Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > 25. hodina - Spike Lee divákům prostor pro úvahy

25. hodina - Spike Lee divákům prostor pro úvahy

25hod

V psy­cho­lo­gic­kém fil­mu 25. hodi­na se sezná­mí­me s jed­ním odpor­ným dro­go­vým dea­le­rem. Čím déle se ale na film bude­te dívat, tím více mu bude­te fan­dit…

Monty (Edward Norton) je dro­go­vým dea­le­rem, kte­rý měl ale tu smůlu, že byl doma při­sti­žen s pěk­nou nálo­ží mate­ri­á­lu. A má si pro­to jít sed­nout do věze­ní. Dostane jeden den na vyří­ze­ní si všech osob­ních věcí a roz­lou­če­ní se s kama­rá­dy. A o tom je celý film: ode­hrá­vá se během 24 hodin a 25. hodi­na sym­bo­li­zu­je nástup do věze­ní. Film je ale pro­špi­ko­ván i „pra­zá­žit­ky“ z Montyho minu­los­ti.

Hlavní role hra­je ve fil­mu pět her­ců, kro­mě Montyho ješ­tě jeho pří­tel­ky­ně, dva kama­rá­di (mak­léř a stře­do­škol­ský pro­fe­sor) a žač­ka toho­to pro­fe­so­ra. Velká část děje se ode­hrá­vá v rocko­vém klu­bu, kam si Monty odsko­čí užít si posled­ní večer své svo­bo­dy. Důležité mís­to v ději (hlav­ně s blí­ží­cím se kon­cem) má rov­něž Montyho otec.

Edward Norton je her­cem, kte­rý je pro mě osob­ně pun­cem urči­té kva­li­ty. Netvrdím, že mi všech­ny fil­my, ve kte­rých se obje­ví, sto­pro­cent­ně sed­ly, jsem si ale jis­tý, že měly urči­tou úro­veň. Ať už to byl Klub rvá­čů, Rabín, kněz a krás­ná blon­dý­na, Prvotní strach nebo asi můj nej­ob­lí­be­něj­ší Nortonův film Hráči, vím, že jsem si jeho herec­ký výkon užil. A o roli Montyho pla­tí totéž.

Na fil­mu sto­jí za pozor­nost i jmé­no reži­sé­ra. Spike Lee je sice poměr­ně nezá­vis­lým tvůr­cem (a tím pádem méně zná­mým), ale to vůbec nezna­me­ná, že je špat­ným reži­sé­rem. A v tomhle pří­bě­hu je pří­jem­né, že nepo­u­ču­je. Stejně tak dává divá­kům mož­nost, aby Montyho odsou­di­li, ale záro­veň, aby mu dali šan­ci stát se jejich favo­ri­tem.

A tak v sou­la­du s tím nechá­vá Spike Lee divá­kům pro­stor pro úva­hy „svo­bo­da či věze­ní“ i na kon­ci fil­mu. Přeberte si to, jak chce­te…


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film7. června 2019 X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film Filmy X-Men a X2 patří k vrcholům filmových adaptací comicsů, čemuž kromě vynikajícího scénáře a obsazení napomohl i zkušený režisér Bryan Singer. Jenže tento chlapík odmítl pracovat na […]
  • X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.29. srpna 2019 X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.  Ale upřímně řečeno, je jich méně, než jsme mohli čekat. Budu se v následujících řádcích snažit vyhnout srovnání s předchozími dvěma filmy (nemluvě o srovnávání s naprosto nesouvisejícími […]
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […]
  • Červený drak31. ledna 2003 Červený drak Opět tu máme Hannibala Lectera, vysoce sofistikovaného masového vraha a kanibala labužníka. Tentokrát se ale vrátíme zpět v čase a budeme svědky toho, jak se dostal do své prominentní cely […]
  • X-Men - jak to před 19 lety začalo6. června 2019 X-Men - jak to před 19 lety začalo Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […]
  • Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy21. prosince 2018 Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy Matt Damon se znovu vrátil k postave Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své přítelkyně. A samozřejmě se znovu snaží vzpomenout na to, kdo vlastně byl, a proč si nepamatuje, co […]
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […]
  • Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm.1. dubna 2019 Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm. Jednou už musel Thomas a jeho kamarádi bojovat v labyrintu o holý život a tento boj byl v prvním díle úspěšný. Po zdolání vražedného labyrintu si mysleli, že mají vše za sebou, ale hluboce […]
  • Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu12. prosince 2018 Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu Talentovaný pan Ripley a běžkyně Lola v jednom filmu? Jde to dohromady? Co myslíte? Matt Damon a Franka Potente ale bojují o holé životy a musím uznat, že pro diváky je to zábava jako […]
  • Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii28. prosince 2018 Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii Agent bez minulosti (2002) a Bournův mýtus (2004) ukázali, že ve vodách špionáže se neumí čvachtat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jednou z těch nejlepších byl i Jason […]