Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > 77 pražských legend

77 pražských legend

77 396x600
Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková.

Praha je měs­to s tisí­ci­le­tou tra­di­cí. Město, v jehož uli­cích se dotkne­te his­to­rie. Dlažba, po kte­ré krá­čí­te, zdi domů, kos­te­lů a palá­ců, kolem kte­rých pro­chá­zí­te, náměs­tí i zapad­lé kou­ty – to všech­no v sobě nese sto­py minu­los­ti. Minulosti, o kte­ré mno­ho­krát ani neví­te. K Praze se váže množ­ství lido­vých i his­to­ric­kých legend, kte­ré se díky tomu, že je zazna­me­na­li dáv­ní kro­ni­ká­ři a sbě­ra­te­lé, zacho­va­ly až do dneš­ních dní. Alena Ježková, zná­má novi­nář­ka a spi­so­va­tel­ka, vybra­la 77 z nich a sesta­vi­la z nich pou­ta­vou sbír­ku.

„Sotva se košil­ka dotkla malých vod­níč­ků, jako by se jim do žil vlil nový život. Zvedli se na vrat­ké nožič­ky a jeden po dru­hém vklouz­li do vody, do náru­čí své­ho otce. A sta­lo se, jak vod­ník slí­bil: od té doby se v Podskalí už žád­né dítě neu­to­pi­lo.“

Výlet do minulosti

Kniha je roz­dě­le­na na šest čás­tí, kte­ré jsou nazvá­ny pod­le mís­ta, na kte­rém se legen­dy ode­hrá­va­jí. Konkrétně jde o Staré měs­to, Malou stra­nu, Hradčany, Josefov, Nové měs­to a Vyšehrad. Na začát­ku kaž­dé kapi­to­ly je obsah a mapa, na kte­ré jsou vyzna­če­ny přes­né mís­ta, kde se legen­dy ode­hrá­va­jí, tak­že kni­ha může poslou­žit i jako inspi­ra­ce při obje­vo­vá­ní růz­ných praž­ských zákou­tí. Samotné legen­dy jdou psá­ny jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně, autor­ka se nezdr­žu­je zby­teč­ný­mi opi­sy a věnu­je se jen tomu, co je v pří­bě­hu důle­ži­té.

Některé z legend jsou vše­o­bec­ně zná­mé, tře­ba ta o Pražském orlo­ji nebo o zazdě­ném divo­tvor­ném mečí v jed­nom z pilí­řů Karlova mos­tu. Říká se, že až bude čes­ké zemi nej­hůř, pro­bu­dí se rytí­ři spí­cí v hoře Blaníku a při­je­dou Praze na pomoc. Do jejich čela se posta­ví kní­že Václav na bílém koni, a až s voj­skem poje­de po Karlově mos­tě, kůň klo­pýt­ne a zázrač­ný meč vysko­čí ze země pří­mo kní­že­ti do ruky, bla­nic­ké voj­sko pak nepří­te­le snad­no pora­zí a v Čechách bude zase dob­ře.

Víc je ale těch nezná­mých, napří­klad o kato­vi žijí­cím na ost­ro­vě Štvanice, kte­rý měl meč, co doká­zal před­po­vě­det, komu ukon­čí život jeho čepel, nebo o uli­ci Nekázance a půvo­du její­ho názvu. A věde­li jste, že v Karmelitánské uli­ci prý za tma­vých nocí může­te potkat bez­hla­vou Lauru, kte­rá nena­šla klid ani po smr­ti a bude blou­dit po svě­tě, dokud jí někdo nevrá­tí ztra­ce­nou hla­vu, a že v Tomášské uli­ci mož­ná uvi­dí­te kost­liv­ce s hře­bem v hla­vě, kte­rý dojde kli­du až poté, co se najde odváž­li­vec, kte­rý mu vytáh­ne řeza­vý hřeb z leb­ky?

Hodnocení: 85%

77 PRAŽSKÝCH LEGEND

Sestavila: Alena Ježková

Ilustrace: Renata Fučíková

Vydáno: Práh, 2006

Počet stran: 160

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Práh. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

  • Pražské vinice19. února 2019 Pražské vinice Praha je nejen krásná a stovežatá. Taky to není jenom kulturní město. je také úrodná a požitkárská. Byla taková v těch šťastnějších časech v minulosti a je takovoi i dnes. Jednou z věcí, […] Posted in Recenze knih
  • Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY22. května 2018 Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY Olivier Herran světově proslulý dabér, který propůjčil svůj nezaměnitelný hlas luxusní italské značce Versace pro parfém „Eros Pour femme", míří se svým projektem do Prahy. Olivier je […] Posted in Hudba
  • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […] Posted in Zajímavosti
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […] Posted in Recenze knih
  • Filmová cena Český lev má novou podobu16. února 2018 Filmová cena Český lev má novou podobu Slavnostní odhalení nové podoby filmové ceny Český lev, se konalo v prodejně sklárny Rückl v centru Prahy, kterého se vedle českého designéra Rona Plesla, účastnil i majitel sklárny Martin […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […] Posted in Festivaly
  • Jaká matka, taková dcera24. ledna 2018 Jaká matka, taková dcera Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak? Matka a dcera jsou spojeny jedinečným poutem, o kterém už bylo napsáno množství knih. Ani sestavovatelé Slepičích polívek […] Posted in Recenze knih
  • Skutečné příběhy o pravé lásce24. ledna 2018 Skutečné příběhy o pravé lásce Pravá láska neexistuje jen v knihách a filmech, ale i ve skutečném životě. Nevěříte? Tak, jak je v knihách ze série Slepičí polévka pro duši zvykem, 101 lidí se podělilo o příběhy ze […] Posted in Recenze knih
  • Kino v Praze zadarmo? Ano!2. srpna 2017 Kino v Praze zadarmo? Ano! Letní kino Černošice již popáté oživí závěr letních prázdnin od 24. do 27. srpna v Parku Berounka. Letošní program uvede rodinný pohádkový příběh Kuky se vrací, šokující životopisný […] Posted in Filmová místa
  • Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník27. dubna 2017 Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník V pátek 28. dubna skončí ve Zlíně Regionální ozvěny Febiofestu. Letošní ozvěny 24. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest se konaly postupně ve třinácti městech napříč […] Posted in Festivaly
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,30124 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53313 KB. | 17.09.2021 - 15:50:59