Kritiky.cz > Filmové recenze > 32. Letní filmová škola Uherské Hradiště

32. Letní filmová škola Uherské Hradiště

200607122206 koyann

V pátek 21. 7. bude v Uherském Hradišti zahá­jen 32. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu, letos věno­ván téma­tu ČLOVĚK A PŘÍRODA a afric­ké­mu a kanad­ské­mu fil­mu.

Na LFŠ letos pro­běh­ne his­to­ric­ky nej­vět­ší domá­cí pře­hlíd­ka AFRICKÝCH a KANADSKÝCH FILMŮ. Těšit se může­te napří­klad na sní­mek Tsotsi, kte­rý letos zís­kal Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný sní­mek a byl pro­mí­tán na prá­vě pro­běhlém MFF v Karlových Varech. V sek­ci afric­ký film bude uve­den i např. film Fernanda Meirellese Nepohodlný a potvr­ze­na je pro­jek­ce dal­ších 57 celo­ve­čer­ních, 62 krát­ko­me­tráž­ních a stře­do­me­tráž­ních fil­mů z celé his­to­rie afric­ké kine­ma­to­gra­fie. U retrospek­ti­vy kanad­ských fil­mů se může­te těšit na 42 celo­ve­čer­ních fil­mů a 20 fil­mů krát­ko­me­tráž­ních a stře­do­me­tráž­ních. Rovněž se může­te těšit na osob­ní účast afric­kých a kanad­ských tvůr­ců. Potvrzena je např. účast legen­dár­ní­ho afric­ké­ho reži­sé­ra Souleymane Cissé (v květ­nu byl v poro­tě v Cannes).


V nej­roz­sáh­lej­ší sek­ci - ČLOVĚK A PŘÍRODA - bude uve­de­no 70 celo­ve­čer­ních fil­mů, napří­klad slav­ný Nanuk, člo­věk pri­mi­tiv­ní Roberta Flahertyho, Země Alexandra Dovženka, Tabu F. W. Murnaua, Písečná žena Hirošiho Tešigahary. Z čes­kých zástup­ců Ďáblova past Františka Vláčila, Romance pro kří­d­lov­ku Otakara Vávry, či Zahrada Martina Šulíka.

OSOBNOSTI SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFIE
LFŠ při­ví­tá i dal­ší vel­ké osob­nos­ti svě­to­vé i domá­cí kine­ma­to­gra­fie – nej­vý­znam­něj­ší­ho rus­ké­ho fil­mo­vé­ho skla­da­te­le Eduarda Artěmjeva (zkom­po­no­val hud­bu k vět­ši­ně fil­mů A. Tarkovského, N. Michalkova i A. Končalovského …), reži­sé­ra a pře­de­vším skvě­lé­ho ázer­bajdžán­ské­ho sce­náris­tu Rustama Ibragimbekova (napsal scé­ná­ře k vět­ši­ně fil­mů N. Michalkova. Z Gruzie při­je­de slav­ný reži­sér R.Čcheidze. Z mlad­ších zahra­nič­ních osob­nos­tí LFŠ navští­ví i slo­ven­ský reži­sér Pavol Barabáš a nadě­je pol­ské­ho fil­mu, herec Michał Żebrowski a němec­ká reži­sér­ka Dagmar Knöpfel.

OSOBNOSTI A VÝROČÍ DOMÁCÍCH TVŮRCŮ
Z čes­kých fil­mo­vých legend LFŠ při­po­me­ne a sou­čas­ně i osob­ně uví­tá letoš­ní jubi­lan­ty - reži­sé­ra Ivana Balaďu, her­ce Pavla Landovského a fil­mo­vé­ho nad­šen­ce a pod­po­ro­va­te­le čes­ké­ho fil­mu Václava Havla. Připomene i tvor­bu a výro­čí nedáv­no tra­gic­ky zesnu­lé­ho reži­sé­ra Pavla Kouteckého.

NOVÁ DOMÁCÍ TVORBA

Promítáno bude Šílení Jana Švankmajera, Sklapni a zastřel mě Steena Agra, Toyen Jana Němce, Účastníci zájez­du Jiřího Vejdělka, Všechno nej­lep­ší Martina Kotíka, Experti Karla Comy a spous­ta dal­ších letoš­ních čes­kých fil­mů. Publikum se může těšit na někte­ré novin­ky čes­ké kine­ma­to­gra­fie – pře­de­vším na pre­mi­é­ru nové­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Karla Vachka Záviš - kní­že por­no­fol­ku pod vli­vem Griffithovy Intolerance, Piro Milkaniho Smutek paní Šnajdrové, nebo nové­ho sním­ku Věry Chytilové Hezké chvil­ky bez záru­ky.

MIMOŘÁDNÁ PŘEHLÍDKA AFRICKÉ KULTURY
U pří­le­ži­tos­ti his­to­ric­ky nej­vět­ší čes­ké pře­hlíd­ky afric­ké kine­ma­to­gra­fie na LFŠ je při­pra­vo­vá­no něko­lik dopro­vod­ných akcí, kte­ré před­sta­ví i jiné sou­čás­ti afric­ké kul­tu­ry a umě­ní. Nedílnou sou­čás­tí dopro­vod­ných akcí jsou také hudeb­ní vystou­pe­ní význam­ných zahra­nič­ních inter­pre­tů. Každá kape­la bude mít samo­stat­ný kon­cert, vrcho­lem letoš­ní LFŠ bude ale spo­leč­né vystou­pe­ní vět­ši­ny sku­pin na kon­cer­tu PANDURANGO – ces­ta za bohem hud­by (hud­ba pěti kon­ti­nen­tů), kte­rý při­pra­vu­je Michal Dvořák a jejž zazna­me­ná i ČT.

  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […] Posted in Festivaly
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Festival Bollywoodského filmu10. října 2006 Festival Bollywoodského filmu 4. ročník festivalu proběhne ve dnech 9. - 15. října za účasti filmařů, kteří mají s Bollywoodem co do činění. Jako každoročně se akce bude konat v kinech Aero a Světozor v Praze. Na […] Posted in Filmové recenze
  • Růžový panter6. března 2006 Růžový panter Na Růžového pantera mě nepřilákala ani tak vidina dřívějších filmů s potřeštěným inspektorem Clouseauem jako hlavně hodně veselý trailer. Nutno říci, že v něm nakonec skončily skoro […] Posted in Filmové recenze
  • Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – velkolepá série filmů se konečně dočká konce26. června 2018 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – velkolepá série filmů se konečně dočká konce Twilight sága je opravdovým fenoménem, který zná skoro každý. I když má mnoho odpůrců, většina lidí tuto filmovou sérii miluje. Tento rok se všichni fanoušci mohou kochat prvním dílem […] Posted in Filmové recenze
  • Nuda v Brně3. března 2004 Nuda v Brně Instruktážní film mj. na téma "Jak si poprvé užít" se všemi podstatnými informacemi. I tak by se dala charakterizovat Morávkova loňská komedie Nuda v Brně. Tak do dvou třetin se […] Posted in Filmové recenze
  • Ženy v běhu – Recenze – 60%28. ledna 2019 Ženy v běhu – Recenze – 60% Českou komedii Ženy v běhu natočil a napsal coby svůj režijní debut scenárista (a nyní i režisér) Martin Horský, mimo jiné autor scénářů k filmům Láska je láska a Život je život (a […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...