Kritiky.cz > Festivaly > 31. ročníku Finále Plzeň přivítal 13 800 návštěvníků a ocenil Zlatým ledňáčkem nejlepší filmy

31. ročníku Finále Plzeň přivítal 13 800 návštěvníků a ocenil Zlatým ledňáčkem nejlepší filmy

Cara Kankovsky Hrycova Balko Hryc 1 1

VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2018 :                                                           

Statutární ceny – Mezinárodní poro­ta

Cena Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film

Čára | Peter Bebjak

Kromě Zlatého led­ňáč­ka si z gala­ve­če­ra oce­ně­ní odnes­li i šek na 50 tis Kč od Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi

Cena Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film

Nic jako dřív | Klára Tasovská, Lukáš Kokeš

Kromě Zlatého led­ňáč­ka si z gala­ve­če­ra oce­ně­ní odnes­li i šek na 50 tis Kč od Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi 

Cena Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „cyk­lic­ká tvor­ba“

Trpaslík | Jan Prušinovský

Cena Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „necyk­lic­ká tvor­ba“

Spravedlnost | Peter Bebjak

Cena Zlatý led­ňá­ček za nej­lep­ší stu­dent­ský krát­ko­me­tráž­ní film

Bo Hai | Džuan Duong

Kromě Zlatého led­ňáč­ka si tvůr­ci odnes­li i šek nefi­nanč­ní plně­ní v hod­no­tě 100 tis Kč od spo­leč­nos­ti Magic Lab

Nestatutární ceny – stu­dent­ská poro­ta Západočeské uni­ver­zi­ty

Cena stu­dent­ské poro­ty za nej­lep­ší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film

Pátá loď | Iveta Grófová

Cena stu­dent­ské poro­ty za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film

Těžká duše | Marek Šulík

Cena stu­dent­ské poro­ty za nej­lep­ší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „cyk­lic­ká tvor­ba“

1890 | Peter Begányi

Cena stu­dent­ské poro­ty za nej­lep­ší tele­viz­ní a inter­ne­to­vý pro­jekt v kate­go­rii „necyk­lic­ká tvor­ba“

Spravedlnost | Peter Bebjak

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,52524 s | počet dotazů: 231 | paměť: 51915 KB. | 19.06.2021 - 01:49:57