Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA'
Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB

Top Mobilní telefony do 2 000 Kč

...(G-senzor) ano Datové funkce GPS modul ano WiFi ano Bluetooth ano NFC ne GPRS ano EDGE ano LTE ano Typ SIM kar­ty nanoSIM Aplikace Diktafon ano Kalendář ano Kalkulačka ano...Read more »
batman3 DKR 16679rC1

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

...byť troš­ku problém,nakoľko vte­dy budú vlád­nuť kinám The Avengers.V tom­to člán­ku sa ale nebu­de­me veno­vať domá­ce­mu USA trhu,ale trhu svetovému,kde nebudú zahr­nu­té odha­dy tržieb z USA.Výdatne nám v tom pomoh­li kal­ku­lač­ky štúdií...Read more »
batman3 DKR 37446r5

Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.

...v USA. The Dark Knight Rises Predpoveď USA: 500 000 000 $ Predpoveď mimo USA: 850 000 000 $ Suma sumárum:1350 000 000 $ The Avengers Predpoveď USA: 420 000 000 $ Predpoveď mimo USA: 580 000 000 $ Suma sumárum:1000 000 000...Read more »
AnoSefe

Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli

...neby­la o humor a vtip­né hláš­ky, z nichž někte­ré se sta­ly doslo­va legen­dár­ní­mi. Ano, šéfe! se zača­lo natá­čet v roce 2008 a popr­vé se Ano, šéfe! obje­vi­lo na obra­zov­kách v roce 2009. V těch­to dnech Zdeněk Pohlreich...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...že má dese­ti­le­té­ho nevlast­ní­ho bra­t­ra, kte­rý vůbec na Santa Clause nevě­ří. A co je hor­ší, rodi­na úpl­ně zapo­mně­la na smy­sl vánoč­ních svát­ků. Buddy se sna­ží své­mu otci a celé­mu svě­tu navrá­tit vánoč­ní­ho...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...jako pro­du­cent, jako stráž­ce kasy fil­mu, že bude mít kome­die úspěch? Ano, věři­la. Byla jste skep­tic­ká, nebo od začát­ku jste věři­la, že Troška = úspěch? Opět mohu jen zopa­ko­vat –...Read more »
ano fe

Ano, šéfe!

V nej­no­věj­ším Ano, šéfe! bylo něko­lik chyb. Nejzávažnější je ta, že ke kon­ci si Zdeněk Pohlreich objed­ná­val jíd­lo, ale při­nes­li mu úpl­ně jiné. 🙁 https://youtu.be/pZwWCf8kksw...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...ten­to scé­nář s Markem Kališem pře­psa­li a upra­vi­li. Oslovila jsem tele­vi­zi a reklam­ní part­ne­ry a v květ­nu 2012 jsme zača­li točit. Věřila jste, jako pro­du­cent, jako stráž­ce kasy fil­mu, že bude mít kome­die úspěch? Ano,...Read more »
BeznC3A1zvu

Nejlepší filmy roku 2019 podle Filmspot.cz

...Endgame (USA, rež. Anthony Russo a Joe Russo) – Recenze John Wick 3 (USA, rež. Chad Stahelski) – Recenze Joker(USA, rež. Todd Phillips) – Recenze Nabarvené ptáče (Česko, rež. Václav...Read more »
avengers endgame cast

Avengers: Endgame

...War. Ano, Avengers: Endgame dnešním dnem vstupuje do českých a slovenských kin a s ním také konec jedné éry. Je nad slunce jasné, že film samotný bude událost srovnatelná snad...Read more »

NABÍDKA DVD leden 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA - Magic Box, a.s, Dál než se zdá­lo (Going the Distance) Datum uve­de­ní: 19.1.2011 MOC 299,- Kč Komedie,USA, 2010 Hrají: Justin Long, Drew Barrymore, Christina Applegate, Charlie Day, Ron Livingston Režie: Nanette Burstein  ...Read more »

Pátek / Friday 11.7.2014

...min Sekce: Jiný pohled / Section: Another View 22:30 Zátah 2 | The Raid 2: Berandal | The Raid 2: Berandal Režie: Gareth Huw Evans Indonesia, USA / Indonésie, USA,...Read more »

Pierce Brosnan

...007: Everything or Nothing (2004) (VG) (voice) .... James Bond ... aka Everything or Nothing (USA: short tit­le) Die Another Day (2002) .... James Bond ... aka D.A.D. (USA: pro­mo­ti­o­nal...Read more »

TV TIPY

...boj o její záchra­nu prá­vě začí­ná...... Film, kte­rý není nut­no nijak zvlášť před­sta­vo­vat. Pokud jste jej ješ­tě nevi­dě­li roz­hod­ně si jej nenech­te ujít. USA 1998 Režie: M.Bay Hrají: B.Willis, B.Thornton, B.Affleck,...Read more »
letni kino cernosice lowres3

Kino v Praze zadarmo? Ano!

