Kritiky.cz > 2023 > Červen > 03

Dnes vychází hra Kvark - další česká FPS v předběžném přístupu

Pokud máte rádi akč­ní stří­leč­ky z prv­ní oso­by a zají­má vás his­to­rie Československa, mož­ná bys­te měli zku­sit Kvark. Jedná se o novou hru od čes­kých vývo­já­řů Latest Past a Perun Creative, kte­rá dnes... Read more »

Code 8 - Film bratranců Amellových

Znáte něja­ký film, kte­rý se po čtyřech letech dostal do top na Netflixu? No moc jich není, ale exis­tu­je. Code 8 už je hod­ně star­ší film, ale jakmi­le jej Netflix... Read more »

Filmový klenot z Německa: Krev a zlato - Příběh lásky a války na plátně

Z Německa nám cho­dí do onli­ne mno­ho zají­ma­vých fil­mů, na kte­ré sto­jí se kou­kat. Jedním z fil­mů letoš­ních novi­nek je film z doby dru­hé svě­to­vé vál­ky. Krev a zla­to je hodi­nu a půl... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Švýcarsko přepracování - alpské silnice

Velmi si vážíme pozitivní zpětné vazby, kterou jste nám poskytli po posledním příspěvku na blogu věnovaném projektu Switzerland Rework. Napadlo nás, že bychom vás mohli ještě více navnadit tím,... Read more »

Spider-Man: Napříč paralelními světy (Spider-Man: Across the Spider-Verse) – Recenze – 80 %

Pokračování Oscarem oce­ně­né­ho ani­mo­va­né­ho komik­so­vé­ho fil­mu Spider-Man:Paralelní svě­ty (2018) se nese ve stej­ném duchu jako jeho před­chůd­ce, zde navíc pod hes­lem „ješ­tě více téhož“. Znovu na něm pra­co­va­li ti... Read more »

Natáčení seriálu Interview s upírem u Pražského hradu tento víkend

Druhá řada seri­á­lu Interview s upí­rem sta­ni­ce AMC se v sou­čas­né době natá­čí v cen­t­ru Prahy poté, co se v posled­ních dvou měsí­cích natá­če­la v barran­dov­ských ate­li­é­rech v čes­kém hlav­ním měs­tě. Natáčení nyní pro­bí­há v loka­li­tách... Read more »

Suburban Screams: John Carpenter na dálku režíroval televizní seriál natáčený v Praze

Legendární horo­ro­vý reži­sér John Carpenter (Halloween, The Thing) se nedáv­no obje­vil na Texas Frightmare Weekend v texaském Irvingu a pro­zra­dil něko­lik láka­vých detai­lů o svém nej­no­věj­ším díle. Mezi novin­ka­mi bylo i to, že... Read more »
Stránka načtena za 3,05045 s | počet dotazů: 193 | paměť: 41082 KB. | 30.09.2023 - 18:50:23