Myty3

Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 %

...dvou čás­tí, kte­ré nesou název „Ostrá ope­ra­ce“ a „Špinavá prá­ce“. Na scé­ně se obje­vu­je novi­nář. Dostává se do kon­tak­tu s Wolfim a sdě­lí mu, že ví všech­no. Ví všech­no o tom, co za podiv­nou...Read more »
Vampyr banner

Vampyr - Recenze - 75%

Her z pro­stře­dí upí­rů nám tolik nevy­chá­zí. Je tu spous­ta zom­bí­ků, spous­ta válek (a to klid­ně dohro­ma­dy s těmi zom­bí­ky), spous­ta karet atd atd. Ale na pořád­nou vysá­vač­skou hru jsme čeka­li oprav­du něja­kých...Read more »
Stránka načtena za 1,84925 s | počet dotazů: 175 | paměť: 43341 KB. | 27.11.2020 - 07:30:21