Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > 53. ročník MFF Karlovy Vary uvítá mezi svými hosty také herečku Annu Paquinovou a režiséra Stephena Moyera, kteří zde společně se scenáristou a hercem Denisem O´Harem a producentkou Cerise Hallam Larkinovou představí snímek Sklenka na rozloučenou.

53. ročník MFF Karlovy Vary uvítá mezi svými hosty také herečku Annu Paquinovou a režiséra Stephena Moyera, kteří zde společně se scenáristou a hercem Denisem O´Harem a producentkou Cerise Hallam Larkinovou představí snímek Sklenka na rozloučenou.

Paquin
Paquin

Novozélandská hereč­ka Anna Paquinová zau­ja­la již v roce 1993 svou debu­to­vou rolí v oce­ňo­va­ném melod­ra­ma­tu Piano, kde byla za svůj výkon oce­ně­na Oscarem a v jede­nác­ti letech se teh­dy sta­la dru­hou nejmlad­ší drži­tel­kou Oscara v his­to­rii.

V násle­du­jí­cích letech spo­lu­pra­co­va­la s řadou před­ních reži­sé­rů. Se Stevenem Spielbergem nato­či­la his­to­ric­ké dra­ma Amistad (1997), s Gusem Van Santem Osudové setká­ní (Finding Forester, 2000), s Cameronem Crowem pří­běh ze záku­li­sí rocko­vých tour Na pokra­ji slá­vy (Almost Famous, 2000), s Kennethem Lonerganem dra­ma Margaret (2011). Širokou divác­kou popu­la­ri­tu jí pak vynes­la role Roque v čtyř­díl­né komik­so­vé sérii X-man (2000-2014) a také hlav­ní role v tele­viz­ním seri­á­lu Pravá krev (True Blood, 2008-2014), kte­rý natá­če­la pod režij­ním vede­ním své­ho man­že­la, reži­sé­ra Stephena Moyera. Za tuto úlo­hu zís­ka­la v roce 2009 Zlatý glo­bus. Brzy ji uvi­dí­me v novém kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Martina Scorseseho The Irishman, nato­če­ném pro spo­leč­nost Netflix, roli hereč­ky a pro­du­cent­ky spo­ji­la u seri­á­lu Flack, kte­rý reží­ru­je Peter Cattaneo.

Stephen Moyer  hra­je nyní jed­nu z hlav­ních rolí v tele­viz­ním seri­á­lu The Gifted, sní­mek Sklenka na roz­lou­če­nou (The Parting Glass) je jeho režij­ním debu­tem na poli celo­ve­čer­ní­ho fil­mu.

Denis O´Hare byl vlo­ni nomi­no­ván na cenu Emmy za roli v oce­ňo­va­ném seri­á­lu This Is Us, mezi jeho nej­no­věj­ší prá­ci pak pat­ří role ve fil­mech Late Night, The Goldfinch and Swallow.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44048 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56537 KB. | 29.06.2022 - 21:00:46