...VRACÍ (CZ), 2010, Jan Svěrák, 93 min PÁ 25/8 - SNOWDEN (USA/DE), 2016, Oliver Stone, 134 min, CZ titul­ky SO 26/8 - OSM HROZNÝCH (USA), 2015, Quentin Tarantino, 187 min,...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...– byť se ve fil­mu zábě­ry z extra­va­gant­ních večír­ků obje­ví – jsou spíš něja­kým sym­bo­lem – tou­hy po svo­bo­dě, vzpou­ry, útě­ku z rea­li­ty. Je mož­né to tak­to vní­mat? Ano, urči­tě. I ten večí­rek je...Read more »
MarsNahl

Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu.

Ještě než začne­te nadá­vat, že už to s těma ufouna­ma moh­lo sta­čit, že Mars úto­čí! je pěk­ně blbý název, pří­pad­ně že už nic hor­ší­ho než Den Nezávislosti a Příchod nešlo nato­čit, věz­te. Ano, mar­ťa­ni při­chá­ze­jí! -- ale ten­to­krát to...Read more »
word image 6

Nabarvené ptáče Václava Marhoula vylétá na festivaly a do distribuce v USA

...Řecku, Irsku, Španělsku, na Ukrajině či v Egyptě. V USA, Bělorusku nebo Indii jde dokon­ce o sou­těž­ní sek­ce. Film totiž zís­kal také své­ho ame­ric­ké­ho dis­tri­bu­to­ra, spo­leč­nost IFC Films z New Yorku, kte­rá je před­ní dis­tri­buč­ní...Read more »

Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Color Out of Space, Weathering with You…)

...velkoměstě, které postupně mizí pod nánosy vody. Lze ho číst i v rovině metaforického komentáře k extrémním výkyvům počasí, jichž v poslední době přibývá. Jeho jedinou nevýhodou je, že opravdu hodně připomíná předchozí...Read more »

SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ

...Komerčně úspěš­ný duchař­ský pří­běh se zno­vu vra­cí. Ani roky neu­bra­ly na půva­bu toho­to fil­mu. Jsou zde aby ochrá­ni­li lid­stvo před tajem­ným zlem.... USA 1984 Režie: I. Reitman Hrají: W. Atherton,...Read more »

Úterý / Tuesday 8.7.2014

...Section: Another View 10:30 Stejná srd­ce | The Normal Heart | The Normal Heart Režie: Ryan Murphy USA / USA, 2014, 132 min Sekce: Horizonty / Section: Horizons 13:00 Mafie...Read more »
blackdot19

AIR FORCE ONE

...  AIR FORCE ONE   Recenzuje Sid Páral, Kalifornie 11. srp­na 1997 Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes Columbia Pictures, USA 25. čer­ven­ce 1997, PG-13, akč­ní dra­ma, 118 minut, Česko 30. říj­na 1997 Režie:...Read more »
zelena kniha 04

Zelená kniha | Green Book

...v kině chystá je ve skutečnosti něčím daleko jinačím. Ano, hlavním tématem filmu sice může být ona rasová otázka ovšem motorem celého filmu je perfektně propracovaný vývoj vzájemného vztahu Tonyho...Read more »
word image 100

3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.

...Překvapilo vás někdy poča­sí, kte­ré zkom­pli­ko­va­lo prá­ci? Během dnů, kdy jsem točil já, ne. Vlastně ano, mně prá­ci kom­pli­ko­va­lo to, že bylo tak LUMÍRA PŘICHYSTALOVÁ Co je pod­le vás na...Read more »

Hory mají oči - Happy Tree Friends v lidském podání.

...upá­li­ly. Přímo před kara­va­nem.“ Honza: „Uff…“ Martin: „A to neby­lo vše. Souběžně s tou­to scé­nou se usku­teč­nil i tolik oče­ká­va­ný útok na kara­van.“ Honza: „Takže koneč­ně jat­ka?“ Martin: „Ano, jat­ka nasta­la. Ale...Read more »