Avengers 03 3460

Avengers: Endgame

Avengers 03 2490 Avengers 03 2500 Avengers 03 2510 Avengers 03 2520 Avengers 03 2530 Avengers 03 2540 Avengers 03 2550 Avengers 03 2560 Avengers 03 2570 Avengers 03 2580...Číst dál »
Hejdi

Červencové premiéry

V čer­ven­ci nás čeká 12 nových fil­mů. V prv­ní půl­ce prázd­nin bude­te mít na co kou­kat. Mezi vyvo­le­ný­mi jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mno­ho dal­ších kva­lit­ních (i méně) fil­mů. ·         7. čer­ve­nec...Číst dál »
logo max cover

Prima Max - program na září

...Danson T. 16.09.2019 16:00 Mission: Impossible 3 Cruise T., Hoffman P. S., Rhames V., ABRAMS J. 16.09.2019 18:00 Jak ulo­vit Dr. Lewise McKellar D., Gleeson B., Kitsch T., Balabanová L. 16.09.2019...Číst dál »

Zhodnocení roku 2002 až 2003

...Krále - První ofi­ci­ál­ní Trailer (1003, 30. 09. 2003, Redakce) 3.      Matrix Revolutions - Trailer (894, 03. 10. 2003, Redakce) 4.      Harry Potter a vězeň z Azkabanu (646, 21. 11. 2003, Redakce) 5.      Piráti z Karibiku (626, 10. 08. 2003, Redakce)...Číst dál »
Game of Thrones 8 2510

Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu

...of Thrones 8 1600 Game of Thrones 8 1610 Game of Thrones 8 1620 Game of Thrones 8 1630 Game of Thrones 8 1640 Game of Thrones 8 1650 Game...Číst dál »
MFF

Co si nenechat ujít ve Varech

Dnes začí­ná Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech, což je pro vyzna­va­če kva­lit­ních fil­mů, fil­mo­vým svát­kem. Program se při­pra­vo­val celý rok a pro­duk­ce vybí­ra­la zhru­ba z 1800 fil­mo­vých novi­nek, ze kte­rých nako­nec vybra­la...Číst dál »
enmansomheterove

Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst

...Magistrátu hlav­ní­ho měs­ta Prahy, Magistrátu měs­ta Brna a amba­sád sever­ských stá­tů. PRAHA, KINO LUCERNA, 11. – 16. 11. 2016 BRNO, KINO ART, 28. 11. – 2. 12. 2016 JABLONEC NAD NISOU, KINO JUNIOR, 14. 11. – 8....Číst dál »
Michael

George Michael

Georgios Kyriacos Panayiotou (Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου), umě­lec­kým jmé­nem George Michael (25. čer­ven 1963 Londýn – 25. pro­si­nec 2016 Goring, Oxfordshire[1]), byl brit­ský zpě­vák, skla­da­tel a pro­du­cent s kyper­ský­mi koře­ny. V letech 1981 až 1986 půso­bil...Číst dál »
Avengers2 065

Avengers: Age of Ultron - Trailer 3

...Avengers2 027 Avengers2 028 Avengers2 029 Avengers2 030 Avengers2 031 Avengers2 032 Avengers2 033 Avengers2 034 Avengers2 035 Avengers2 036 Avengers2 037 Avengers2 038 Avengers2 039 Avengers2 040 Avengers2 041...Číst dál »
F4 093

Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté

...022 F4 023 F4 024 F4 025 F4 026 F4 027 F4 028 F4 029 F4 030 F4 031 F4 032 F4 033 F4 034 F4 035 F4 036 F4...Číst dál »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

...25 000 USD pro reži­sé­ra a pro­du­cen­ta. Slovensko - čes­ký film Učitelka,  reži­sé­ra Jiřího Hřebejka pojed­ná­va­jí­cí o tříd­ní uči­tel­ce základ­ní ško­ly, kte­rá vyu­ží­vá své­ho posta­ve­ní, aby moh­la přes své žáky mani­pu­lo­vat s jejich rodi­či zís­kal...Číst dál »

Top 7/2016

Učitelka – 65 % - 165 zobr. Kniha s názvem Velká kni­ha sty­lů por­trét­ní foto­gra­fie je pře­hled­ným rád­cem pro foto­gra­fo­vá­ní Portrétů - 163 zobr. Učitelka – Synopse/O fil­mu - 125 zobr. Rozhovor se Zuzanou Mauréry, před­sta­vi­tel­kou uči­tel­ky - 105 zobr....Číst dál »
StatsZari

Nejčtenější články od 05.09.2016 do 11.09.2016

NHL 17 - 552 zobr. Soutěž o kni­hu Dobr Obr - 260 zobr. Soutěž o Blu-ray Bridget Jonesová – S rozu­mem v kon­cích - 194 zobr. MasterChef Česko řada II. díl 7 - 175 zobr. Zloději zele­ných koní - 86 zobr. NHL 17...Číst dál »
Gradanew

Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

...je tu tato kni­ha, kte­rá pro vás bude spo­leh­li­vým kom­pa­sem na ces­tě k úspě­chu. 16×24 cm | 192 stran | 978-80-271-0119-1 | Katalog. č.: 30025  Cena: 499  Kč Bible vítězů Campbell...Číst dál »
Graf2016 10

