Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > 50x A Stále Poprvé

50x A Stále Poprvé

5001

Jak mno­zí víte, je to doce­la nový a dost poda­ře­ný film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jed­né pěk­né slečně(Lucy). Henry, to je vel­ký suk­nič­kář, kte­rý neu­stá­le stří­dá jed­nu blon­dýnu za dru­hou. Bydlí na Hawaji, na Waikiki, kam jez­dí mno­ho turis­tek, a tak Henry jen naba­lu­je a naba­lu­je. Hodně je točí a nejdel­ší jeho vztah byl asi 1 den.
„Vztahy“ mu zpro­střed­ko­vá­vá jeho vel­mi dob­rý, tro­chu nadr­že­ný kámoš, kte­rý má hnus­nou ženu a kopu dětí. Henry pra­cu­je se zví­řa­ty a jeho dob­rý­mi zví­ře­cí­mi kama­rá­dy jsou malý tuč­ňák a tuleň, kte­rý má dru­hý nejdel­ší p***s až po míst­ním pote­to­va­ným típ­ko­vi z občer­stve­ní, kde se mimo­cho­dem Henry sezná­mí se svou budou­cí ženou, se kte­rou bude mít kupu dětí. To se diví­te co?
Jednoho dne, Henry vyra­zí do míst­ní­ho baru, restau­ra­ce nebo občer­stve­ní, to se nepo­zná a tam potká vel­mi pěk­nou dívči­nu, kte­rá si tam hra­je s vafli a sta­ví z nich dome­ček. Každý mu tam radí, jen ať ji nezkou­ší naba­lo­vat. Neví proč, ale to vám řek­nu až poslé­ze. Ale on to stej­ně udě­lá a daří se mu, doká­že ji roze­smát a dob­ře se sní bavit. Na dru­hý den jde zase za ní do restau­ra­ce. Posadí se za ní, ale ona si na něj vůbec nevzpo­mí­ná, ale proč, diví se a v tu chví­li se dozví celou prav­du o její men­tál­ní poru­še.

Není tak hroz­ná, jen že si pama­tu­je ty věci, doté doby, než usne. A proč? Před rokem se jí sta­la neho­da a od té doby kaž­dý den dělá totéž (pro­to­že si pama­tu­je jen to, co pro­ží­va­la v den před její neho­dou a její minu­lost a pořád se vra­cí zpět k tomu dni). Ten den její táta měl naro­ze­ni­ny, a tak tedy kaž­dý den sla­ví naro­ze­ni­ny a čte si pořád stej­né novi­ny, a to celý rok. Henry ví o její poru­še, ale stej­ně se nevzdá­vá a boju­je o ni, i když mu to její táta výslov­ně zaká­zal. Snaží se vše­mož­ně, až jed­nou se ona ovšem dozví a začne si dělat poznám­ky do své­ho blo­ku, pro­to­že je zvyk­lá se kaž­dý den do něj dívat, a tak si ale­spoň něco pama­tu­je (pro­střed­nic­tvím toho blo­ku), svůj mozek vymě­ni­la za kus papí­ru (i když vždy když si ho ráno pře­čte je vel­mi pře­kva­pe­ná a diví se proč to tam má napsa­né). Poté jí Henry nahrál i kaze­tu ad. Každý den ji zno­vu naba­lo­val, a také se milo­va­li a to kaž­dý den popr­vé, a tak prav­dě­po­dob­ně vzni­kl název fil­mu. Poté mu i táta schvá­lil ten vztah, aby měli ze synem už pokoj od věč­né­ho vyva­řo­vá­ní dor­tu a spol. od té osud­né neho­dy. Byl to zvlášt­ní vztah, ale jej to bavi­lo, do té doby měl pokaž­dé jinou, a nyní jakým si způ­so­bem taky.
Nakonec měli spo­lu hro­ma­du dětí a odje­li na jeho vysně­nou plav­bu po moři.
Celý film dopro­vá­zí skvě­lá hud­ba a pěk­né Hawajské pro­stře­dí.

  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip.16. února 2019 Klik - život na dálkové ovládání- Komedie s originálním námětem? Ne, vážně to není vtip. Klik – život na dálkové ovládání opravdu nabízí neotřelý příběh. A nejen to, je to i film vtipný a zábavný, přestože občas se objeví příliš sentimentální nebo moralizující pasáže. Nejde o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pixely - Obsah/O filmu3. srpna 2015 Pixely - Obsah/O filmu             OBSAH              Jako děti v osmdesátých letech Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) a Eddie Plant (Peter Dinklage) […] Posted in Speciály
  • Pixely (Pixels) - 60 %28. července 2015 Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamarádi Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nadšenci do videoher, zvláště Sam, který je tak úspěšný, […] Posted in Filmové recenze
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […] Posted in Filmové recenze
  • Opilí láskou - Láska mezi Adam Sandlerem a Emily Watson.4. září 2020 Opilí láskou - Láska mezi Adam Sandlerem a Emily Watson. Nesmělý starý mládenec Barry Egan (Adam Sandler), který je majitelem prodejny čistících zvonů, je podivín a občas ho popadne záchvat vzteku. Není divu - má sedm sester, které ho neustále […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu15. února 2019 Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrobě nejen obracet, on v něm musel přímo rotovat, když režisér Genndy Tartakovsky udělal z jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […] Posted in Dabing
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11434 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51760 KB. | 23.10.2021 - 19:07:32