8 nejčastějších chyb v oblékání mužů

1

Stejně pocho­pi­tel­né, jako že muži nejsou váš­ni­vý­mi fanouš­ky seri­á­lu Sexu ve měs­tě, je i sku­teč­nost, že módu nebe­rou tak váž­ně jako my ženy. Přesto v oblé­ká­ní exis­tu­jí základ­ní pra­vi­dla, kte­rých by se měl držet kaž­dý muž. Vyvarujete se tak mód­ní­mu faux pas, kte­rý od vás bude odhá­nět všech­ny kolemjdou­cí ženy.

1) Ponožky v san­dá­lích

První mís­to si bez­po­chyb zaslou­ží ever­gre­en, kte­rý pro­sla­vil Českou repub­li­ku. Ponožky v san­dá­lích poru­šu­jí všech­na exis­tu­jí­cí mód­ní pra­vi­dla. Za všech­ny mód­ní mani­a­ky vás hlu­bo­ce žádá­me - nech­te ponož­ky doma.

2) Žabky po celý rok

U bot ješ­tě chvil­ku zůsta­ne­me. Další chy­bou je pří­liš čas­té noše­ní pan­tof­lí a žabek. Tato obuv je skvě­lá v létě k bazé­nu, moři, nebo jen tak na let­ní pro­cház­ky. Vzít si je ale na ran­de, do kina, nebo na veče­ři? NEPŘÍPUSTNÉ!

3) Více barev než má duha

V out­fi­tu, kte­rý má více barev než má samot­ná duha, vás roz­hod­ně nikdo váž­ně brát nebu­de. Držte se pra­vi­dla čtyř - v celém out­fi­tu tak musí být maxi­mál­ně 4 bar­vy. POZOR - tyto bar­vy k sobě ale musí ladit.

4) Doplňky ála 50 cent

Kýčovité nád­hr­del­ní­ky ála “jsem rap­per” už dáv­no nefr­čí. … Vlastně v kur­zu ani nikdy neby­ly. Zkuste být radě­ji sám sebou a nesnaž­te se napo­do­bit něko­ho, kdo se tím­to způ­so­bem chlu­bí svý­mi peně­zi, ne smys­lem pro módu.

5) Vytahané oble­če­ní

Chcete vědět, proč ženy neu­stá­le naku­pu­jí nové kous­ky oble­če­ní ačko­liv mají plnou šat­ní skříň? Abychom nemu­se­ly nosit vyta­ha­né a obno­še­né oble­če­ní, kte­ré je vhod­né tak na prá­ci na zahra­dě, na ran­de ale roz­hod­ně ne. Vytahané a obno­še­né oble­če­ní je zkrát­ka pasé.

6) Sportovní oble­če­ní na spo­le­čen­ské udá­los­ti

Bohužel, i tuto chy­bu sem musí­me zařa­dit. O tren­du, kdy se spor­tov­ní kous­ky kom­bi­nu­jí s ele­gant­ní­mi, jste jis­tě už sly­še­li. Tento trend ale pro­sím radě­ji pone­chej­te ženám, kte­ré mají pře­ci jen tro­chu více vku­su a doká­ží tyto dva roz­díl­né sty­ly oble­če­ní hra­vě zkom­bi­no­vat dohro­ma­dy. Vy se drž­te pra­vi­dla - spor­tov­ní oble­če­ní na spo­le­čen­ské udá­los­ti nepat­ří. Ne, ne a ne.

7) Tepláky mís­to dží­nů

V dneš­ní době se pro­dá­va­jí krás­né tep­lá­ky s ele­gant­ní­mi prv­ky, kte­ré z oby­čej­ných tep­lá­ků udě­la­jí sty­lo­vé kalho­ty. To ale nezna­me­ná, že je musí­te nosit pořád. Ve skří­ni se vám jis­tě válí mini­mál­ně tro­je dží­ny, kte­ré tou­ží podí­vat se ven. Vyslyšte jejich mod­lit­by.

Každý člo­věk má jiný odstín ple­ti, bar­vu vla­sů, stav­bu těla a obli­čej. Díky tomu kaž­dé­mu slu­ší něco jiné­ho - stři­hy i bar­vy oble­če­ní. Zjistěte, kdo jste a co vám slu­ší nej­ví­ce. Jakmile vám něja­ká žena řek­ne, že vám to moc slu­ší, věř­te jí a nos­te tako­vé kous­ky čas­tě­ji.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky13. ledna 2020 SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky Pryč s konvenčním sexem? Už vás to nebaví? Potřebujete se dostat skrze bolesti, smutky a tuhé slupky zklamání ze sebe, ze života, z partnera? Tak toto jsou asi dvě nejdůležitější […]
  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […]
  • Vaření pro děti do jednoho roku3. října 2019 Vaření pro děti do jednoho roku Po období kojení přecházejí děti postupně na pevnou stravu. Nebojte se zkoušet různé suroviny již od šesti měsíců věku. Děti do jednoho roku nepotřebují jíst maso každý den, proto jim […]
  • Dětské oslavy narozenin16. prosince 2019 Dětské oslavy narozenin Každé narozeniny našeho dítěte jsou velice významnou událostí, proto bychom je měli patřičně oslavit. Každé tyto narozeniny si budeme pamatovat nejen my, ale především naše děti. Čím budou […]
  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […]
  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]
  • Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?15. května 2019 Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď? Také příliš nemusíte přelom léta a podzimu? Venku není ani příliš teplo, ani příliš zima, zkrátka tak něco mezi. Možná i vy každé ráno bezradně stojíte před šatní skříní a probíráte se […]