Kritiky.cz > 2023 > Červen > 01

Midnight Ghost Hunt je nová hra zdarma v Epic Store

Pokud máte rádi stra­ši­del­né hry na scho­vá­va­nou, mož­ná vás zaujme Midnight Ghost Hunt, nová hra zdar­ma v Epic Store. Jedná se o cha­o­tic­kou mul­tipla­ye­ro­vou hru, ve kte­ré se může­te stát buď... Read more »

Spider-Man: Napříč paralelními světy - dokonalé pokračování přelomového snímku

Tento sní­mek měl oprav­du vyso­ko nasta­ve­nou lať­ku, a mys­lím oprav­du vyso­ko. Film Spider-Man: Paralelní svě­ty před 5 lety rede­fi­no­val moder­ní ani­ma­ci, uká­zal nám, co může být v tom­to nád­her­ném žán­ru fil­ma­ři­ny... Read more »

Napříč paralelními světy: Divoká jízda s Pavoučími hrdiny a nebezpečím paralelních světů

Miles Morales, kte­rý je nyní již rok na plný úva­zek dob­rým sou­se­dem Spider-Manem v Brooklynu, se zno­vu setká­vá s Gwen Stacy, se kte­rou se vydá na zbě­si­lou jízdu Mnohovesmírem, v němž se... Read more »

Kořist

Máte dost „kla­sic­kých kri­mi­ná­lek“, radě­ji bys­te si pře­čet­li něco tak tro­chu jiné­ho, ale stá­le tak napí­na­vé­ho a mra­zi­vé­ho, že nebu­de­te chtít pře­stat číst, pokud nebu­de­te mít dočte­no, ale záro­veň vám... Read more »

El puño del cóndor

V 80. letech by se to možná uchytilo, dnes tohle nemá šanci nikoho uspokojit. Marko Zaror se vyšvihl ve Wickovi 4, takže jsem mu dal šanci i zde, ale... Read more »
Stránka načtena za 1,60532 s | počet dotazů: 185 | paměť: 40775 KB. | 30.09.2023 - 18:55:57