77 pražských legend

77 396x600
Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková.

Praha je měs­to s tisí­ci­le­tou tra­di­cí. Město, v jehož uli­cích se dotkne­te his­to­rie. Dlažba, po kte­ré krá­čí­te, zdi domů, kos­te­lů a palá­ců, kolem kte­rých pro­chá­zí­te, náměs­tí i zapad­lé kou­ty – to všech­no v sobě nese sto­py minu­los­ti. Minulosti, o kte­ré mno­ho­krát ani neví­te. K Praze se váže množ­ství lido­vých i his­to­ric­kých legend, kte­ré se díky tomu, že je zazna­me­na­li dáv­ní kro­ni­ká­ři a sbě­ra­te­lé, zacho­va­ly až do dneš­ních dní. Alena Ježková, zná­má novi­nář­ka a spi­so­va­tel­ka, vybra­la 77 z nich a sesta­vi­la z nich pou­ta­vou sbír­ku.

„Sotva se košil­ka dotkla malých vod­níč­ků, jako by se jim do žil vlil nový život. Zvedli se na vrat­ké nožič­ky a jeden po dru­hém vklouz­li do vody, do náru­čí své­ho otce. A sta­lo se, jak vod­ník slí­bil: od té doby se v Podskalí už žád­né dítě neu­to­pi­lo.“

Výlet do minulosti

Kniha je roz­dě­le­na na šest čás­tí, kte­ré jsou nazvá­ny pod­le mís­ta, na kte­rém se legen­dy ode­hrá­va­jí. Konkrétně jde o Staré měs­to, Malou stra­nu, Hradčany, Josefov, Nové měs­to a Vyšehrad. Na začát­ku kaž­dé kapi­to­ly je obsah a mapa, na kte­ré jsou vyzna­če­ny přes­né mís­ta, kde se legen­dy ode­hrá­va­jí, tak­že kni­ha může poslou­žit i jako inspi­ra­ce při obje­vo­vá­ní růz­ných praž­ských zákou­tí. Samotné legen­dy jdou psá­ny jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně, autor­ka se nezdr­žu­je zby­teč­ný­mi opi­sy a věnu­je se jen tomu, co je v pří­bě­hu důle­ži­té.

Některé z legend jsou vše­o­bec­ně zná­mé, tře­ba ta o Pražském orlo­ji nebo o zazdě­ném divo­tvor­ném mečí v jed­nom z pilí­řů Karlova mos­tu. Říká se, že až bude čes­ké zemi nej­hůř, pro­bu­dí se rytí­ři spí­cí v hoře Blaníku a při­je­dou Praze na pomoc. Do jejich čela se posta­ví kní­že Václav na bílém koni, a až s voj­skem poje­de po Karlově mos­tě, kůň klo­pýt­ne a zázrač­ný meč vysko­čí ze země pří­mo kní­že­ti do ruky, bla­nic­ké voj­sko pak nepří­te­le snad­no pora­zí a v Čechách bude zase dob­ře.

Více na Kritiky.cz
Avengers: Infinity War Celý Trailer najdete na TraileryCesky.net....
Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe V období, kdy se většina územních celků intenzivně zabývá návrhem či schvalováním rozpo...
ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ Kdo přišel s nápadem natočit film o Vláďovi Mišíkovi? Točila ...
Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi Po rozšíření s podtitulem Srdce z kamene jsme se před necelým měsícem dočkali  poslední...
Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s na...

Víc je ale těch nezná­mých, napří­klad o kato­vi žijí­cím na ost­ro­vě Štvanice, kte­rý měl meč, co doká­zal před­po­vě­det, komu ukon­čí život jeho čepel, nebo o uli­ci Nekázance a půvo­du její­ho názvu. A věde­li jste, že v Karmelitánské uli­ci prý za tma­vých nocí může­te potkat bez­hla­vou Lauru, kte­rá nena­šla klid ani po smr­ti a bude blou­dit po svě­tě, dokud jí někdo nevrá­tí ztra­ce­nou hla­vu, a že v Tomášské uli­ci mož­ná uvi­dí­te kost­liv­ce s hře­bem v hla­vě, kte­rý dojde kli­du až poté, co se najde odváž­li­vec, kte­rý mu vytáh­ne řeza­vý hřeb z leb­ky?

Hodnocení: 85%

77 PRAŽSKÝCH LEGEND

Sestavila: Alena Ježková

Ilustrace: Renata Fučíková

Vydáno: Práh, 2006

Počet stran: 160

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Práh. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


77 pražských legend
Hodnocení: 4.1 - ‎25 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
  • Skutečné příběhy o pravé lásce24. ledna 2018 Skutečné příběhy o pravé lásce Pravá láska neexistuje jen v knihách a filmech, ale i ve skutečném životě. Nevěříte? Tak, jak je v knihách ze série Slepičí polévka pro duši zvykem, 101 lidí se podělilo o příběhy ze […]
  • Jaká matka, taková dcera24. ledna 2018 Jaká matka, taková dcera Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak? Matka a dcera jsou spojeny jedinečným poutem, o kterém už bylo napsáno množství knih. Ani sestavovatelé Slepičích polívek […]
  • Pražské vinice19. února 2019 Pražské vinice Praha je nejen krásná a stovežatá. Taky to není jenom kulturní město. je také úrodná a požitkárská. Byla taková v těch šťastnějších časech v minulosti a je takovoi i dnes. Jednou z věcí, […]
  • Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE maličkost pro čtenáře...6. září 2016 Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE maličkost pro čtenáře... Nechtěla bych se dožít těchto časů genetiky. Nechtěla bych se dožít toho, že se v Praze přemnoží potkani s DNA jistého studentka genetiky Tomáš, který o sobě smýšlí, nebo vlastně je – […]
  • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […]
  • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […]
  • Kino v Praze zadarmo? Ano!2. srpna 2017 Kino v Praze zadarmo? Ano! Letní kino Černošice již popáté oživí závěr letních prázdnin od 24. do 27. srpna v Parku Berounka. Letošní program uvede rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací, šokující životopisný […]
  • Filmová cena Český lev má novou podobu16. února 2018 Filmová cena Český lev má novou podobu Slavnostní odhalení nové podoby filmové ceny Český lev, se konalo v prodejně sklárny Rückl v centru Prahy, kterého se vedle českého designéra Rona Plesla, účastnil i majitel sklárny Martin […]
  • "Das Filmfest" v Praze a v Brně15. října 2013 "Das Filmfest" v Praze a v Brně Filmovou tvorbu německých, švýcarských a rakouských režisérů, přiblíží "Das Filmfest", který proběhne v Praze od 16. do 20. října v kinech Lucerna a Atlas, v Brně pak 23. do 27. října v […]