Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Šmoulové'
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...plné akce a nebez­pe­čí jsou Šmoulové na sto­pě obje­vu nej­vět­ší­ho tajem­ství šmou­lí his­to­rie!             O FILMU             Při prá­ci na sním­ku Šmoulové: Zapomenutá ves­ni­ce – prv­ním plně počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ném šmou­lím dob­ro­druž­ství –...Read more »
41231 smoulove 653x367

Šmoulové 3D - Modrá bomba, která vybuchne

Kdo by neznal tať­ku šmou­lu, Šmoulinku, nebo zlé­ho čaro­dě­je Gargamela ze seri­á­lu Šmoulové. Jak to tak bývá, tak se seri­ál dočkal fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré bude mít pre­mi­é­ru 11.8.2011. Já osob­ně...Read more »

The Smurfs 2 (Šmoulové)

Vlastní hod­no­ce­ní: 100% Datum vydá­ní: 17.7.2013 Výrobce: UbiSoft Žánr: adven­tu­ra Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, co-op, Multiplayer Lokalizace: ang­lič­ti­na Doporučený věk: 7+ Kdo z nás by neznal fil­mo­vé dob­ro­druž­ství Šmoulů. Hra...Read more »
Yelcin

Anton Yelchin

...Společnost DreamWorks ho uved­la v rema­ku upír­ské­ho horo­ru Noc hrů­zy (2011) a Sony vyu­ži­la jeho hla­su pro posta­vu Nešiky v ani­mo­va­ných rodin­ných kome­di­ál­ních pří­bě­zích Šmoulové (2011) i Šmoulové 2 (2013). Objevil se po boku Tildy...Read more »
dckk 62 bazinac 2 1

#1982: DC komiksový komplet 62: Bažináč, kniha druhá - 90 %

...to sofistikovanější, než kdy šmoulové v tomto směru byli. Je na tom vidět, že si Alan Moore dokázal skvěle hrát s jazykem, i když zde je potřeba vyzdvihnout i skvělý...Read more »
DSC 5158

Dobrodružství Jeronýma Moucherota - 95 %

...François Boucq, scé­na­ris­ta i malíř, své­ho pojiš­ťo­vá­ka Jeronýma Moucherota obsa­dil do fik­tiv­ní­ho svě­ta, kte­rý je plný fan­ta­zie a návštěv z jiných pohád­ko­vých svě­tů. V pří­bě­zích se obje­ví jak sedm trpas­lí­ků, tak Šmoulové a dal­ší, co...Read more »

Méďa 2

...(Ted, Ledově ostří), stři­hač JEFF FREEMAN (Ted, Policajt ze sámoš­ky), kos­tým­ní výtvar­ni­ce CINDY EVANS (Všechny ces­ty vedou do hro­bu, Blízko od sebe), tri­ko­vý spe­ci­a­lis­ta BLAIR CLARK (Méďa, Šmoulové) a skla­da­tel hud­by...Read more »

Avatar [90%]

...Šmoulů. Ale ono to vlast­ně ani tolik neva­dí, když Costnerův šéf tu má rád vůni napal­mu po ránu, Pocahontas se brat­říč­ku­je s pte­ro­dak­ty­ly a pře­rost­lý­mi noso­rož­ci, a Šmoulové se hono­sí tře­mi met­ry na výš­ku...Read more »
jak jsem potkala brusel

Potkejte Brusel!

...nej­taj­něj­ší diplo­ma­tic­ká zbraň, kde se naro­di­la Audrey Hepburn nebo proč jsou Šmoulové mod­ří? Umíte si před­sta­vit, že žije­te na mís­té, kde není těž­ké sehnat poli­ti­ka, ale najít sluš­né­ho insta­la­té­ra se...Read more »