Kritiky.cz > Filmové recenze > 5x2

5x2

200501131442 52 1

Pět krát dva je deset, ale v tom­to pří­pa­dě se nejed­ná o film mate­ma­tic­ký a pro mate­ma­ti­ky, kte­rý by vás nutil počí­tat, ale o psy­cho­lo­gic­ký film s jem­ným náde­chem expe­ri­men­tu.

Režisér Francois Ozon nabí­zí divá­kům son­du do živo­ta Gillese a jeho ženy Marion. Jsou to pohle­dy na pět poměr­ně běž­ných situ­a­cí v živo­tě Marion a Gillese.

Onen v úvo­du zmi­ňo­va­ný expe­ri­ment spo­čí­vá v tom, že je pří­běh vyprá­věn odza­du. Nejprve při­jde roz­vod (i ten je už také poměr­ně běž­ný...), pak někte­ré peri­pe­tie z man­žel­ské­ho vzta­hu a tepr­ve na závěr se dozví­me, jak se ti dva sezná­mi­li. Jednotlivé epi­zo­dy bych vol­ně nazval jako Rozvod, Večírek, Porod, Svatba a Seznámení.

V kaž­dé z epi­zod najde­me něco ale­spoň čás­teč­ně pře­kva­pu­jí­cí­ho. Proč ti dva spo­lu spí, když se roz­ve­dou (a proč se vlast­ně roz­ved­li)? Je prav­da, to co říká Gilles na večír­ku se svým bra­t­rem? Proč Gilles nejde k poro­du a zůstá­vá radě­ji před bra­nou?

Kdepak už jsme něco tako­vé­ho vidě­li? V žád­ném pří­pa­dě nechci něko­ho pode­zí­rat z opi­so­vá­ní a v žád­ném pří­pa­dě to nejde, pro­to­že 5x2 vzni­ka­lo při­bliž­ně ve stej­né době jako Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né duše. Jistě, kro­mě nápa­du, jak situ­a­ce posklá­dat, jde o zce­la roz­díl­ně fil­my. Dovolím si však malin­kou poznám­ku. Podobný způ­sob je v posled­ní době vel­mi moder­ní a od sché­ma­tu, kdy se něko­lik dějo­vých linií pro­tne v jeden oka­mžik, se pře­chá­zí k vari­an­tě, kdy je film vyprá­věn poza­du nebo na přeskáč­ku. Uvidíme, s čím dal­ším tvůr­ci při­jdou.

Je prav­da, že v tom­to pří­pa­dě nehra­je posloup­nost vyprá­vě­ní až tak význam­nou roli. Tím, že bude­te mít chvil­ko­vý výpa­dek, nepři­jde­te o celou poin­tu. Do znač­né míry je to také tím, že film žád­nou výraz­nou poin­tu nemá. Je to oprav­du jenom vyprá­vě­ní s něko­li­ka zají­ma­vý­mi situ­a­ce­mi.

O filmu:

5x2
Scénář a režie: Francois Ozon
V hlav­ních rolích: Stéphane Freiss, Valeria Bruni Tedeschi, Francoise Fabian, Antoine Chappey, Michael Lonsdale, Géraldine Pailhasová, Marc Ruchmann, Jason Tavassoli

Francie 2003, 87 minut

  • Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec6. března 2020 Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty přivítáte právě věncem umístěným na dveřích. Ihned dáte najevo, že u vás vánoce vládnou, a že hosty […] Posted in Pro domov
  • Ježek Sonic příští rok oslaví 30. výročí a Sega to prý...8. září 2020 Ježek Sonic příští rok oslaví 30. výročí a Sega to prý... Ježek Sonic příští rok oslaví 30. výročí a Sega to prý podle Licensing Source Book plánuje pořádně oslavit. Příští rok se má nést v duchu oznamování nových her, digitálního obsahu, eventů […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […] Posted in Pro domov
  • Far Cry 5 - Seznamte se s Mary May Fairgrave26. května 2017 Far Cry 5 - Seznamte se s Mary May Fairgrave Seznamte se z NPC postavou Mary May Fairgrave z Far Cry 5. https://youtu.be/XMVjLNLdyE8 Posted in Trailery
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […] Posted in Pro domov
  • Marek Adamczyk12. září 2016 Marek Adamczyk Filmografie (výběr): Zloději zelených koní (2016), Případ pro malíře (TV film, 2016), Hany (2014), Případy 1. oddělení (2014),  Lidice (2011) O čem podle vás je příběh Zlodějů zelených […] Posted in Rozhovory
  • Nespoutaný Django (2012)19. ledna 2013 Nespoutaný Django (2012) Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Filmové recenze
  • Zombik – 4714. ledna 2019 Zombik – 47 Posted in Komiks
  • Adam Sandler8. prosince 2002 Adam Sandler Dneska se hrabete v hnoji, ale už zítra můžete být hvězdou - nebo alespoň tak si to zařídil Adam Sandler a jeho prostuduší hrdinové :) Adam Sandler  „Nejsem příliš hezký, chytrý ani […] Posted in Profily osob
  • Wonder Woman30. května 2017 Wonder Woman Přinášíme 13. minutový film o filmu. https://youtu.be/ikMGXsbZn9Q Posted in Za kamerou

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...