Kritiky.cz > Filmové recenze > 5x2

5x2

200501131442 52 1

Pět krát dva je deset, ale v tom­to pří­pa­dě se nejed­ná o film mate­ma­tic­ký a pro mate­ma­ti­ky, kte­rý by vás nutil počí­tat, ale o psy­cho­lo­gic­ký film s jem­ným náde­chem expe­ri­men­tu.

Režisér Francois Ozon nabí­zí divá­kům son­du do živo­ta Gillese a jeho ženy Marion. Jsou to pohle­dy na pět poměr­ně běž­ných situ­a­cí v živo­tě Marion a Gillese.

Onen v úvo­du zmi­ňo­va­ný expe­ri­ment spo­čí­vá v tom, že je pří­běh vyprá­věn odza­du. Nejprve při­jde roz­vod (i ten je už také poměr­ně běž­ný...), pak někte­ré peri­pe­tie z man­žel­ské­ho vzta­hu a tepr­ve na závěr se dozví­me, jak se ti dva sezná­mi­li. Jednotlivé epi­zo­dy bych vol­ně nazval jako Rozvod, Večírek, Porod, Svatba a Seznámení.

V kaž­dé z epi­zod najde­me něco ale­spoň čás­teč­ně pře­kva­pu­jí­cí­ho. Proč ti dva spo­lu spí, když se roz­ve­dou (a proč se vlast­ně roz­ved­li)? Je prav­da, to co říká Gilles na večír­ku se svým bra­t­rem? Proč Gilles nejde k poro­du a zůstá­vá radě­ji před bra­nou?

Kdepak už jsme něco tako­vé­ho vidě­li? V žád­ném pří­pa­dě nechci něko­ho pode­zí­rat z opi­so­vá­ní a v žád­ném pří­pa­dě to nejde, pro­to­že 5x2 vzni­ka­lo při­bliž­ně ve stej­né době jako Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né duše. Jistě, kro­mě nápa­du, jak situ­a­ce posklá­dat, jde o zce­la roz­díl­ně fil­my. Dovolím si však malin­kou poznám­ku. Podobný způ­sob je v posled­ní době vel­mi moder­ní a od sché­ma­tu, kdy se něko­lik dějo­vých linií pro­tne v jeden oka­mžik, se pře­chá­zí k vari­an­tě, kdy je film vyprá­věn poza­du nebo na přeskáč­ku. Uvidíme, s čím dal­ším tvůr­ci při­jdou.

Je prav­da, že v tom­to pří­pa­dě nehra­je posloup­nost vyprá­vě­ní až tak význam­nou roli. Tím, že bude­te mít chvil­ko­vý výpa­dek, nepři­jde­te o celou poin­tu. Do znač­né míry je to také tím, že film žád­nou výraz­nou poin­tu nemá. Je to oprav­du jenom vyprá­vě­ní s něko­li­ka zají­ma­vý­mi situ­a­ce­mi.

O filmu:

5x2
Scénář a režie: Francois Ozon
V hlav­ních rolích: Stéphane Freiss, Valeria Bruni Tedeschi, Francoise Fabian, Antoine Chappey, Michael Lonsdale, Géraldine Pailhasová, Marc Ruchmann, Jason Tavassoli

Francie 2003, 87 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • 5x213. března 2005 5x2 Ve svém zatím posledním filmu zobrazuje a zachycuje francouzský režisér Francois Ozon nejsilnější chvíle v životě mladého páru Marion a Gillese. Film je, ale natočen pozpátku. Ne, […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Pátý element7. října 2005 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […]
  • Oliver Twist27. října 2005 Oliver Twist Roman Polanski chtěl podle svých slov natočit konečně film, na který by se mohli přijít podívat i jeho děti. Realizace probíhala především v Praze a režisér se chopil dlouhými […]
  • Motocyklové deníky22. září 2005 Motocyklové deníky Dnes máte možnost v rámci profilu mexické hvězdy Gaela Garcíi Bernala v kině Světozor exkluzivně skouknout film o mládí Ernesta „Che“ Guevary, ještě než s Fidelem začali psát dějiny […]
  • Hovory s TGM – Recenze – 60%23. října 2018 Hovory s TGM – Recenze – 60% Celovečerní režijní debut filmového producenta Jakuba Červenky Hovory s TGM se odehrává v roce 1928, kdy spisovatel Karel Čapek přijíždí za tehdejším československým prezidentem Masarykem, […]