Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB

Top Mobilní telefony do 2 000 Kč

...(G-senzor) ano Datové funkce GPS modul ano WiFi ano Bluetooth ano NFC ne GPRS ano EDGE ano LTE ano Typ SIM kar­ty nanoSIM Aplikace Diktafon ano Kalendář ano Kalkulačka ano...Read more »
batman3 DKR 16679rC1

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

diel Nolanovej tri­ló­gie a infor­má­cia že už pól roka pred pre­mi­é­rov boli všet­ky pol­noč­né pre­mi­e­ta­nia V USA vypredané!dá sa pred­po­kla­dať že TDKR sa sta­ne naj­na­všte­vo­va­nej­ším fil­mom roku 2012. Predpoveď tržieb mimo USA:850 000 000...Read more »
batman3 DKR 37446r5

Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.

USA. The Dark Knight Rises Predpoveď USA: 500 000 000 $ Predpoveď mimo USA: 850 000 000 $ Suma sumárum:1350 000 000 $ The Avengers Predpoveď USA: 420 000 000 $ Predpoveď mimo USA: 580 000 000 $ Suma sumárum:1000 000 000...Read more »
AnoSefe

Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli

neby­la o humor a vtip­né hláš­ky, z nichž někte­ré se sta­ly doslo­va legen­dár­ní­mi. Ano, šéfe! se zača­lo natá­čet v roce 2008 a popr­vé se Ano, šéfe! obje­vi­lo na obra­zov­kách v roce 2009. V těch­to dnech Zdeněk Pohlreich...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...že má dese­ti­le­té­ho nevlast­ní­ho bra­t­ra, kte­rý vůbec na Santa Clause nevě­ří. A co je hor­ší, rodi­na úpl­ně zapo­mně­la na smy­sl vánoč­ních svát­ků. Buddy se sna­ží své­mu otci a celé­mu svě­tu navrá­tit vánoč­ní­ho...Read more »
ano fe

Ano, šéfe!

V nej­no­věj­ším Ano, šéfe! bylo něko­lik chyb. Nejzávažnější je ta, že ke kon­ci si Zdeněk Pohlreich objed­ná­val jíd­lo, ale při­nes­li mu úpl­ně jiné. 🙁 https://youtu.be/pZwWCf8kksw...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...Dana Voláková, Michaela Flenerová – Fénix Film s.r.o. Výkonná pro­duk­ce: Michaela Flenerová Scénář: Zdeněk Troška, Marek Kališ Spolupráce na scé­ná­ři: Ľuboš Draganovský Kamera: Ervín Sanders Střih: Dalibor Lipský Zvuk: Martin...Read more »
avengers endgame cast

Avengers: Endgame

...Ano, Avengers jsou slušným závěrem příběhů téhle party a zároveň jednou velkou fanouškovskou službou. Pokud se ale diskuze přesune na téma jestli je Avengers: Endgame dobrý film sám o sobě,...Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, Dál než se zdá­lo (Going the Distance) Datum uve­de­ní: 19.1.2011 MOC 299,- Kč Komedie,USA, 2010 Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, Christina Applegate, Charlie Day, Ron Livingston Režie: Nanette Burstein  ...Read more »

Pátek / Friday 11.7.2014

...min Sekce: Jiný pohled / Section: Another View 22:30 Zátah 2 | The Raid 2: Berandal | The Raid 2: Berandal Režie: Gareth Huw Evans Indonesia, USA / Indonésie, USA,...Read more »

TV TIPY

...žánru!M.Mayers a jeho vra­žed­né počí­ná­ní, cho­rob­ná mysl a hlav­ně dosta­tek obě­tí.......... USA 1978 Režie: J.Carpenter Hrají: T.Moran, D.Pleasance, J.L.Curtis, P.J.Soles, Ch.Cypers aj. A jako tře­šín­ka pro horo­ro­vé fanouš­ky 26. Listopadu Nova VĚC Jeden...Read more »

Pierce Brosnan

...007: Everything or Nothing (2004) (VG) (voice) .... James Bond ... aka Everything or Nothing (USA: short tit­le) Die Another Day (2002) .... James Bond ... aka D.A.D. (USA: pro­mo­ti­o­nal...Read more »
letni kino cernosice lowres3

Kino v Praze zadarmo? Ano!

...VRACÍ (CZ), 2010, Jan Svěrák, 93 min PÁ 25/8 - SNOWDEN (USA/DE), 2016, Oliver Stone, 134 min, CZ titul­ky SO 26/8 - OSM HROZNÝCH (USA), 2015, Quentin Tarantino, 187 min,...Read more »
MarsNahl

Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu.

