RickAndMonty 2580

Rick a Morty

...RickAndMonty 0300 RickAndMonty 0310 RickAndMonty 0320 RickAndMonty 0330 RickAndMonty 0340 RickAndMonty 0350 RickAndMonty 0360 RickAndMonty 0370 RickAndMonty 0380 RickAndMonty 0390 RickAndMonty 0400 RickAndMonty 0410 RickAndMonty 0420 RickAndMonty 0430 RickAndMonty 0440...Read more »
Avengers 03 3460

Avengers: Endgame

Avengers 03 2490 Avengers 03 2500 Avengers 03 2510 Avengers 03 2520 Avengers 03 2530 Avengers 03 2540 Avengers 03 2550 Avengers 03 2560 Avengers 03 2570 Avengers 03 2580...Read more »
Hejdi

Červencové premiéry

V čer­ven­ci nás čeká 12 nových fil­mů. V prv­ní půl­ce prázd­nin bude­te mít na co kou­kat. Mezi vyvo­le­ný­mi jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mno­ho dal­ších kva­lit­ních (i méně) fil­mů. ·         7. čer­ve­nec...Read more »
logo max cover

Prima Max - program na září

...Danson T. 16.09.2019 16:00 Mission: Impossible 3 Cruise T., Hoffman P. S., Rhames V., ABRAMS J. 16.09.2019 18:00 Jak ulo­vit Dr. Lewise McKellar D., Gleeson B., Kitsch T., Balabanová L. 16.09.2019...Read more »

Zhodnocení roku 2002 až 2003

...Krále - První ofi­ci­ál­ní Trailer (1003, 30. 09. 2003, Redakce) 3.      Matrix Revolutions - Trailer (894, 03. 10. 2003, Redakce) 4.      Harry Potter a vězeň z Azkabanu (646, 21. 11. 2003, Redakce) 5.      Piráti z Karibiku (626, 10. 08. 2003, Redakce)...Read more »
Game of Thrones 8 2510

Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu

...of Thrones 8 1600 Game of Thrones 8 1610 Game of Thrones 8 1620 Game of Thrones 8 1630 Game of Thrones 8 1640 Game of Thrones 8 1650 Game...Read more »
MFF

Co si nenechat ujít ve Varech

...melod­ra­ma­tu dvě hereč­ky – Emma Suárezová a Adriana Ugarteová. 3.7. ve 14.00 – Herečky Emma Suárezováa Adriana Ugarteová uve­dou před­sta­ve­ní fil­mu Julieta 314 Neděle 3.7. 14:00 Velký sál 5P5 Úterý 5.7. 22:00 Kinosál Pupp 8N2...Read more »
Michael

George Michael

Georgios Kyriacos Panayiotou (Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου), umě­lec­kým jmé­nem George Michael (25. čer­ven 1963 Londýn – 25. pro­si­nec 2016 Goring, Oxfordshire[1]), byl brit­ský zpě­vák, skla­da­tel a pro­du­cent s kyper­ský­mi koře­ny. V letech 1981 až 1986 půso­bil...Read more »
enmansomheterove

Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst

...– 12. 2016 JESENÍK, ENNEA CAFFÉ 10. 11. – 28. 11. 2016, JIČÍN, BIOGRAF ČESKÝ RÁJ, 15. 11. – 6. 12. 2016 HODONÍN, KINO SVĚT, 22. 11. – 30. 11. 2016 KUTNÁ HORA, GASK, 16. – 31. 11. 2016 OSTRAVA, MINIKINO, 15....Read more »
F4 093

Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté

...022 F4 023 F4 024 F4 025 F4 026 F4 027 F4 028 F4 029 F4 030 F4 031 F4 032 F4 033 F4 034 F4 035 F4 036 F4...Read more »
Avengers2 065

Avengers: Age of Ultron - Trailer 3

...Avengers2 027 Avengers2 028 Avengers2 029 Avengers2 030 Avengers2 031 Avengers2 032 Avengers2 033 Avengers2 034 Avengers2 035 Avengers2 036 Avengers2 037 Avengers2 038 Avengers2 039 Avengers2 040 Avengers2 041...Read more »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

...25 000 USD pro reži­sé­ra a pro­du­cen­ta. Slovensko - čes­ký film Učitelka,  reži­sé­ra Jiřího Hřebejka pojed­ná­va­jí­cí o tříd­ní uči­tel­ce základ­ní ško­ly, kte­rá vyu­ží­vá své­ho posta­ve­ní, aby moh­la přes své žáky mani­pu­lo­vat s jejich rodi­či zís­kal...Read more »

Top 7/2016

Učitelka – 65 % - 165 zobr. Kniha s názvem Velká kni­ha sty­lů por­trét­ní foto­gra­fie je pře­hled­ným rád­cem pro foto­gra­fo­vá­ní Portrétů - 163 zobr. Učitelka – Synopse/O fil­mu - 125 zobr. Rozhovor se Zuzanou Mauréry, před­sta­vi­tel­kou uči­tel­ky - 105 zobr....Read more »
StatsZari

