retrobij k 60 90 let aWQ9GPJkZGU

RETROBIJÁK 60. - 90. let

http://www.youtube.com/watch?v=aWQ9GPJkZGU http://www.youtube.com/watch?v=zchcse6RMj0 http://www.youtube.com/watch?v=3ni9x5fwe5o http://www.youtube.com/watch?v=p11NYaYpMGM http://www.youtube.com/watch?v=TmTlqRSCVhs http://www.youtube.com/watch?v=zxsYwrSuR5w http://www.youtube.com/watch?v=JALj1XWF3s4 http://www.youtube.com/watch?v=O9z06iO8Ov4 http://www.youtube.com/watch?v=JHxDFsYFCPA http://www.youtube.com/watch?v=rD2OmnRe3sA http://www.youtube.com/watch?v=dfd4dYI__8Q http://www.youtube.com/watch?v=D-89Xdw-ZEk...Číst dál »
DaFilm

Cena Pavla Kouteckého online na DAFilms.com

Filmy z retrospek­ti­vy Pavla Kouteckého a ohléd­nu­tí za oce­ně­ní­mi v minu­los­ti zdar­ma na DAFilms.com Od pon­dě­lí 11. červ­na nabíd­ne fil­mo­vý por­tál DAFilms.com zdar­ma k vidě­ní doku­men­tár­ní fil­my, kte­ré byly oce­ně­né v pře­de­šlých letech v rám­ci Ceny Pavla...Číst dál »
automaticky vytvo en koncept tRq5goEM7g

Křest nové knihy Ivy Pekárkové - Třísky

https://www.youtube.com/watch?v=-tRq5goEM7g https://www.youtube.com/watch?v=V94wf4vRHNg https://www.youtube.com/watch?v=9fFOHZ3B5KA https://www.youtube.com/watch?v=PduTqadSgYE https://www.youtube.com/watch?v=za6WPnJdbSc https://www.youtube.com/watch?v=2mUUvWNGFZg https://www.youtube.com/watch?v=533oHnJYJgQ https://www.youtube.com/watch?v=qJrse5yAK38 https://www.youtube.com/watch?v=OXED-sU6iQk https://www.youtube.com/watch?v=Y6RyCbdS3O0 https://www.youtube.com/watch?v=WlELk6GuB7I...Číst dál »
Podraz

Robert Redford už nenatočí žádný film

...https://www.youtube.com/watch?v=yaNy_-F1YCk Jeremiah Johnson – 84 % https://www.youtube.com/watch?v=QFLwH-ZZ1MY Brubaker – 84 % https://www.youtube.com/watch?v=-eVzHtmJR7g Bosé nohy v par­ku – 83 % https://www.youtube.com/watch?v=rY-uQehpXf0 Příliš vzdá­le­ný most – 83 % https://www.youtube.com/watch?v=bQpCm8WooY0 Tři dny Kondora – 83 % https://www.youtube.com/watch?v=94Fqt44ZfQM Všichni pre­zi­den­to­vi...Číst dál »
s07e01 dragonstone

S07E01: Dragonstone

Podívejte se na 10 scén z prv­ní­ho dílu sed­mé sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny. https://www.youtube.com/watch?v=SUcN0ABC17s https://www.youtube.com/watch?v=Xehj2bcXVZo https://www.youtube.com/watch?v=SU4YaHMaGa0 https://www.youtube.com/watch?v=FiJVSM6uK4A https://www.youtube.com/watch?v=n5_yXmXqtzU https://www.youtube.com/watch?v=4Xtc3mtzB7M https://www.youtube.com/watch?v=PHvhfzAPQC0 https://www.youtube.com/watch?v=HhrnQQyCUVs https://www.youtube.com/watch?v=8G4ON_ZtboQ https://www.youtube.com/watch?v=OMVGapjh-dE...Číst dál »
Evita

Madonna slaví 60 let (z toho 33 na filmovém plátně)

