Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Říjen > 04

FIFA 23

FIFA je doj­ná krá­va, plná licen­cí, kar­ti­ček a hlav­ně mik­ro trans­ak­cí. A co nám při­ne­sl nej­no­věj­ší roč­ník? To se v krát­kos­ti dozví­te v naší recen­zi. Ten kdo má kon­zo­li nové gene­ra­ce, tak si...Read more »

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě tře­ba bláz­ni­vá, ale sta­čí, když je pros­tě a jed­no­du­še vtip­ná,“...Read more »

Vica Kerekes si ve filmu Indián zahrála potvoru a splnila si sen

V novém sním­ku reži­sé­ra Tomáše Svobody s názvem Indián si jed­nu z hlav­ních žen­ských postav, finanč­ní ředi­tel­ku Janu, zahrá­la Vica Kerekes. Slovensko-maďarská hereč­ka si tak spl­ni­la svůj herec­ký sen – ztvár­nit nega­tiv­ní...Read more »

Indián

Každý člo­věk má osud napsa­ný ve hvězdách a neji­nak je to i s hlav­ním hrdi­nou ve fil­mu Indián. Je to úspěš­ný pod­ni­ka­tel Ondřej Jonáš, jehož fir­ma se skvě­le roz­ví­jí a vše se mu...Read more »

Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera

Origin a pád zrů­dy z Milwaukee. Ryan Murphy se v těchhle vodách bez debat našel a nato­čil pro Netflix vel­ký hit, kte­rý sklí­zí chvá­lu i spo­ko­je­nost na všech fron­tách. Má to vel­ký nádech Mindhuntera...Read more »

Lerchán se žení!

Read more »
Stránka načtena za 1,69117 s | počet dotazů: 183 | paměť: 38200 KB. | 01.12.2022 - 13:44:01