach Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 25. 06. 2014, 06:21 UTC Datum pře­vze­tí: 25. 06. 2014, 06:21 UTC Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Eli_Wallach&oldid=11604597 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 11604597...Read more »

Prodloužený víkend - 80%

...seri­ál Brooklyn Bridge. V začát­ku děj půso­bil veli­ce depre­siv­ně. Film se ode­hrá­vá v době kon­ce 80. Let, kde si poklid­ně žije Adel, kte­rá si v živo­tě pro­šla svým, man­žel jí opus­til a tak jí...Read more »
Stránka načtena za 1,37195 s | počet dotazů: 194 | paměť: 28093 KB. | 04.12.2020 - 13:02:38