Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > 96 hodin

96 hodin

Poslední dobou, to vypa­da­lo, že na kon­takt­ní sou­bo­je se sadou láma­cích tech­nik a s nekom­pro­mis­ním pří­stu­pem, máme na stří­br­ném plát­ně jen jed­no­ho odbor­ní­ka. Ano, mám na mys­li Jasona Bournea, kte­rý má efek­tiv­nost úder­né jed­not­ky SWAT a nemů­že se s ním prak­tic­ky měřit žád­ný smr­tel­ník – tedy až do teď...

Ve Francii, jsou pros­tě hla­vič­ky a dob­ře ví, co se dnes na poli akč­ních thrille­rů „nosí“. Moc dob­ře vědí, že zbě­si­lá stři­ho­vá sklad­ba a roz­kle­pa­ná kame­ra, v rukou šikov­né­ho reži­sé­ra, doká­že z člo­vě­ka vytřís­kat více adre­na­li­nu, než opu­lent­ní tri­ko­vá smršť s rotu­jí­cí kame­rou (správ­ně, je to Míša Bay). A tak v tom­to bale­ní posla­li na plát­na mix Jacka Bauera a Jasona Bournea, kte­rý sice má už něja­ký ten kří­žek na krku, ale oba zmí­ně­ní páno­vé by asi měli pár kom­pli­ko­va­ných zlo­me­nin, kdy­by chtě­li s naším hrdi­nou (Bryan) vytřít pod­la­hu.

Klasický scé­nář z díl­ny Luca Bessona sku­teč­ně nemá čím pře­kva­pit. Stokrát ohra­né téma „unes­li jste mi dceru/manželku, tak vám roz­bi­ju drž­ku“ je zde však podá­no s tako­vou úder­nos­tí a tahem na bran­ku, že vám bude plyt­ký scé­nář napros­to ukra­de­ný. Velkou záslu­hu na tom má reži­sér Pierre Morel a brit­ský bul­dok Liam Neeson, kte­rý si svo­jí roli nesku­teč­ně uží­vá a vy nebu­de­te mít pro­blém, i přes jeho věk, uvě­řit mu jeho akč­ní vylo­me­ni­ny – klo­bouk dolů!

Ze země gal­ské­ho kohou­ta, tak při­šlo jed­no z letoš­ních nej­vět­ších pře­kva­pe­ní, kte­ré musí potě­šit kaž­dé­ho fanouš­ka fran­couz­ských old-school kri­mi­ná­lek (při sle­do­vá­ní fil­mu si neje­den divák urči­tě vzpo­me­ne na zla­té časy s Belmondem, či Delonem) a sviž­né nekom­pro­mis­ní akce, kte­rá i přes jed­no­du­chý scé­nář, není hlou­pá. A to se cení!

Svižná akč­ní kri­mi­nál­ka ve fran­couz­ském sty­lu, ve kte­ré se hlav­ní hrdi­na žene za záchra­nou své dce­ry s tako­vou ver­vou, že már­ni­ce nestí­ha­jí objed­ná­vat pyt­le na mrt­vo­ly. V Paříži je jed­nou zase pořád­ně dus­no a vy, bys­te u toho nemě­li chy­bět!

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: JCVD

Recenze: Válka Nevěst

Recenze: Chlapec v pru­ho­va­ném pyža­mu

Recenze: Monstra vs Vetřelci 3D

Recenze: Marley a já

Recenze: Sedm živo­tů

Recenze: Pochyby

Recenze: Strážci - Watchmen

Recenze: Milionář z cha­tr­če

28. October 2008 - 19:14 — Tom Siegl

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40355 s | počet dotazů: 224 | paměť: 54093 KB. | 26.01.2022 - 06:51:09