Laputa - O příběhu/O tvůrcích

...stři­ho­vá sklad­ba. Za své vlast­ní autor­ské fil­my i fil­my, na nichž se podí­lel, zís­kal řadu tuzem­ských i mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní. Pracuje na tele­viz­ních pořa­dech Na ces­tě,  Queer,  Autosalon, Reportéři ČT, Retro, Fokus ČT...Číst dál »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...běží na Prima COOL ve večer­ních hodi­nách jeden z nej­star­ších pri­mác­kých pořa­dů, Autosalon, kte­rý se vyzna­ču­je své­ráz­ným humo­rem redak­to­rů. V roce 2018 Prima COOL při­šla s neotře­lým for­má­tem stri­pů COOLfeed, kte­ré 5krát až...Číst dál »
word image

Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

...2018 před­sta­vi­la Prima COOL seri­ál ze sur­fař­ské­ho pro­stře­dí COOL Wave. Od čer­ven­ce roku 2011 běží na Prima COOL ve večer­ních hodi­nách jeden z nej­star­ších pri­mác­kých pořa­dů, Autosalon, kte­rý se vyzna­ču­je své­ráz­ným...Číst dál »