Ještě než začne­te nadá­vat, že už to s těma ufouna­ma moh­lo sta­čit, že Mars úto­čí! je pěk­ně blbý název, pří­pad­ně že už nic hor­ší­ho než Den Nezávislosti a Příchod nešlo nato­čit, věz­te. Ano, mar­ťa­ni při­chá­ze­jí! -- ale ten­to­krát to...Read more »

Úterý / Tuesday 8.7.2014

...Section: Another View 10:30 Stejná srd­ce | The Normal Heart | The Normal Heart Režie: Ryan Murphy USA / USA, 2014, 132 min Sekce: Horizonty / Section: Horizons 13:00 Mafie...Read more »

SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ

...Komerčně úspěš­ný duchař­ský pří­běh se zno­vu vra­cí. Ani roky neu­bra­ly na půva­bu toho­to fil­mu. Jsou zde aby ochrá­ni­li lid­stvo před tajem­ným zlem.... USA 1984 Režie: I. Reitman Hrají: W. Atherton,...Read more »
blackdot19

AIR FORCE ONE

...  AIR FORCE ONE   Recenzuje Sid Páral, Kalifornie 11. srp­na 1997 Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes Columbia Pictures, USA 25. čer­ven­ce 1997, PG-13, akč­ní dra­ma, 118 minut, Česko 30. říj­na 1997 Režie:...Read more »
zelena kniha 04

Zelená kniha | Green Book

...nejlepší film uplynulého roku, právě vstoupilo do českých a slovenských kin. Stojí tenhle cenami ověnčený snímek na motivy skutečného příběhu za vaši návštěvu? Rozhodně ano. Tony "Lip" Vallelonga (Viggo Mortensen)...Read more »

Hory mají oči - Happy Tree Friends v lidském podání.

...oži­je) „Ano. Mám to za sebou a musím říci…“ Honza: „Ano???“ Martin: „…musím říci, že posled­ní tře­ti­na hra­vě před­či­la obě před­cho­zí. Aja se koneč­ně opros­til sva­zu­jí­cích řetězů, hodil za hla­vu jakou­ko­li...Read more »
Ddraka3

ROZHOVOR SE STANO FATULEM, AUTOREM KNIHY „DOTYK DRAKA“

som sa toho, dal do toho všet­ko úsi­lie a kniž­ka bola na sve­te 😊 Pro fanouš­ky chys­táš novou kni­hu, dru­hý díl Lysanthys, kte­rá má vyjít na pod­zim roku 2019... Ó áno, pôjde...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…

...tak Resident Evil je jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších her­ních sérií) pat­ří ke špič­ce. A pro­to­že podob­ný názor mají mili­ó­ny fanouš­ků po celém svě­tě, Resident Evil se dočkal vel­mi sluš­né­ho komerč­ní­ho úspě­chu. Což je samo­zřej­mě...Read more »
Mumie

Mumie USA / The Mummy 2017

Do Mumie roku 2017 byl obsa­zen Tom Cruise, na inter­ne­tu teď obí­há trai­ler, ve kte­rém se nepo­da­ři­lo dopl­nit při jeho pre­mi­é­ře zvu­ko­vé efek­ty. Tak je plný heká­ní, kři­če­ní a samo­zřej­mě tichých míst....Read more »

Hitch: Lék pro moderního muže (Hitch, USA)

Chcete nato­čit prů­měr­nou roman­tic­kou kome­dii? Stačí k tomu sval­na­tý hez­ký hlav­ní hrdi­na, sexy a pohled­ná hlav­ní hrdin­ka, pří­běh, ve kte­rém se dva zami­lu­jí, něco jim to zkom­pli­ku­je, ale stej­ně nako­nec skon­čí v náru­čí....Read more »

TV TIPY

...občan neměl o občas­ných výstřel­cích vesmír­ných návštěv­ní­ků nejmen­ší poně­tí......... USA 1997 R: B. Sonnenfeld H: T.L. Jones, W.Smith, L. Fiorentinoová, R. Torn, T. Shalhoub aj. SO 15. lis­to­pa­du 21:30 NOVA SEDMÝ HŘÍCH...Read more »
anifest

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu

...Michal Žabka (ČR), Igor Kovalyov (Ukrajina/USA), Pedro Serrazina (Portugalsko) Porota pro stu­dent­ské, tele­viz­ní a zakáz­ko­vé fil­my: Ülo Pikkov (Estonsko), Špela Čadež (Slovinsko), Timothy Björklund (USA/Irsko) Speciální poro­ta pro nena­ra­tiv­ní a expe­ri­men­tál­ní fil­my:...Read more »
esk republika usa 3 2

Česká republika:USA - 3:2

Zopakujte si dneš­ní vítěz­ství hoke­jis­tů na Olympiádě. https://youtu.be/DeqLcADR0kw...Read more »