Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > 8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat

8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat

8mm
8mm

Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kom­bi­na­ce může být pro něko­ho dosta­teč­ně vra­žed­ná. Natolik, že se na film ani nepo­dí­vá. Já mám Cage rád, tak­že v tomhle pro­blém není. Režisér Joel Schumacher? To už je dru­há stra­na min­ce. Jenže i Joel je schop­ný nato­čit kva­lit­ní film. Jako vždy mě prv­ní napad­ne Telefonní bud­ka. Nebo co tře­ba „Volný pád“? No, a když jsme u toho lep­ší­ho, co Joel kdy nato­čil, tak je potře­ba jme­no­vat i sní­mek „8 MM“. Docela mě dojí­má, že ino­va­ce v čes­kém názvu je pou­ze v tom, že je do něj při­dá­na meze­ra. Nic, rad­ši neře­šit.

Tohle rozhodně není film pro každého.

„8 MM“ je důka­zem toho, že Cage i s tím svým ublí­že­ným výra­zem doká­že zahrát posta­vu, kte­rá vás strh­ne, a záro­veň Joel doka­zu­je, že má schop­nos­ti na pořád­ný thriller, kte­rý s vámi zamá­vá. S Cagem to sice máva­lo víc, ale když vidí­te sní­mek nedo­tče­ní něja­kým vět­ším horo­ro­vým (nebo dokon­ce snu­ff) hnu­sem, „8 MM“ na vás udě­lá dojem a mys­lím, že někte­ré scé­ny bude­te muset roz­dý­chá­vat.

Cage si našel hodně... specifického parťáka.

Detektiv v podá­ní Nicolase Cage se dosta­ne k zají­ma­vé­mu pří­pa­du. No, zají­ma­vé­mu, mož­ná tro­chu hazar­du­ji se slo­vy. Jedna vdo­va našla ve věcech své­ho man­že­la video, kte­ré by žád­ná žena nechtě­la najít. Na videu je zazna­me­ná­no, jak je nezná­má dív­ka muče­na a nako­nec zavraž­dě­na mužem v kože­né kuk­le. Je to sku­teč­ný záznam vraž­dy ane­bo jen snu­ff? Tohle je otáz­ka, na kte­rou chce vdo­va znát odpo­věď. Cage by měl být tím, kdo jí odpo­věď poskyt­ne. Vydává se pát­rat po půvo­du pás­ky.

Ale stejně se musí podívat na další a ještě přizvat parťáka.

Dostává se do komu­ni­ty por­no­prů­mys­lu, v kte­ré by se nor­mál­ní člo­věk nej­spíš neo­ci­tl, ane­bo by to neřekl nahlas. Jenže u toho nekon­čí, on se potře­bu­je dostat ješ­tě hlou­bě­ji, zjis­tit prav­du, dově­dět se, kam až to vede. Jeho pát­rá­ní je v kon­tras­tu k jeho rodi­ně, vzta­hu k vlast­ní ženě. Čím hlou­bě­ji se dostá­vá, tím více se pro­hlu­bu­je rodin­ná kri­ze. Bude jeho žena tou záchra­nou, kte­rou potře­bu­je? Pravda, bez toho­hle bych se klid­ně obe­šel, pro­to­že jinak film fun­gu­je sku­teč­ně skvě­le, nemluvě pak o tom, jak se nako­nec Cagův detek­tiv zacho­vá ve chví­li, kdy pozná prav­du a odha­lí lidi, kte­ří za vším sto­jí.

Nevypadají jako velcí drsňáci, ale sralbotky to nejsou.

Joel Schumacher nato­čil na své stan­dar­dy sku­teč­ně výji­meč­ný film s dob­rým pří­bě­hem, kte­rý se nevy­hý­bá drs­ným scé­nám, ale do úpl­ných kraj­nos­tí neza­chá­zí. Přesto se toho ode­hrá­vá dost, co vás donu­tí zdě­še­ně polk­nout. Proč? Především pro­to, že je zde mož­nost, ať už je jak­ko­li veli­ká, že tako­vá pás­ka sku­teč­ně exis­tu­je, a je jich mno­ho, a to, co je na nich uve­de­no, je pra­vé. Jak moc věří­te téhle spo­leč­nos­ti a jak moc si mys­lí­te, že je zvrá­ce­ná? Má lid­ský život cenu jed­no­ho fil­mu a výděl­ků z něj?

Hodnocení: 80%


Režie: Joel Schumacher

Scénář: Andrew Kevin Walker

Hrají:

Nicolas Cage (Tom Welles)

Joaquin Phoenix (Max California)

James Gandolfini (Eddie Poole)

Peter Stormare (Dino Velvet)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage10. listopadu 2021 Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage Hned na začátku Face/Off jsem si uvědomil, že něco je zásadně jinak, a podle synchronních nádechů a výdechů publika jsem nebyl sám. Naprosto úchvatná, agresivní kamera a střih nás ženou do […] Posted in Retro filmové recenze
  • V.I.P. – špiónská hra o psychopata26. dubna 2022 V.I.P. – špiónská hra o psychopata Jihokorejská kinematografie patří (vedle polské) k Filmfanaticovým nejoblíbenějším. Láska začala po r. 2000, kdy jsem objevil, že nejlepší romantické filmy vznikají v Asii a nezřídka právě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad27. března 2022 Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad Konečně tu po všech těch omalovánkách bez duše máme zase nějakého komiksového hrdinu v pořádném filmu s opravdovým příběhem. Dumám nad tím, kdy naposledy mě tento žánr dokázal vtáhnout do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Projekt Adam – cestování časem existuje!24. března 2022 Projekt Adam – cestování časem existuje! Filmfanatic se snaží nebýt zatížený předsudky. Opravdu. Jenže u netflixovských filmů se s každým dalším kouskem utvrzuji v tom, že tohle studio zkrátka umí seriály. Ne filmy. Kde jsou ty […] Posted in Filmové recenze
  • Projekt Adam - 60 %13. března 2022 Projekt Adam - 60 % V loni šel v kinech velmi úspěšný film. Free Guy. Tento rok se režisér a hlavní hvězda loňské filmu vrhli na další projekt. Tím je Projekt Adam. Tentokrát je to více citlivé téma. Příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Lovci pokladů: Kniha tajemství27. února 2022 Lovci pokladů: Kniha tajemství První díl Lovců pokladů vydělal obrovské peníze a stal se z něj hit, a to i když samotný film nebyl žádný zázrak. Přesto všechno si našel své publikum a když jste se chtěli v kině […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Spider-man - Peter Parker (Tobey Maguire) je docela obyčejný kluk.14. prosince 2021 Spider-man - Peter Parker (Tobey Maguire) je docela obyčejný kluk. I když ne tak úplně obyčejný. Spíš je ustrkovaný pro svoji inteligenci. Autobus mu ujíždí, kluci ho na školní výstavě pavouků pořád strkají, aby nemohl nic vyfotit, a má v podstatě jen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ďáblův advokát25. října 2021 Ďáblův advokát Označení horror je pro tenhle film hloupě zjednodušující a uchýlil jsem se k němu v hlavičce proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Ve filmové databázi (vynikající místo, zvlášť doporučuji) […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98957 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55608 KB. | 16.05.2022 - 16:36:04