...že když její řeči pře­kro­čí únos­nou míru, roz­hod­ne se řidič konat. 2013    Revolution of Love – 80 % https://www.youtube.com/watch?v=aIWNxvPiPIE 1992    Velké vítězství – 77 % Rok 1943. Mladí muži naru­ko­va­li do vál­ky...Číst dál »
hqdefault

S07E02: Stormborn

Podívejte se na 8 scén z dru­hé­ho dílu sed­mé sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny. https://www.youtube.com/watch?v=FAS3T9QzIdg https://www.youtube.com/watch?v=LVz5tHA6q1A https://www.youtube.com/watch?v=oaQyara9EYc https://www.youtube.com/watch?v=ugLJojB9BOQ https://www.youtube.com/watch?v=fZnWcCuQK2I https://www.youtube.com/watch?v=rS6BMjZ3Epg https://www.youtube.com/watch?v=0Hw4lOlUOvg https://www.youtube.com/watch?v=W1_0cKHB3QU...Číst dál »
den se stardance na festivalu zlat praha NgDZc6Pl7xs

Den se StarDance na festivalu Zlatá Praha

21.9.2018. https://www.youtube.com/watch?v=NgDZc6Pl7xs https://www.youtube.com/watch?v=Bn8-ChdJl7A https://www.youtube.com/watch?v=GAhXBPHvo4A https://www.youtube.com/watch?v=9LKcACKp6A0 https://www.youtube.com/watch?v=s4_1f57v_Uw https://www.youtube.com/watch?v=K3kCnloFczk https://www.youtube.com/watch?v=kVHPxM4WMMg https://www.youtube.com/watch?v=C1spq1HEfxY...Číst dál »
esk lev 2017

Český lev 2017

Devět videí z dneš­ní­ho před­sta­ve­ní nové soš­ky Českého lva. http://www.youtube.com/watch?v=riFbPn5VuKs http://www.youtube.com/watch?v=MNrg5k9Q9uc http://www.youtube.com/watch?v=oVzh89Mfp5U http://www.youtube.com/watch?v=K1kiFZvwmhU http://www.youtube.com/watch?v=SCLniGqfK0I http://www.youtube.com/watch?v=j9dNOCDJWj8 http://www.youtube.com/watch?v=5cJqTbVj510...Číst dál »
novinky t 8211 podzim 2018 CFeYnxOC5tk

Novinky ČT - podzim 2018

https://www.youtube.com/watch?v=CFeYnxOC5tk https://www.youtube.com/watch?v=OvWGaDAn5zc https://www.youtube.com/watch?v=IO6Fhmyb8gU https://www.youtube.com/watch?v=z6Vtq8nFYoA https://www.youtube.com/watch?v=snweGEvjnpU https://www.youtube.com/watch?v=cAgDEcv9-dA...Číst dál »

OTRLÁ ZNĚLKA A OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU - FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA

...roman­tic­kým valen­týn­ským sním­kem, horo­ro­vou kome­dií Zvrhlá bio­lo­gie: http://www.youtube.com/watch?v=oE1JNE7syR0 Zahajovací film fes­ti­va­lu, jeden z nej­šťav­na­těj­ších sním­ků letoš­ní­ho roč­ní­ku, Den otců: http://www.youtube.com/watch?v=E8uQX4Q0Bak Kontroverzní a šoku­jí­cí film, kte­rý uspo­ko­jí i ty nej­ná­roč­něj­ší otrl­ce - Hra na...Číst dál »
fast5

Rýchlo a zbesilo 6,o čom bude?

