Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Šmoulové'
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

            OBSAH              V tom­to novém, plně ani­mo­va­ném fil­mu o Šmoulech se Šmoulinka (Ivana Korolová) po nále­zu taju­pl­né mapy vydá­vá spo­leč­ně se svý­mi nej­lep­ší­mi kama­rá­dy Koumákem (Jakub Prachař), Nešikou (David Gránský) a Silákem (Roman...Read more »
41231 smoulove 653x367

Šmoulové 3D - Modrá bomba, která vybuchne

Kdo by neznal tať­ku šmou­lu, Šmoulinku, nebo zlé­ho čaro­dě­je Gargamela ze seri­á­lu Šmoulové. Jak to tak bývá, tak se seri­ál dočkal fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré bude mít pre­mi­é­ru 11.8.2011. Já osob­ně...Read more »
Yelcin

Anton Yelchin

Anton Viktorovich Yelchin (rus­ky Антон Викторович Ельчин, čes­kým pře­pi­sem Anton Viktorovič Jelčin; 11. břez­na 1989 Leningrad, Ruská SFSR – 19. červ­na 2016 Los Angeles, Kalifornie) byl ame­ric­ký herec rus­ké­ho půvo­du, zná­mý ztvár­ně­ním...Read more »
dckk 62 bazinac 2 1

#1982: DC komiksový komplet 62: Bažináč, kniha druhá - 90 %

DC komiksový komplet 62: Bažináč, kniha druhá (Swamp Thing) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 28 až 34 série "The Saga of...Read more »
DSC 5158

Dobrodružství Jeronýma Moucherota - 95 %

Tak se k nám dosta­nou i zají­ma­vé komiksy. Nejen z ame­ric­ké pro­duk­ce, ale i z evrop­ské. Evropskou, spí­še fran­couz­skou, ško­lu zastu­pu­je Dobrodružství Jeronýma Moucherota. Je to uni­kát­ní komiks, kte­rý při­ná­ší vel­kou alter­na­ti­vu k ostat­ním dílům. Celá...Read more »

Méďa 2

V roce 2012 vzal svět zte­čí jeden roz­to­mi­lý, i když neu­vě­ři­tel­ně spros­tý med­ví­dek. Svým kla­sic­kým chlu­pa­tým zje­vem, nepře­ko­na­tel­ným napa­ro­vá­ním a sla­bos­tí pro humor a šaš­kár­ny se sexu­ál­ním nábo­jem, kata­pul­to­va­la tahle posta­vič­ka, do kte­ré...Read more »

Avatar [90%]

Po dva­nác­ti letech peč­li­vých pří­prav k nám James Cameron při­chá­zí se svou sty­li­zo­va­nou hrou na Indiány, ve kte­ré se Costnerův poru­čík Dunbar zami­lu­je do Disneyovy Pocahontas a sta­ne se hrdým čle­nem kla­nu...Read more »
jak jsem potkala brusel

Potkejte Brusel!

Brusel je hlav­ní měs­to Belgického krá­lov­ství a síd­lí v něm Evropský par­la­ment. To ví asi kaž­dý. To, jak vypa­dá v Bruselu kaž­do­den­ní život, už ale tak zná­mé není. Víte, čemu zde oby­va­te­lé říka­jí...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com