Nejčtenější články od 05.09.2016 do 11.09.2016

NHL 17 - 552 zobr. Soutěž o kni­hu Dobr Obr - 260 zobr. Soutěž o Blu-ray Bridget Jonesová – S rozu­mem v kon­cích - 194 zobr. MasterChef Česko řada II. díl 7 - 175 zobr. Zloději zele­ných koní - 86 zobr. NHL 17...Read more »
Gradanew

Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

...je tu tato kni­ha, kte­rá pro vás bude spo­leh­li­vým kom­pa­sem na ces­tě k úspě­chu. 16×24 cm | 192 stran | 978-80-271-0119-1 | Katalog. č.: 30025  Cena: 499  Kč Bible vítězů Campbell...Read more »
PodvojneUcet

Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %

...sezná­mit s danou pro­ble­ma­ti­kou. Odborníkům zas poskyt­ne struč­ný pře­hled základ­ních pra­vi­del a ter­mí­nů. Autor: Skálová Jana a kolek­tiv Formát / stran: 17×24 cm, 192 stran Datum vydá­ní: 16.02.2016 Katalogové čís­lo: 4839 ISBN: 978-80-271-0031-6...Read more »
Graf2016 10

Top říjen 2016

...3 – 50 % - 302 zobr. Výměna man­že­lek – 12.10.2016 - 257 zobr. Kino Pilotů chys­tá Večer írán­ských fil­mů - 247 zobr. Albert Fuka - 195 zobr. Doctor Strange – 80 % - 178 zobr. Soutěž pro nové fanouš­ky face­boo­ku - 169 zobr....Read more »

Nejčtenější články od 06.06.2016 do 12.06.2016

...62 zobr. Warcraft: První střet – O PRODUKCI – Respektování a roz­ši­řo­vá­ní: Návrh Warcraftu - 26 zobr. Film Jana Němce v hlav­ní sou­tě­ži na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu - 25 zobr. Tymiánové dopi­sy: Hloubka skry­tá v roman­ti­ce a his­to­rii - 25 zobr. Warcraft:...Read more »
Stats

Nejčtenější články od 20.06.2016 do 27.06.2016

...32 zobr. Orange Is The New Black – Nebyla jsem při­pra­ve­ná (S01E01) - 31 zobr. Den nezá­vis­los­ti: Nový útok – 80 % - 29 zobr. FRIEDL, Walter. Pleteme koší­ky z trav a byli­nek. - 25 zobr. Novinka mezi seri­á­ly: Outcast -...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...V anke­tě o nej­ob­lí­be­něj­ší tvá­ře a pořa­dy tele­viz­ních obra­zo­vek TýTý, kte­rá se koná od roku 1991, vyhrál Karel Gott cel­kem 31krát (22krát v kate­go­rii Zpěvák v roč­ní­cích 1991–2009 a 2012–2014 a 9krát v kate­go­rii Absolutní vítěz v letech...Read more »
Top2016

Nejčtenější články roku 2016

Statistiky roku 2016. Radka Třeštíková: Bábovky - 2 961 zobr. Zkáza krá­sou - 2 652 zobr. Pustina 5. díl. - 2 083 zobr. Pustina 6. díl. - 2 073 zobr. Pustina 7. díl. - 1 938 zobr. Karolína Lipowská - 1 567 zobr. Teorie tyg­ra nabí­zí moud­ra pro osla­be­né kocour­ky - 1 563 zobr....Read more »
1

Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016?

Téměř s želez­nou pra­vi­del­nos­tí se rok co rok v kinech obje­vu­jí zají­ma­vé fil­mo­vé poči­ny, kte­ré vznik­ly na zákla­dě kniž­ních, nebo komik­so­vých před­loh. Rok 2016 v tom­to smě­ru nijak neza­os­tá­vá a fil­mo­vá stu­dia nám v něm...Read more »

Nejčtenější články od 25.04.2016 do 01.05.2016

...HAMOVÁ, Rosalie. Švadlena: román o lás­ce, pomstě a exklu­ziv­ní módě 50. let. - 31 zobr. Jitka Petřeková: Mraveniště - 31 zobr. Na Finále Plzeň vyhrál Rodinný film - 30 zobr. Ostrovy – oma­lo­ván­ky pro vel­ké: Anita Graboś - 24 zobr. Kniha...Read more »

MS 2016 - sestavy ver 1.2

...k datu 4.3.2016 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 25.10.2015 - Soupisky NHL k datu 22.5.2016 - Soupisky KHL k datu 11.9.2015 - Soupisky němec­ké DEL k datu 23.12.2014 - Soupisky fin­ské SM ligy...Read more »

Grada - novinky od 6. 6. do 12. 6. 2016

...ke kaž­do­den­ním situ­a­cím. Pomůže při řeše­ní doprav­ních pře­stup­ků i vzta­hů se sou­se­dy. Poradí jak na sta­veb­ní úřad nebo špat­ně pra­cu­jí­cí řeme­sl­ní­ky. Využívá zku­še­nos­tí práv­ní­ků a vychá­zí z prak­tic­ké­ho pohle­du na věc. 16×24 cm |...Read more »

Top 5/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z květ­na 2016. Radka Třeštíková: Bábovky - 1 030 zobr. Hra o trů­ny – The Door (S06E05) – 80 % - 405 zobr. Captain America: Občanská vál­ka – 85 % - 225 zobr. Hra o trů­ny – Home...Read more »