Nikoho neprekva­pi­la infor­má­cia po pre­miére Rýchlo a zbe­si­lo 5,že bude nasle­do­vať 6 a 7 a že sa budú točiť na jeden záťah.Po mega­úspe­chu päť­ky z roz­počtom 125 mil. trž­by celo­sve­to­vé 627 mil. bolo len otáz­kou...Číst dál »

Batman: Arkham Knight (PC)

...PC to tak není. Počítačoví fanouš­ci jsou vel­mi kri­tič­tí a tak dám této hře pou­ze 50 %.Tj: 80 % za kva­li­tu hry a zába­vy a 20 % za zpra­co­vá­ní tech­no­lo­gie. Moje gameplaye https://www.youtube.com/watch?v=ol9r-G743-s https://www.youtube.com/watch?v=fhjmvjUjTYo https://www.youtube.com/watch?v=UVNvmXdcS-4 https://www.youtube.com/watch?v=IRjBJ-lErUw https://www.youtube.com/watch?v=ntqrg4Rbsug...Číst dál »

Film Distribution Artcam – nové akvizice pro rok 2012

...pod­po­ři­la skvě­lé herec­ké výko­ny vesměs šest­nác­ti­le­tých neher­ců. Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=2e_G2UX6tCQ http://www.filmfestivalrotterdam.com/en/films/klip/     JE TO JEN VÍTR / Premiéra: 13. září 2012 (film osob­ně uve­de reži­sér na LFŠ v Uherském Hradišti) Režie...Číst dál »
Umrti

Michael Clarke Duncan

...Pomsta pro­hna­né Kitty Externí odkazy http://archives.cnn.com/1999/SHOWBIZ/Movies/12/10/greenmile.duncan/¨ http://www.usaweekend.com/01_issues/010729/010729duncan.html http://www.imdb.com/name/nm0003817/bio http://www.csfd.cz/herec/337-michael-clarke-duncan/ http://archives.cnn.com/1999/SHOWBIZ/Movies/12/10/greenmile.duncan/ http://www.imdb.com/title/tt0120689/awards Reference ↑ ‘Green Mile’ actor Michael Clarke Duncan dead at 54 following July 13 heart attack (ang­lic­ky) Citováno z „http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Clarke_Duncan&oldid=8985349“...Číst dál »
vlcsnap 2016 06 09 21h32m36s457 1

Dovetail Games Euro Fishing CZ

...váž­ně není. Je ale pro hrá­če vel­kou výho­dou, že je hra v češ­ti­ně (cca z 90 %), a tak pro hra­ní nepo­tře­bu­je znát žád­ný cizí jazyk, stá­čí pou­ze češ­ti­na. https://www.youtube.com/watch?v=WWme202rrzs https://www.youtube.com/watch?v=qz0QVyjECKU https://www.youtube.com/watch?v=L9YijIDPDy8 https://www.youtube.com/watch?v=0HFGjLhOu9U https://www.youtube.com/watch?v=c0u--TIQdjU...Číst dál »
chata na prodej uTWX CVUQEU

Chata na prodej

Pět videí z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce  18. 7. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=uTWX-CVUQEU https://www.youtube.com/watch?v=5V8jte6g0cI https://www.youtube.com/watch?v=hE7lzn6oO9M https://www.youtube.com/watch?v=bifXzFQPZH8 https://www.youtube.com/watch?v=NJnfm6fwIMs...Číst dál »
feudal alloy rYDUTyNDoso

Feudal Alloy

...brzy) Cena je pro všech­ny plat­for­my stej­ná a hru je mož­né už teď předob­jed­nat na Switch. Hra obsa­hu­je čes­ké titul­ky. Steam: https://store.steampowered.com/app/699670 GOG: https://www.gog.com/game/feudal_alloy Kontakt: eva@attugames.com Press Kit: http://www.feudalalloy.com/press Web: http://www.feudalalloy.com/...Číst dál »
v clav vorl ek 8211 3 6 1930 8211 5 2 2019 p5OVEE2U9z8

Václav Vorlíček - 3.6.1930 - 5.2.2019

...Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách https://www.youtube.com/watch?v=depxZDX41Ho „Pane, vy jste vdova!“ https://www.youtube.com/watch?v=ZHHy0AxF_k4 Dívka na koštěti Kdo chce zabít Jessii? https://www.youtube.com/watch?v=VL_jOKwYpps a bonus Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky https://www.youtube.com/watch?v=zHS0oJsqdSU...Číst dál »
SocSiteNahl

