Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Září > 22

Indián - 7

Read more »

Indián - 6

Read more »

Indián - 5

Read more »

Indián - 4

Read more »

Indián - 3

Read more »

Indián - 2

Read more »

Indián - 1

Read more »

Slavnostní premiéra filmu Indián

Ve stře­du 21.září 2022 pro­běh­la v Praze v kině Světozor slav­nost­ní pre­mi­é­ra fil­mu Indián reži­sé­ra Tomáše Svobody. Večer zahá­ji­la taneč­ní sku­pi­na Night crow, kte­rá tan­čí ve sty­lu seve­ro­a­me­ric­kých Indiánů a před pro­jek­cí...Read more »

To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin

Snad nej­kon­tro­verz­něj­ší film letoš­ní­ho roku koneč­ně při­šel do kin. Olivia Wilde si opět sed­la na reži­sér­ské křes­lo a po svém debu­tu Šprtky to chtěj taky z roku 2019 při­chá­zí se svým dru­hým fil­mem, To...Read more »

Anna Stark: Karty posvátné duše

Každá kar­ta má svou léči­vou ener­gii; kaž­dá kar­ta své sdě­le­ní. Svůj malý mini­pří­běh, kte­rý může být zdro­jem infor­ma­cí, kte­ré potře­bu­je­te číst a vní­mat. Možná to bude  prá­vě to, co vám dá...Read more »

She-Hulk: Neuvěřitelná právnička - Prostě Jen

0/10 – Snaha přivést diváka na pokraj mentálního zdraví a prověřit jeho nervy, trpělivost a schopnost cíleně mrhat časem započala již s příchodem první epizody. Pořádnou eskalaci tohoto pofidérního...Read more »
Stránka načtena za 1,21824 s | počet dotazů: 204 | paměť: 39132 KB. | 29.01.2023 - 09:22:36