Top říjen 2016

...3 – 50 % - 302 zobr. Výměna man­že­lek – 12.10.2016 - 257 zobr. Kino Pilotů chys­tá Večer írán­ských fil­mů - 247 zobr. Albert Fuka - 195 zobr. Doctor Strange – 80 % - 178 zobr. Soutěž pro nové fanouš­ky face­boo­ku - 169 zobr....Číst dál »

Nejčtenější články od 06.06.2016 do 12.06.2016

...62 zobr. Warcraft: První střet – O PRODUKCI – Respektování a roz­ši­řo­vá­ní: Návrh Warcraftu - 26 zobr. Film Jana Němce v hlav­ní sou­tě­ži na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu - 25 zobr. Tymiánové dopi­sy: Hloubka skry­tá v roman­ti­ce a his­to­rii - 25 zobr. Warcraft:...Číst dál »
Stats

Nejčtenější články od 20.06.2016 do 27.06.2016

...32 zobr. Orange Is The New Black – Nebyla jsem při­pra­ve­ná (S01E01) - 31 zobr. Den nezá­vis­los­ti: Nový útok – 80 % - 29 zobr. FRIEDL, Walter. Pleteme koší­ky z trav a byli­nek. - 25 zobr. Novinka mezi seri­á­ly: Outcast -...Číst dál »
Top2016

Nejčtenější články roku 2016

Statistiky roku 2016. Radka Třeštíková: Bábovky - 2 961 zobr. Zkáza krá­sou - 2 652 zobr. Pustina 5. díl. - 2 083 zobr. Pustina 6. díl. - 2 073 zobr. Pustina 7. díl. - 1 938 zobr. Karolína Lipowská - 1 567 zobr. Teorie tyg­ra nabí­zí moud­ra pro osla­be­né kocour­ky - 1 563 zobr....Číst dál »
PodvojneUcet

Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %

...sezná­mit s danou pro­ble­ma­ti­kou. Odborníkům zas poskyt­ne struč­ný pře­hled základ­ních pra­vi­del a ter­mí­nů. Autor: Skálová Jana a kolek­tiv Formát / stran: 17×24 cm, 192 stran Datum vydá­ní: 16.02.2016 Katalogové čís­lo: 4839 ISBN: 978-80-271-0031-6...Číst dál »

Nejčtenější články od 25.04.2016 do 01.05.2016

Olga Path Štiplová: Zmrzlina s pří­chu­tí zámě­ru - 336 zobr. The Red Woman (S06E01) – 80 % - 55 zobr. Kniha džun­glí – 75 % - 38 zobr. Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren - 36 zobr. The Red Woman (S06E01) -...Číst dál »
1

Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016?

Téměř s želez­nou pra­vi­del­nos­tí se rok co rok v kinech obje­vu­jí zají­ma­vé fil­mo­vé poči­ny, kte­ré vznik­ly na zákla­dě kniž­ních, nebo komik­so­vých před­loh. Rok 2016 v tom­to smě­ru nijak neza­os­tá­vá a fil­mo­vá stu­dia nám v něm...Číst dál »

MS 2016 - sestavy ver 1.2

...k datu 4.3.2016 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 25.10.2015 - Soupisky NHL k datu 22.5.2016 - Soupisky KHL k datu 11.9.2015 - Soupisky němec­ké DEL k datu 23.12.2014 - Soupisky fin­ské SM ligy...Číst dál »
nejlepsi filmy062

Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá

Šest nej­lep­ších fil­mo­vých hitů z dru­hé půl­ky roku 2003.Červenec Hodiny Přestože by se mohl zdát čer­ven­co­vý pře­hled pre­mi­ér chud­ší (zejmé­na pro ty, co hol­du­jí ame­ric­kým money-movies), fanouš­ci klid­něj­ší podí­va­né si urči­tě...Číst dál »
SpuntiNaVode

Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ

Jiří Langmajer Divadelní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec, rodák z Plzně. Do pově­do­mí divá­ků popr­vé výraz­ně­ji vstou­pil už během stu­dií na hudebně-dramatickém obo­ru na Pražské kon­zer­va­to­ři coby učeň „Slamák“ v čes­ko­slo­ven­ském tele­viz­ním seri­á­lu Třetí...Číst dál »

Nejčtenější články 9/2016

Nejčtenější člán­ky, kte­ré byly vydá­ny v září 2016. Poslední aktu­a­li­zace: 2.10.2016 4:51:49 NHL 17 - 653 zobr. MasterChef Česko řada II. díl 12 - 469 zobr. Na Ferdinandově kolo­nádě je výsta­va pla­kátu v rám­ci akce Marienbad Film...Číst dál »

MS 2016 - sestavy ver 1.1

...k datu 4.3.2016 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 25.10.2015 - Soupisky NHL k datu 25.10.2015 (kro­mě letoš­ních fina­lis­tů, kte­ří mají aktu­ál­ní sou­pis­ky) - Soupisky KHL k datu 11.9.2015 - Soupisky němec­ké DEL...Číst dál »