Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Listopad > 05

Koyaanisqatsi, aneb jak zotročení přírody vedlo k zotročení nás

Experimentální doku­ment, respek­ti­ve fil­mo­vá esej ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Godfreyho Reggia z roku 1983 si dala vel­mi pros­tý úkol. Ukázat rozkol mezi sou­ži­tím člo­vě­ka a pří­ro­dy. Snímků zabý­va­jí­cích se tím­to téma­tem je však...Read more »

V Praze začíná natáčení spin-offu Johna Wicka „Ballerina“ s Anou de Armas a Keanu Reevesem

Ballerina, spin-off série John Wick s Anou de Armas a (zřej­mě) Keanu Reevesem, se má ofi­ci­ál­ně začít natá­čet v Praze od 7. lis­to­pa­du. Společnost Czech Anglo Productions, kte­rá se v České repub­li­ce posta­ra­la o nedáv­né...Read more »

Dědečku, vyprávěj o Vánocích - etiketa a etika pro děti

Vánoce se kva­pem blí­ží a vy už mož­ná pře­mýš­lí­te, jakou kni­hu dětem věno­vat tře­ba čer­to­vi, andíl­ko­vi, ale pře­de­vším Mikuláši, kte­rá vás pro­ve­de celým advent­ním časem a pomů­že vám i vašim dětem nebo...Read more »

Smrtící byznys

Pokud se Vám zachtě­lo začíst se do str­hu­jí­cí­ho pří­bě­hu, kte­rý pou­ka­zu­je na zásad­ní pro­blémy s bojem faleš­ných léků v roz­vo­jo­vých zemí, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Smrtící byz­nys od Hanky Hindrákové,...Read more »
Stránka načtena za 2,47790 s | počet dotazů: 181 | paměť: 38104 KB. | 01.12.2022 - 09:53:58