TV tipy na poslední týden v řijnu

...Dog) Americký akč­ní thriller (1998). Hrají P. Swayze, R. Travis, M. Loaf, G. Casseus, B. Vincent... Režie K. Hooks 27. 10. 2004 - Nova 23:00 Sejměte Cartera! (Get Carter) Americký thriller (2000). Hrají...Read more »

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

27. 9. 2004 - Nova 09:25 Hledá se lás­ka /P/ (Love at Large) Americký film (1990). Hrají T. Berenger, E. Perkins, K. Capshaw, T. Levine... Režie A. Rudolph 27. 9. 2004 - Prima 11:40...Read more »

TV Tipy 20.9.- 26.9.2004

...Klein 21. 9. 2004 - ČT1 20:00 Legenda Sleepy Hollow /P/ (The Legend of Sleepy Hollow) Nezahrávejte si se sokem v lás­ce - a už vůbec nepo­kou­šej­te noč­ní pří­zra­ky. Kanadsko-americký film pod­le zná­mé pověs­ti...Read more »

#71 - Americký vlkodlak v Londýně (1981)

V roce 1981 se s vlkodla­ky doslo­va roz­tr­hl pytel. Dva fil­my se pokou­še­ly o zachy­ce­ní pře­mě­ny vlkodla­ka v reál­ném čase. Dle mého se to fil­mu „Americký vlkodlak v Londýně“ poved­lo lépe než fil­mu „Kvílení...Read more »
Vyroci2

Herecká výročí 5.9. - 11.9.

...- naro­dil se Henry Thomas, ame­ric­ký herec 1972 - naro­dil se Goran Visnjic, chorvatsko-americký herec 1976 - naro­dil se Juan Alfonso Baptista, vene­zu­el­ský tele­no­ve­lo­vý herec 1980 - naro­di­la se Michelle...Read more »

Výsledky soutěže o tři knihy Americký sniper

Otázky Kdo je reži­sé­rem fil­mu Americký sni­per ? Kdy měl v kinech pre­mi­é­ru film Americký sni­per ? Který herec hra­je hlav­ní posta­vu ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní? Kdo je auto­rem kni­hy Americký sni­per? Správné odpovědi...Read more »
img 5f3bc278931c9

Star Wars Rebels - The Mystery of Chopper Base

Uf! Po snad nejde­bil­něj­ším poči­nu v his­to­rii celé fran­ší­zy Star Wars, minu­lé epi­zo­dě s Chopperem v hlav­ní roli, se Rebels vrá­ti­li v nor­mál­ním díle, kte­rý měl dokon­ce i hod­not­ný děj. Oddychl jsem si, nebu­du vám lhát....Read more »
AmGanster

Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 2007

...zau­je­tí pří­bě­hem Franka Lucase. Úžasně se mu poda­ři­lo i zachy­ce­ní atmo­sfé­ry teh­dej­ší­ho Harlemu, kde se sní­mek mimo­cho­dem sku­teč­ně natá­čel což mu při­dá­vá na auten­ti­ci­tě. Už nyní se Americký Gangster zařa­dil na...Read more »

Korejský akčňák Muž odnikud dostane americký remake....

Korejský akčňák Muž odnikud dostane americký remake. Produkovat ho bude Chad Stahelski (John Wick 1-5) a scénář k němu napíše Derek Kolstad (John Wick 1-4). O tom kdo bude předělávku...Read more »

Ghost of Tsushima po japonském trhu dobývá i ten americký....

Ghost of Tsushima po japonském trhu dobývá i ten americký. Titulu od studia Sucker Punch Productions se prodalo minimálně 2,4 milionu kopií a celkové pořadí nejprodávanější her roku v USA...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

...a jak moc si part­ne­ři doká­žou ublí­žit? (Premiéra) 28.02. 22:50 28.02. 23:50 Zákon a pořá­dek Případy elit­ní jed­not­ky detek­ti­vů, kte­rá se zamě­řu­je na zlo­či­ny newy­or­ské­ho pod­svě­tí. Americký kri­mi seri­ál (2006). Hrají M. Hargitay, Ch....Read more »
word image 2

Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

Sérii Far Cry není tře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, po nepří­liš pře­svěd­či­vém far cry pri­mal, kte­rý neo­slo­vil hrá­če tolik jako před­cho­zí díly, vyšel Far Cry 5 s vel­mi zají­ma­vým pro­stře­dím z ame­ric­ké­ho ven­ko­va a bojem pro­ti...Read more »
Sniper2

Americký sniper

...dia­lo­gy a dodat spo­leč­ným scé­nám emo­ce, ale zachy­tit pra­vou pod­sta­tu Chrise jako člo­vě­ka, byl pro tvůr­ce fil­mu pro­blém. Americký sni­per je film napí­na­vý, kte­rý při­bli­žu­je osud nejen vojen­ské­ho vete­rá­na a ame­ric­ké­ho hrdi­ny,...Read more »

Netflix koupil práva na americký remake kriminálky Tísňové...

