Kritiky.cz > Recenze knih > 3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu

3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu

Dlouho jsem čekal, až budu vědět, kdy vyjde posled­ní díl komik­su Noe v České Republice, ale bohu­žel datum není zná­mo, a tak Vám zre­cen­zu­ji 3. díl. Třeba se posled­ní díl obje­ví co nevi­dět a díky této recen­zi se snad i fanouš­ci komik­su dočka­jí zakon­če­ní.

Noe pokra­ču­je v zave­de­ném sty­lu. Jak se dalo asi čekat, po prv­ních dvou dílech. Pokračuje bitvou o Archu, když je už ostat­ní lid­stvo zni­če­no. A dal­ší půl­ka kni­hy se věnu­je pří­bě­hu o dce­ři Noema a dal­ší lid­ských čle­nech posád­ky, kde se vždy najde něja­ká zrád­ná čer­ná duše, kte­rá nesdí­lí její myš­len­ky.

Samozřejmě se setká­me jak s obry, tak i se sny, kte­ré zob­ra­zu­jí vznik svě­ta. Od oka­mži­ku, kdy bůh zašep­tal: „Budiž svět­lo“, postu­pu­je děj přes vznik sou­še, zele­ně, DNA, zanik­lých dru­hů a samo­zřej­mě kon­čí zro­dem člo­vě­ka. Vysvětluje to pod­le Charlese Darwina a tak posled­ní­mi vznik­lý­mi čle­ny osa­zen­stva Země jsou lidé. Ti posled­ní, co sněd­li zaká­za­né ovo­ce.

V prv­ní čás­ti komik­so­vé kni­hy sle­du­je­me hlav­ně bitvu, a tak na něko­li­ka strán­kách není ani slo­víč­ko. Jenom cito­slov­ce „Slaaassh, pla­ff, Slaaash a jejich dal­ší vari­a­ce. Většina těch­to tex­tů v obra­zech jsou v ori­gi­ná­le, ale občas čeští pře­kla­da­te­lé do ori­gi­nál­ní­ho obráz­ku vlo­ži­li čes­ký text. Jako je „ČAK,ČAK,ČAK“. V dru­hé čás­ti už více dia­lo­gů, tak si člo­věk více uži­je čte­ní.

Příběh kon­čí smr­tí posled­ní­ho zlo­vol­né­ho člo­vě­ka, kte­rý posád­ce lodi zabil zví­ře. S tím, že na nás v posled­ním díle čeká hod­ně zají­ma­vých věcí.

Příběh by měl být ukon­čen a tak dou­fám, že čes­ký vyda­va­tel posled­ní díl vydá, aby moje recen­ze všech dílů komik­su Noe moh­la být dokon­če­na a tím by se i fanouš­ci moh­li dočkat zdár­né­ho kon­ce.

Hodnocení 80 %

Recenzi jsem sepsal pro web Kultura21.cz

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Želvy Ninja o Vánocích12. ledna 2016 Želvy Ninja o Vánocích Tak byly Vánoce, co pak by si komiksoví fanoušci mohli přát? Nějaké nové komiksy? Nějaké nové příběhy. Pro fanoušky Želv Ninja je připraven v obchodech třetí díl. Menu číslo 3, které […] Posted in Recenze knih
  • Noe – vše, co se plazí po zemi15. srpna 2015 Noe – vše, co se plazí po zemi Když jsem v dubnu psal recenzi na první díl komiksové série Noe, tak byla velká škoda, že jsem musel čekat několik měsíců na díl druhý. To ani nevím, kdy přesně vyjde díl třetí a díl […] Posted in Recenze knih
  • Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita24. listopadu 2015 Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita Dostal se mi do mých rukou další komiks. Po Želvách Ninja a dalších komiksech, recenzuji pro mě neznámé dílo. Dostali se ke mně autoři Mike Carey a Peter Gross. Napsali a nakreslili Mezi […] Posted in Recenze knih
  • Superman: Nespoutaný 2 - 55 %8. října 2015 Superman: Nespoutaný 2 - 55 % Tak jsme se dočkali i druhé knihy a po komiksu "Superman: Nespoutaný 1" docházíme k celkovému zakončení příběhu, ve kterém se Superman prezentoval jako velká hrozba pro lidstvo. Jak […] Posted in Recenze knih
  • Mýty 6: Domovina30. srpna 2015 Mýty 6: Domovina Mýty 6: Domovina Další komiks, na který se nemusí zapomenout je kniha Mýty 6: Domovina. Je to už 34-41 část komplexního seriálu o mýtických postavách v Mýtově, v Holywoodu a dávnou […] Posted in Recenze knih
  • Noe v Komixu15. srpna 2015 Noe v Komixu U příležitosti premiéry filmu Noe byl vydán i komiksový příběh. Na scénáři spolupracoval i hlavní tvůrce filmu Darren Aronofsky. Spolu s ním scénář napsal i Ari Handel. Výtvarné zpracování […] Posted in Recenze knih
  • Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 %10. ledna 2016 Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 % Zuby jsou potřeba. Jsou potřeba pro kousání a pro okrasu a hlavně pro přežití. Jedinečný komiks Úsměv přináší všechno, co obsahuje první věta tohoto článku. Je to knížka pro kousání, pro […] Posted in Recenze knih
  • Hellboy 8: Temnota vábí - 95 %19. dubna 2016 Hellboy 8: Temnota vábí - 95 % Mike Mignola se znovu předvedl, ve spolupráci  se svým kolegou Duncanem Fegredo převedl další knižní zážitek. Oproti předchozí knize, která byla spíše povídková, se tento komiks vhrnul na […] Posted in Recenze knih
  • Druuna - 65 %14. prosince 2015 Druuna - 65 % Člověk by neměl mít příliš velká očekávání, aby se pak nezklamal v tom, co nakonec dostane. A mně se přesně tohle stalo s knihou "Druuna". Nezažil jsem první vydání první knihy s názvem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...