Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Úplně debilní zprávy'
word image

Stanice Prima COOL slaví COOLatiny

...tak uží­va­jí nejen spous­tu neza­řa­di­tel­ných repor­tá­ží, ale také nové mini­po­řa­dy, jako jsou Úplně Debilní Zprávy, SOCKY, EKL Box či raper­ské sou­bo­je dua Souboyz, kte­ré pro­ti sobě sta­ví význam­né osob­nos­ti z poli­ti­ky, his­to­rie...Read more »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...6krát den­ně nabí­zí roz­ma­ni­té krát­ké vstu­py rea­gu­jí­cí na sou­čas­né tren­dy svým humo­rem s pat­řič­nou nad­sáz­kou. Diváci si tak uží­va­jí nejen spous­tu neza­řa­di­tel­ných repor­tá­ží, ale také nové mini­po­řa­dy, jako jsou Úplně Debilní...Read more »