Kritiky.cz > Výsledky hledání pro '2 $ocky'
Socky

2 $ocky aneb Takovej je byznys Bajzo…

...obchod­ní­ho ducha, ale na mno­hem váž­něj­ší notě. 2 Socky při­stu­pu­jí ke stej­né­mu téma­tu s mno­hem vět­ším humo­rem, ale posel­ství o tom jít si za svým snem a nevzdá­vat se u pře­ká­žek, stej­ně jako se...Read more »

2 $ocky

...své­ho času Donald Trump. Tam šlo taky o budo­vá­ní obchod­ní­ho ducha, ale na mno­hem váž­něj­ší notě. 2 Socky při­stu­pu­jí ke stej­né­mu téma­tu s mno­hem vět­ším humo­rem, ale posel­ství o tom jít si za...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...Modrava, jež bude vysí­lá­na v nedě­li a pon­dě­lí od 20:20, a Kriminálka Anděl, kte­rou bude mož­né sle­do­vat ve stej­ném čase od úte­rý do čtvrt­ka. V pon­dě­lí na tuto napí­na­vou podí­va­nou navá­žou dva díly Okresního...Read more »
200908081222 Hooligans

Hooligans (Green Street Hooligans)

Přátelství, zra­da, nepo­cho­pe­ní, agre­si­vi­ta, krev, pro­stře­dí fot­ba­lo­vých hoo­li­gans a rea­lis­tic­ký konec. Přidejte k tomu Elijah Wooda, jehož pro­mě­nu bude­te sle­do­vat, a polož­te si otáz­ku! Může být tako­vý film dob­rý? Pokusím se ji zod­po­vě­dět....Read more »