Kritiky.cz > Pro ženy > 4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky?

4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky?

girl 2771001 1920


Nastala zima a jak je zná­mo, stu­de­né poča­sí a čas­tá změ­na kli­ma (jed­nou tep­lo, podru­hé chlad) naší ple­ti pří­liš nesvěd­čí. Kromě toho, že naše pokož­ka dostá­vá zabrat vli­vem aktu­ál­ní­ho poča­sí, jí mnoh­dy ško­dí­me i my sami. Sice to dělá­me nevě­dom­ky, ale to nic nemě­ní na tom, že na své ple­ti může­me napáchat nepěk­nou paseku.

Představím vám 4 nej­čas­těj­ší chy­by, kte­ré mož­ná dělá­te i vy.

Chyba číslo jedna: neodličujete se

Tohle je chy­ba jako vra­ta, bohu­žel je ale jed­nou z nej­čas­těj­ších, a pro­to ji záměr­ně zmi­ňu­ji jako prv­ní. Pokud se líčí­te, abys­te si při­pa­da­li krás­něj­ší, měli díky líče­ní vyš­ší sebe­vě­do­mí a hra­vě zamas­ko­va­li nedo­ko­na­los­ti, musí­te se záro­veň i odli­čo­vat. Je to jed­no­du­ché měřít­ko, na kte­ré se zkrát­ka nesmí zapo­mí­nat. Pokud svou pleť důklad­ně neod­li­ču­je­te, zadě­lá­vá­te si na celou řadu pro­blé­mů, kte­ré by vás moh­ly nepří­jem­ně potrá­pit. Obličej bys­te si měli správ­ně čis­tit ráno a večer.

Chyba číslo dva: střídáte kosmetiku

Není nic špat­né­ho na tom, že zkou­ší­te nové věci a obje­vu­je­te stá­le nové pro­duk­ty. Člověk musí mnoh­dy hod­ně dlou­ho hle­dat, než­li koneč­ně najde něco, co mu po všech smě­rech maxi­mál­ně vyho­vu­je. Jenže pokud klid­ně i kaž­dý dru­hý den stří­dá­te krémy, make-upy, odli­čo­va­če a jiné typy kos­me­ti­ky, pak své ple­ti ako­rát tak ško­dí­te. Když už najde­te pro­dukt, kte­rý vám vyho­vu­je, měli bys­te ho pou­ží­vat ale­spoň 2-3 měsí­ce, aby si na něj pokož­ka stih­la zvyk­nout. Střídat kos­me­ti­ku jako ponož­ky, to pros­tě není správ­né.

Chyba číslo tři: nehydratujete

Když je zima, musí­te své ple­ti dopřá­vat hyd­ra­ta­ci. A to napříč všem před­sud­kům, kte­rých se mno­ho lidí, mezi něž mož­ná pat­ří­te i vy, drží. Často se totiž říká, že hyd­ra­to­vat pokož­ku v zimě není rozum­né, pro­to­že pro­duk­ty s obsa­hem vody pak ven­ku vli­vem stu­de­ných tep­lot zamr­za­jí a tím pádem způ­so­bu­jí popras­ká­ní a podráž­dě­ní pokož­ky. Možná je to prav­da, ale pou­ze u pro­duk­tů, kte­ré nejsou spe­ci­ál­ně navr­že­né tak, aby pleť nena­ru­šo­va­ly ani v hlub­ších vrst­vách. Chce to jen správ­ně vybí­rat, ale hyd­ra­to­vat se musí. A to i v zimě.

Chyba číslo čtyři: nečistíte kosmetické pomůcky

V čis­to­tě bys­te měli udr­žo­vat nejen svou pleť, ale i kos­me­tic­ké pro­duk­ty, kte­ré pou­ží­vá­te při líče­ní. Řeč je o štět­cích, hou­bič­kách a jiných pomůc­kách, bez kte­rých bys­te si tře­ba ani neu­mě­li před­sta­vit, že bys­te si na tvá­ři měli vykouz­lit při­taž­li­vý make-up. Minimálně jed­nou do týd­ne bys­te měli tyhle pomůc­ky důklad­ně vyčis­tit za pomo­ci vody a mýdla, poří­dit si k tomu může­te i spe­ci­ál­ní roz­tok.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!30. srpna 2019 Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu! Konec roku se nezastavitelně blíží a možná se i vy chystáte na silvestrovský večírek, na kterém hodláte pořádně oslavit příchod nového roku. Vyrazit si poslední den v roce na nějakou […]
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]
  • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […]
  • Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme3. června 2019 Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme Výběr podprsenky čas od času nemine snad žádnou z nás. Rozhodně nelze tvrdit, že nám jeden model vydrží celý život - mnohdy nepřežije ani půl roku, aniž by nedošlo k viditelným známkám […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Podzimní bundy, kterým neodoláte!23. srpna 2019 Podzimní bundy, kterým neodoláte! Už je to tady - léto pomalu končí, o slovo se hlásí podzim, teploty pomalu klesají, dny jsou čím dál kratší a v našem šatníku vzdušné kousky střídají hřejivější. Právě teď je ten správný […]
  • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […]
  • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
  • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […]