Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 5x2

5x2

200501131442 52 1
200501131442 52 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pět krát dva je deset, ale v tom­to pří­pa­dě se nejed­ná o film mate­ma­tic­ký a pro mate­ma­ti­ky, kte­rý by vás nutil počí­tat, ale o psy­cho­lo­gic­ký film s jem­ným náde­chem expe­ri­men­tu.

Režisér Francois Ozon nabí­zí divá­kům son­du do živo­ta Gillese a jeho ženy Marion. Jsou to pohle­dy na pět poměr­ně běž­ných situ­a­cí v živo­tě Marion a Gillese.

Onen v úvo­du zmi­ňo­va­ný expe­ri­ment spo­čí­vá v tom, že je pří­běh vyprá­věn odza­du. Nejprve při­jde roz­vod (i ten je už také poměr­ně běž­ný...), pak někte­ré peri­pe­tie z man­žel­ské­ho vzta­hu a tepr­ve na závěr se dozví­me, jak se ti dva sezná­mi­li. Jednotlivé epi­zo­dy bych vol­ně nazval jako Rozvod, Večírek, Porod, Svatba a Seznámení.

V kaž­dé z epi­zod najde­me něco ale­spoň čás­teč­ně pře­kva­pu­jí­cí­ho. Proč ti dva spo­lu spí, když se roz­ve­dou (a proč se vlast­ně roz­ved­li)? Je prav­da, to co říká Gilles na večír­ku se svým bra­t­rem? Proč Gilles nejde k poro­du a zůstá­vá radě­ji před bra­nou?

Kdepak už jsme něco tako­vé­ho vidě­li? V žád­ném pří­pa­dě nechci něko­ho pode­zí­rat z opi­so­vá­ní a v žád­ném pří­pa­dě to nejde, pro­to­že 5x2 vzni­ka­lo při­bliž­ně ve stej­né době jako Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né duše. Jistě, kro­mě nápa­du, jak situ­a­ce posklá­dat, jde o zce­la roz­díl­ně fil­my. Dovolím si však malin­kou poznám­ku. Podobný způ­sob je v posled­ní době vel­mi moder­ní a od sché­ma­tu, kdy se něko­lik dějo­vých linií pro­tne v jeden oka­mžik, se pře­chá­zí k vari­an­tě, kdy je film vyprá­věn poza­du nebo na přeskáč­ku. Uvidíme, s čím dal­ším tvůr­ci při­jdou.

Je prav­da, že v tom­to pří­pa­dě nehra­je posloup­nost vyprá­vě­ní až tak význam­nou roli. Tím, že bude­te mít chvil­ko­vý výpa­dek, nepři­jde­te o celou poin­tu. Do znač­né míry je to také tím, že film žád­nou výraz­nou poin­tu nemá. Je to oprav­du jenom vyprá­vě­ní s něko­li­ka zají­ma­vý­mi situ­a­ce­mi.

O filmu:

5x2
Scénář a režie: Francois Ozon
V hlav­ních rolích: Stéphane Freiss, Valeria Bruni Tedeschi, Francoise Fabian, Antoine Chappey, Michael Lonsdale, Géraldine Pailhasová, Marc Ruchmann, Jason Tavassoli

Francie 2003, 87 minut


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
  • Bungie a Riot Games žalují prodejce GatorCheats. Obě...15. ledna 2021 Bungie a Riot Games žalují prodejce GatorCheats. Obě... Bungie a Riot Games žalují prodejce GatorCheats. Obě společnosti díky této stránce poskytující cheaty ve formě předplatného měli přijít o miliony dolarů. Žaloba poputuje až ke […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Jetelín1. srpna 2016 Jetelín Jahve, Alláhu, Hospodine, Die, Odine, Amone, Lughu, Amaterasu, Šangu, Perune, Quetzalcoatle, Virakočo, Manitou!!! Co jste to způsobili, bozi moji? Jetelín - nový seriál od TV Prima lákal […] Posted in Kritický Klub
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu28. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Premiéra filmu Premiéra filmu Vinnetou - Poslední výstřel proběhla 14. října 1965 v Essenu v kině Lichtburg. Zúčastnili se jí Lex Barker, Sophie Hardy a Ralf Wolter. Pierre Brice se premiéry v Essenu […] Posted in Speciály
  • Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 %20. srpna 2018 Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 % Druhý díl Akta X nás znovu vrací na pevnou zem jednoepizodních příběhů s hlavní dvojicí Mulderem a Skullyovou. Není to ale klasický díl, jak bychom mohli čekat, ale je to nejvýraznější […] Posted in TV Recenze
  • Co si nenechat ujít ve Varech1. července 2016 Co si nenechat ujít ve Varech Dnes začíná Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, což je pro vyznavače kvalitních filmů, filmovým svátkem. Program se připravoval celý rok a produkce vybírala zhruba z 1800 […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Hvězdy seriálu Kancl se spolu znovu sejdou – tak trochu27. února 2022 Hvězdy seriálu Kancl se spolu znovu sejdou – tak trochu John Krasinski obsadil svůj nový chystaný snímek. Součástí jeho vysněného obsazení je i jeho „exšéf“ Steve Carell. I přes to, že si režírování osahal už při vystupování v […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Predátoři [80 %]10. listopadu 2021 Predátoři [80 %] Pod podstatným jménem Predátor si dnes, vedle krvelačných dokumentů na Discovery, většina z nás představí především slavnou filmovou sci-fi sérii čítající dva samostatné díly a dva […] Posted in Retro filmové recenze
  • To můj Láďa...- První filmová role Evy Holubové10. února 2021 To můj Láďa...- První filmová role Evy Holubové Vnitřní život každé ženy je bohatší, než by se mohlo zdát. Některé ženy během fádního nákupu zvládnout zažít romantické zamilování, první rande, prožít svatbu se všemi drobnými detaily a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zbouchnutá -25. června 2009 Zbouchnutá - Zbouchnutá - Recenze 4.October.2007 Recenze Autor: Ivo Petržílek […] Posted in Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08505 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61714 KB. | 03.10.2023 - 17:14:44