Zpráva ze sociálních sítí

...se na pře­hled našich strá­nek na soci­ál­ních sítích.  Facebook  -  1000 fans. - https://www.facebook.com/kritiky.cz/ Twitter - 603 sle­du­jí­cích - https://twitter.com/Kritiky_cz Google + - 96  fanouš­ků - https://plus.google.com/+KritikyCzFans/posts  Youtube - 10 odbě­ra­te­lů - https://www.youtube.com/channel/UClbLwBmCr6u6b-asNFsP5Rg...Číst dál »

Top 4 fashion profily na Instagramu

...svě­tozná­mých týd­nů módy a její out­fi­ty jsou pros­tě neu­vě­ři­tel­né. Instagram: www.instagram.com/selenagomez/ Kenza Kenza Zouiten je švéd­ská blo­gger­ka, kte­rá není žád­ným nováč­kem. Na Kenze milu­je­me to, že je svá za kaž­dých okol­nos­tí...Číst dál »
adam svoboda 26 ledna 1978 8211 7 5 2019 zg3TlwTo4OY

Adam Svoboda - 26. ledna 1978 - 7.5.2019

Připomeňme si bran­ká­ře Adama Svobodu výbě­rem toho nej­lep­ší­ho z jeho hoke­jo­vé kari­é­ry. https://www.youtube.com/watch?v=J-04HBgdtdc https://www.youtube.com/watch?v=hjvkLZrZcbw https://www.youtube.com/watch?v=-A_LpcxhsOQ https://www.youtube.com/watch?v=uoaFNm9gXAc...Číst dál »
MV5BYjRlMzk0YTgtNTQyOC00MmUxLWI3M2YtZDU4ZjhiMjM0NjVmXkEyXkFqcGdeQXVyODk3NjE4ODA@. V1 SX1777 CR001777999 AL

Avengers: Endgame - Recenze - 100%

...stát coko­liv. Kam se hrdi­no­vé podí­va­jí, koho pot­ka­jí a jak se nako­nec pope­rou s moc­ným Thanosem o to, v jakém sta­vu bude život ve vesmí­ru pokra­čo­vat? To nyní zjis­tí­te v kinech. Zdroj: Imdb.com Za zapr­vé...Číst dál »

ELITE ROSTER 2017-2018 28.9.2017

...North ame­ri­ca, Team Europe a Team NHL clas­sic Autor: VojghiV (Vojghi@seznam.cz) splinterice.com ******************** ELITE ROSTER TEAMS ID LIST PREVIEW https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W4P-kTJo_sukt326ghIhG-e5zWh9YY9Mvo7sIiUdGfo/edit?usp=sharing ELITE ROSTER LINES PREVIEW https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bmXi9ENqL-5ekCz_-_BpxBsBn_jwJFhLjm0bBWOTKcw/edit?usp=sharing ELITE FACEPLACE PREVIEW https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EnqnEICZJ23HN1eM3r5zlkpRHoVHZkyg_9NuO-nxODw/edit?usp=sharing Soubor sta­huj­te...Číst dál »

HOREM PÁDEM NA DVD

hereč­ky reži­sér Jan Hřebejk, kte­rý ji obsa­dil do fil­mu Horem Pádem a chtěl, aby se obje­vi­la i v při­pra­vo­va­né Krásce v nesná­zích.   25. leden 2005 V čas­ných ran­ních hodi­nách úte­rý 25. led­na se vyhla­šo­va­ly osca­ro­vé nomi­na­ce....Číst dál »
Mark Gatiss LR 1

Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest

ochu­ze­ni. Ve Festivalovém sta­nu divá­ci najdou také infor­ma­ce o fes­ti­va­lo­vých akre­di­ta­cích nebo novin­ky a tipy z fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu. www.febiofest.cz www.facebook.com/febiofest www.youtube.com/user/ifffebiofest www.instagram.com/febiofest https://twitter.com/febiofest Fotografie zdroj : Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Praha - Febiofest s.r.o....Číst dál »