Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2023 > Květen > 05

TOP 5 nejvelkolepějších filmů

Nafilmovat epic­ký akč­ní sní­mek sto­jí mno­ho desí­tek mili­o­nů zlaťá­ků, lidí, úsi­lí a času. A nafil­mo­vat sku­teč­ně dob­rý vel­ko­le­pý bloc­kbus­ter je už oprav­do­vý kumšt, kte­rý se pove­de jed­nou za něko­lik let. Naše... Read more »

Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E05 - Rule #72: It’s Never Too Late to Be a Mean Girl

Tato epizoda se točí kolem plesu, který se rozhodne Abby přes SheShe uspořádat pro Phoebe, která si dodělala středoškolské vzdělání. Jak vám možná titul této epizody - NIKDY NENÍ... Read more »

Konstrukční a ložiskové oceli a jejich zpracování numerickou vypalovačkou

V tom­to člán­ku se dozví­te o růz­ných typech oce­li pou­ží­va­ných ve výstav­bě a výro­bě loži­sek. Zjistíte, co je nauh­li­čo­vá­ní oce­li a jaké jsou jeho výho­dy. Také se sezná­mí­te s nume­ric­kou vypa­lo­vač­kou, kte­rá umož­ňu­je... Read more »
Stránka načtena za 3,18832 s | počet dotazů: 194 | paměť: 40396 KB. | 07.06.2023 - 01:43:02