60 sekund - Randall měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou.

60Sec

A taky ho to bavi­lo. Místo toho aby auta roze­bí­ral nebo spra­vo­val, je krad.Pak toho ale nechal.Krádeže aut se v ame­ri­ce zmen­ši­li o 47 %.Stejně jako při­šel o svo­je řemes­lo při­šel Randall i své­ho otce. Mimo to má ale novou prá­ci, mat­ku a bra­t­ra Kipa (Giovanni Ribsi). A jak to tak bývá, tak řemes­lo zůstá­vá v rodině.A je to tak i v rodi­ně Randalla Rainse. Řemeslo po něm přče­vzal brat a je nut­no říct že ho vyko­ná­val dost hla­si­tě, byl ama­tér. A tak to jed­no­ho dne pořád­ně poká­lel a tak se na něj týpek Raymond Calitri (Christopher Eccleston) nasral.Jenže kšeft je kšeft a tak se musí Randall vrá­tit do sta­rých kole­jí, dokon­čit prá­cič­ku za své­ho bra­t­ra Kipa, záchrá­nit mu kej­hák a hlav­ně učó­ro­vat pade­sát aut za jed­nu noc(!).Tak asi tako­vou­hle podí­va­nou si pro nás při­pra­vil scé­náris­ta Scott Rosenberg (Con Air), napsal rema­ke kul­tov­ní­ho béč­ka z roku 1974 s názvem „60 sekund“, kte­ré spáchal něja­ký H.B.Halicki.K doko­na­los­ti mu samo­zřej­mě pomohl pro­du­cent Jerry Bruckheimer (Con Air, Skála, Nepřítel stá­tu), kte­rý se v akč­ních fil­mech vyzná a jis­tě tušil že tenhle nebu­de žád­ný propadák.Na režii si vybral týp­ka jemuž auto něco říká, před něko­li­ka lety totiž roz­jel road-movie s Davidem Duchovny a Bradem Pittem a cadi­la­cem v „Kalifornii“.A tím týp­kem není nikdo jiný než jis­tý Dominic Sena jenž vzhle­dem i jmé­nem vypa­dá jak pořád­ně nabrou­še­ná kára.Tenkrát ale Sena nere­ží­ro­val jem­nou jízdu po ame­ric­kých sil­ni­cích, nýbrž pořád­nou akč­ní podí­va­nou ve kte­ré kaž­dý jez­dí nejmín dvě stě k/m (Cage 300 k/m), obsa­ze­nou hvězd­nou eli­tou Hollywoodu (Nicolas Cage-Skála, Angelina Jolie-Narušení, Tomothy Olyphant-Vřískot 2, Dalroy Lindo-Výkupné, Rober DuVall-Bouřlivé dny či Willa Pattona kte­rý asis­to­val i Bruci Willisovi při záchra­ně naši pla­ne­ty v trhá­ku se jmé­nem Armageddon), pořád­ně zařa­dil, šlápnul na plyn a vytvo­řil film, kte­rý se pro­pa­dá­kem jisto­jis­tě nesta­ne ani v zemích s ome­ze­nou rychlostí.Navíc Cage se žlu­tou hla­vou a Angelina Jolie z kte­ré sálá o 100% víc ero­ti­ky než z Pameli Anderson je oprav­du záru­ka kva­lit­ní­ho zážit­ku.

Takže asi závě­rem, film, kte­rý kri­ti­ka v čes­kých časo­pi­sech cel­kem uto­pi­la není vůbec špat­ný, mě osob­ně se líbil (a nejsem sám), nedám mu sto pro­cent, to urči­tě ne ale osm­de­sát si zaslouží.Jedná se totiž o film bez nud­né režie, hud­by (Trevor Rabin), herec­kých výko­nů a jed­né skvě­lé se psem kte­rý je nado­po­va­ný projímadlem.V kině jsem se bavil a totéž se jis­tě sta­ne kaž­dé­mu fan­do­vy pořád­né akce.


Foto: © 2000 Touchstone Picture


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
  • Armageddon - Nový York dostává šutrákem3. února 2020 Armageddon - Nový York dostává šutrákem Taxem si bláhově myslel... ne, lepší výraz je doufal jsem, že oproti Drtivému dopadu se Bruce Willis vytáhne a předvede sice akční, ale v kramflecích festovní scifárnu. Teď, když jsem […]
  • Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?23. září 2018 Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku? Dvanáct let. Tak dlouho byl John McClane na dovolené. Tak dlouho jsme čekali. Pravda, nečekali jsme všichni. Po prvních mediálních klapkách to zavánělo pořádným průserem a definitivním […]
  • n200804191006 Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […]
  • Sedm statečných - 50 %23. září 2016 Sedm statečných - 50 % Slavný příběh, kterak sedmičlenná skupinka nájemných bojovníků chrání vesnici před zlými padouchy, má už dvě výborné verze. Jaká je ta současná?  Pod scénářem letošní filmové verze jsou […]
  • Gangster Squad – Lovci mafie - Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn).7. října 2019 Gangster Squad – Lovci mafie - Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn). Brooklynský rodák vládne nelítostnou rukou ve městě a řídí většinu nelegálních aktivit, mezi které patří hlavně obchod s drogami a zbraněmi, prostituce a nebo nelegální sázení. Kolem sebe […]
  • Železná srdce - 60 %11. listopadu 2014 Železná srdce - 60 % Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […]
  • Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60%3. února 2013 Gangster Squad - Lovci mafie (2012) - 60% V kinematografii rapidně ubývá témat. Proto si bude třeba zvyknout, že uvidíme již viděné, případně přetavené do nového hávu. Film „Gangster Squad“ je přesně ten případ. Přesto je zajímavý […]
  • X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film7. června 2019 X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film Filmy X-Men a X2 patří k vrcholům filmových adaptací comicsů, čemuž kromě vynikajícího scénáře a obsazení napomohl i zkušený režisér Bryan Singer. Jenže tento chlapík odmítl pracovat na […]
  • Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film "Hulk" je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést.27. února 2019 Hulk (2003) - Víte, jak se o komiksu říká, že je to brak, tak film "Hulk" je přesně ten důvod, proč tomu tak je. Kýč, který se dá jen velmi těžko snést. Někdy si opravdu naivně myslím, že veřejné mínění nemá pravdu a že když se na film podívám sám, budu z něho mít mnohem lepší pocit, než měli ostatní. Jenže někdy to prostě není pravda. […]
Další naše články...