Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2023 > Březen > 10

Miloš Zeman: špatný prezident, ale geniální bavič. Aneb bylo to krásné, ale bylo toho dost

Pokud bych měl někdy sesta­vit žeb­ří­ček nej­lep­ších komi­ků, Miloš Zeman by zce­la jis­tě figu­ro­val na před­ních pozi­cích. Tvůrce tako­vých hitů jako Popelníček, Passy, Viróza či Babl bam ukon­čil dnes 8. břez­na...Read more »

Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě

Často si mys­lí­me, že CRM (Customer Relationship Management) je urče­no pou­ze pro vel­ké kor­po­ra­ce. Nicméně, i malé fir­my mohou mít pro­spěch z imple­men­ta­ce CRM sys­té­mu. V tom­to člán­ku se zamě­ří­me na důvo­dy,...Read more »

Miley Cyrus: Flowers - Recenze

Miley Cyrus pat­ří k před­ním tvá­řím sou­čas­né hudeb­ní bran­že. Zpěvačka s veli­ce uni­kát­ním pěvec­kým pro­je­vem si po des­ce Plastic Hearts (2020), jež byla sil­ně inspi­ro­va­ná rocko­vým žánrem a este­ti­kou 80. let, nachys­ta­la dal­ší mate­ri­ál....Read more »
Stránka načtena za 2,30073 s | počet dotazů: 201 | paměť: 40344 KB. | 23.03.2023 - 19:20:05