Netflix koupil práva na americký remake kriminálky Tísňové volání s názvem The Guilty. Ve filmu si hlavní roli střihne Jake Gyllenhaal, režírovat bude Antoine Fuqua (Bojovník, Equalizer 1-2, Sedm statečných)....Read more »

Dalšími režijním filmem Clinta Eastwooda (Million Dollar Baby, Gran Torino, Americký sniper) ve kterém si Eastwood též zahraje h...

Dalšími režijním filmem Clinta Eastwooda (Million Dollar Baby, Gran Torino, Americký sniper) ve kterém si Eastwood též zahraje hlavní roli bude adaptace románu Richarda Nashe Cry Macho. Eastwood si zde...Read more »

Americký remake dánského thrilleru Tísňové volání...

Americký remake dánského thrilleru Tísňové volání zrežíruje Antoine Fuqua (Equalizer, Sedm statečných, Nejlepší z Brooklynu, Bojovník) a scénář k němu napíše Nic Pizzolatto (Temný případ, Sedm statečných, Zločin)....Read more »

Kvůli přetrvávající pandemii hrozí, že americký filmový...

Kvůli přetrvávající pandemii hrozí, že americký filmový řetězec divadel AMC Theatres do konce roku zbankrotuje...Read more »

Americký herec a komik Richard Pryor se dočká vlastní...

Americký herec a komik Richard Pryor se dočká vlastní biografie. Tu pro studio MGM zrežíruje a napíše Kenya Barris (Black-ish, Girls Trip)....Read more »
ZPekla

Z pekla - Další americký film natáčený v ČR

Je pod­zim roku 1888. Temnými špi­na­vý­mi ulič­ka­mi Londýna vik­to­ri­án­ské Anglie obchá­zí postrach všech pro­sti­tu­tek - bru­tál­ní vrah Jack Rozparovač. Po tom, co je nale­ze­no tělo jed­né pro­sti­tut­ky s pro­říz­nu­tým hrdlem a ode­bra­ný­mi...Read more »

Nejen Raymonda, ale i Rudyho má každý rád. Česká televize zadaptuje populární americký sitkom.

Česká tele­vi­ze zís­ka­la prá­va na lokál­ní adap­ta­ci oblí­be­né­ho ame­ric­ké­ho sit­ko­mu Raymonda má kaž­dý rád. V hlav­ních  rolích se obje­ví Saša Rašilov, Jitka Schneiderová, David Novotný, Pavel Zedníček a Eva Holubová. Natáčení dva­nác­ti­díl­né­ho...Read more »
Rory

Film Hostiles uvede na MFF KV americký herec Rory Cochrane, českému publiku známý především díky televiznímu seriálu Kriminálka Miami.

Rory Cochrane vytvo­řil jed­nu ze svých prv­ních rolí ve fil­mu Richarda Linklatera Omámení a zma­te­ní (Dazed and Confused, 1993), zahrál si v hudeb­ní kome­dii Na plný pec­ky (Empire Records, 1995), reži­sér George...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...své schop­nos­ti. V sáz­ce totiž není jen ostře sle­do­va­ný soud­ní pří­pad, ale i jeho život... 29.07. 00:45 29.07. 02:45 Looney Tunes (The Looney Tunes Show) Kouzelný svět krá­lí­ka Bugse a kače­ra Daffyho... Americký ani­mo­va­ný seri­ál...Read more »

TV TIPY

...Sorvinoová, J.Northam, J.Brolin, Ch.S.Dutton, A.Goodwin aj         21.3 - NOVA - 00:30                          !OSOBNÍ TIP! AMERICKÝ VLKODLAK V PAŘÍŽI   Americký kopro­dukč­ní horor, jak sám název napo­ví­dá pojed­ná­vá o vlkod­la­cích....Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - O TVŮRCÍCH

...spo­leč­nos­ti McDonald’s.             V září ho bude­me moci spat­řit ve fil­mu Americký zabi­ják spo­leč­nos­tí Lionsgate a CBS Films. Keaton je čle­nem orga­ni­za­ce American Rivers.               JON FAVREAU (Happy Hogan) zahá­jil svou...Read more »

Úhel pohledu - Vantage point

...se moh­li podí­vat, jak tuto akci viděl napří­klad Americký turis­ta Forest Whittaker. Ten se svo­ji zví­da­vou kame­rou nato­čil to, co jiní pře­hléd­li. A vrá­tí­me se zase zpát­ky o dva­cet minut a podí­vá­me se,...Read more »
Stránka načtena za 1,77371 s | počet dotazů: 231 | paměť: 32292 KB. | 27.11.2020 - 07:11:34