Kritiky.cz > Filmové recenze > 6.Batalion

6.Batalion

Film byl inspi­ro­va­ný sku­teč­ným pří­bě­hem elit­ní­ho 6. pra­po­ru pod vele­ním pod­plu­kov­ní­ka Henryho Mucciho, kte­rý pod­ni­ká odváž­nou záchran­nou misi. Vojáci ces­tu­jí 30 mil za nepřá­tel­skou linii aby osvo­bo­di­li přes 500 ame­ric­kých váleč­ných zajat­ců z nechval­ně pro­slu­lé­ho japon­ské­ho zaja­tec­ké­ho tábo­ra, kte­rý pod­ni­ká odváž­nou záchran­nou misi.

Už více než 3 roky oku­pu­jí celé Filipíny Japonci. V zaja­tec­kých tábo­rech je v nelid­ských pod­mín­kách drže­no přes 500 ame­ric­kých věz­ňů, kte­ří už pře­ží­va­jí jen díky své­mu nadřízenému- majo­ru Gibbonovi (Joseph Fiennes) a fili­pín­ské­mu odbo­ji vede­né­mu majo­ro­vou pří­tel­ky­ní Margaret (Connie Nielsen). Ti všich­ni se sna­ží věz­ňům pomá­hat růz­ný­mi pro­střed­ky.                      

           

 Nyní však na Filipíny koneč­ně dora­zi­la ame­ric­ká armá­da, kte­rá má ten­to utla­čo­va­ný stát osvo­bo­dit a tyto věz­ně ze zaja­tec­kých tábo­rů osvo­bo­dit. Jenže háček je v tom, že Japonci při sebe­men­ším názna­ku napa­de­ní těch­to tábo­rů všech­ny věz­ně postří­lí.

                                 

  Proto se na pří­kaz gene­rá­la MacArthura vydá­vá 150 skvě­le vycvi­če­ných, ale nezku­še­ných vojá­ků pod vede­ním drs­né­ho plu­kov­ní­ka Henryho Mucciho (Benjamin Bratt) a mla­dé­ho kapi­tá­na Prince (James Franco) na tako­vou ‘‘mis­si­on impossi­ble‘‘. Hluboko za nepřá­tel­skou linii, do míst s tisí­ce Japonci a s odhod­lá­ním vysvo­bo­dit své dru­hy ze zaje­tí.  Začíná dlou­hý pochod, na jehož kon­ci čeká na vojá­ky buď život nebo smrt..

 

Pro mě osob­ně je sní­mek 6.batalion doce­la zkla­má­ním. Místo oče­ká­va­né akce je ve fil­mu popi­so­ván spí­še vztah ame­ric­ké­ho věz­ně a zdra­vot­ní sest­ry. Celý film gra­du­je až v samot­ném závě­ru. ( Na ten si urči­tě počkej­te, sto­jí za to.)  Ale ve srov­ná­ní s fil­mem Zachraňte vojí­na Ryana (ten má podob­ný ráz jako 6.batalion- záchran­ná akce) musím film zařa­dit mezi prů­měr­né váleč­né dra­ma­ta. Myslím si, že si scé­náris­ti si svou úlo­hu na fil­mu znač­ně odflák­li, pro­to­že vět­ši­na scén půso­bí hod­ně nedo­dě­la­ně. Kde se sta­la chy­ba? Prostě měli vsa­dit spí­še na vět­ší akci, než-li na hlu­bo­ký a lid­ský pří­běh. Aspoň tedy pod­le mého vlast­ní­ho názo­ru.  

                                

Natočeno na moti­vy knih: William B. Breuer (The Great Raid on Cabanatuan / Velká razie v Cabanatuan), Hampton Sides (Ghost Soldiers / Duch vojá­ků)

  
Český název: Šestý bata­li­on / 6. bata­li­on
Originální název: The Great Raid
Natočeno: USA / Austrálie 2005
Délka: 132 minut
Žánr: Akční / Válečný / Drama
Režie: John Dahl
Scénář: Carlo Bernard, Doug Miro
Kamera: Peter Menzies
Hudba: Trevor Rabin
Hrají: Benjamin Bratt (Lt. Colonel Mucci), James Franco (kapi­tán Prince), Robert Mammone (kapi­tán Fisher), Maximilian Martini (1seržant), James Carpinello (Aliteri), Mark Consuelos (Guttierez)            

 

 

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Psí vévoda6. listopadu 2008 Psí vévoda Tento film vznikl v roce 1999 můžete ho také znát pod originálním názvem The Duke nebo Hubert, česky dříve jako Vévoda nebo Baron. Film měl světovou premiéru 30. října 1999 a režíroval ho […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Gravitace | Gravity [90%]4. října 2013 Gravitace | Gravity [90%] Alfonso Cuarón je jedním z těch tvůrců, na kterého film se těšíte už jen z podstaty, že se jedná o film jedinečného tvůrce. Nejenom že má tento mexický režisér na svém účtě nejlepší z […] Posted in Filmové recenze, Filmové premiéry
  • Pátek třináctého31. srpna 2003 Pátek třináctého Pátek třináctého je už klasickým horrorem.Respektive je to startér k již nesmírně klasické horrorové sérii, která si jednou pod režijním a desetkrát pod producentským dohledem Seana S. […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace1728. prosince 2006 SAW III - Recenze Jigsaw se opět vrací, a to v podobě už třetího pokračování. Zde rozehraje tutéž hru o život jako v minulých dvou částech. Bude to ale stále tak působivá podívaná jako v předchozích […] Posted in Filmové recenze
  • Zabij nebo budeš zabit - The Condemned11. března 2008 Zabij nebo budeš zabit - The Condemned Nenechte se vystrašit názvem, který je zbytečně dlouhý a současně v podstatě popisuje vše, co vás ve filmu čeká. Zabij nebo bude zabit je akční film, který má prostou zápletku, na kterou […] Posted in Filmové recenze
  • Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 %4. března 2013 Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 % Když se kouzelník Oscar Diggs (James Franco) kdesi v Kansasu snaží přesvědčit diváky o svých kouzelnických schopnostech, není moc úspěšný. Jednoduchá kouzla a čáry jsou efektní, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Tři barvy: Modrá, bílá a červená - 80%4. prosince 2012 Tři barvy: Modrá, bílá a červená - 80% Barevná trikolora na francouzské vlajce inspirovala polského režiséra Krzysztofa Kieslowskiho k pojmenování své filmové trilogie- Modrá (1993), Bílá (1994)  a Červená (1994). Snímky spolu […] Posted in Filmové recenze
  • Doblba!20. října 2005 Doblba! Očekávaný filmový debut Petra Vachlera nese titul, jež by snad dával tušit nějakou nádherně šílenou grotesku, při doplnění informacemi z mediální masáže hodně morbidní, ale ubohý divák […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...