Kritiky.cz > Pro ženy > 4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky?

4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky?

girl 2771001 1920


Nastala zima a jak je zná­mo, stu­de­né poča­sí a čas­tá změ­na kli­ma (jed­nou tep­lo, podru­hé chlad) naší ple­ti pří­liš nesvěd­čí. Kromě toho, že naše pokož­ka dostá­vá zabrat vli­vem aktu­ál­ní­ho poča­sí, jí mnoh­dy ško­dí­me i my sami. Sice to dělá­me nevě­dom­ky, ale to nic nemě­ní na tom, že na své ple­ti může­me napáchat nepěk­nou paseku.

Představím vám 4 nej­čas­těj­ší chy­by, kte­ré mož­ná dělá­te i vy.

Chyba číslo jedna: neodličujete se

Tohle je chy­ba jako vra­ta, bohu­žel je ale jed­nou z nej­čas­těj­ších, a pro­to ji záměr­ně zmi­ňu­ji jako prv­ní. Pokud se líčí­te, abys­te si při­pa­da­li krás­něj­ší, měli díky líče­ní vyš­ší sebe­vě­do­mí a hra­vě zamas­ko­va­li nedo­ko­na­los­ti, musí­te se záro­veň i odli­čo­vat. Je to jed­no­du­ché měřít­ko, na kte­ré se zkrát­ka nesmí zapo­mí­nat. Pokud svou pleť důklad­ně neod­li­ču­je­te, zadě­lá­vá­te si na celou řadu pro­blé­mů, kte­ré by vás moh­ly nepří­jem­ně potrá­pit. Obličej bys­te si měli správ­ně čis­tit ráno a večer.

Chyba číslo dva: střídáte kosmetiku

Není nic špat­né­ho na tom, že zkou­ší­te nové věci a obje­vu­je­te stá­le nové pro­duk­ty. Člověk musí mnoh­dy hod­ně dlou­ho hle­dat, než­li koneč­ně najde něco, co mu po všech smě­rech maxi­mál­ně vyho­vu­je. Jenže pokud klid­ně i kaž­dý dru­hý den stří­dá­te krémy, make-upy, odli­čo­va­če a jiné typy kos­me­ti­ky, pak své ple­ti ako­rát tak ško­dí­te. Když už najde­te pro­dukt, kte­rý vám vyho­vu­je, měli bys­te ho pou­ží­vat ale­spoň 2-3 měsí­ce, aby si na něj pokož­ka stih­la zvyk­nout. Střídat kos­me­ti­ku jako ponož­ky, to pros­tě není správ­né.

Chyba číslo tři: nehydratujete

Když je zima, musí­te své ple­ti dopřá­vat hyd­ra­ta­ci. A to napříč všem před­sud­kům, kte­rých se mno­ho lidí, mezi něž mož­ná pat­ří­te i vy, drží. Často se totiž říká, že hyd­ra­to­vat pokož­ku v zimě není rozum­né, pro­to­že pro­duk­ty s obsa­hem vody pak ven­ku vli­vem stu­de­ných tep­lot zamr­za­jí a tím pádem způ­so­bu­jí popras­ká­ní a podráž­dě­ní pokož­ky. Možná je to prav­da, ale pou­ze u pro­duk­tů, kte­ré nejsou spe­ci­ál­ně navr­že­né tak, aby pleť nena­ru­šo­va­ly ani v hlub­ších vrst­vách. Chce to jen správ­ně vybí­rat, ale hyd­ra­to­vat se musí. A to i v zimě.

Chyba číslo čtyři: nečistíte kosmetické pomůcky

V čis­to­tě bys­te měli udr­žo­vat nejen svou pleť, ale i kos­me­tic­ké pro­duk­ty, kte­ré pou­ží­vá­te při líče­ní. Řeč je o štět­cích, hou­bič­kách a jiných pomůc­kách, bez kte­rých bys­te si tře­ba ani neu­mě­li před­sta­vit, že bys­te si na tvá­ři měli vykouz­lit při­taž­li­vý make-up. Minimálně jed­nou do týd­ne bys­te měli tyhle pomůc­ky důklad­ně vyčis­tit za pomo­ci vody a mýdla, poří­dit si k tomu může­te i spe­ci­ál­ní roz­tok.

  • Zdroj9. ledna 2006 Zdroj Ropa jako Zdroj – zdroj bídy, utrpení, nesvobody, ponižování,... Ropa jako Zdroj - zdroj bohatství, blahobytu, pohodlí, svobody,... Říká se jí černé zlato. Zatímco to opravdové "zlaté" […] Posted in Filmové recenze
  • Zlomené město | Broken City [55%]18. dubna 2013 Zlomené město | Broken City [55%] Thrillery naštěstí stále ještě nevyšly z módy a Mark Wahlberg i Russell Crowe jsou herecké hvězdy, které jednoduše dokáží přitáhnout diváky. Právě na tyto dvě věci se snaží spoléhat nový […] Posted in Filmové recenze, Filmové premiéry
  • Doblba!20. října 2005 Doblba! Očekávaný filmový debut Petra Vachlera nese titul, jež by snad dával tušit nějakou nádherně šílenou grotesku, při doplnění informacemi z mediální masáže hodně morbidní, ale ubohý divák […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars Rebels - The Holocrons of Fate2. října 2016 Star Wars Rebels - The Holocrons of Fate Třetí řada Rebels podle tvůrců nabídne hlavně vojenské záležitosti a ne příběhy o Síle, avšak druhá epizoda se tomuto vymyká, neboť popisuje další střet Heřiny posádky se Sithem Darthem […] Posted in Kritický Klub
  • Nové screenshoty z Death Stranding na PC1. července 2020 Nové screenshoty z Death Stranding na PC Nové screenshoty z Death Stranding na PC Posted in Krátké aktuality
  • 25 minut ze světa Night City v Cyberpunk 20771. července 2020 25 minut ze světa Night City v Cyberpunk 2077 25 minut ze světa Night City v Cyberpunk 2077 Posted in Krátké aktuality
  • Bulgur jako jedinečná příloha17. června 2020 Bulgur jako jedinečná příloha Rýže, brambory, těstoviny, knedlíky. A znovu. A znovu. Co takhle změnu? A co takhle velmi chutnou změnu?   Bulgur je zajímavý v tom, že svou konzistencí malinko […] Posted in Recepty
  • Stromy – příroda do kapsy2. srpna 2018 Stromy – příroda do kapsy Hledáte zajímavou zábavu pro své děti? Jste milovníci přírody a chcete se dozvědět vše o stromech? Mini encyklopedie Stromy – příroda do kapsy vás zajisté potěší.  O čem kniha […] Posted in Recenze knih
  • PlayStation 5 má být méně hlučný než doposud. V Sony...13. června 2020 PlayStation 5 má být méně hlučný než doposud. V Sony... PlayStation 5 má být méně hlučný než doposud. V Sony vynaložili velké úsilí na to, aby se problém s hlučným chlazením už neopakoval, prozradil Simon Rutter, vedoucí evropské divize […] Posted in Krátké aktuality
  • Děvčátko17. března 2004 Děvčátko Ema má mámu, máma má Emu. A obě se snaží najít v životě to své štěstí. Každá na to jde po svém. Máma chodí po barech a Ema se toulá po nocích po městě. Obě se snaží najít lásku. Máma ji […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com