Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Září > 16

Královna

Královna je brit­ský živo­to­pis­ný film z roku 2006, kte­rý zachy­cu­je udá­los­ti po smr­ti Diany, prin­cez­ny z Walesu, v roce 1997. Královská rodi­na zpo­čát­ku pova­žu­je Dianinu smrt za sou­kro­mou zále­ži­tost, a pro­to ji nelze pova­žo­vat...Read more »

Všichni dobří rodáci

Všichni dob­ří rodá­ci je čes­ko­slo­ven­ský film reži­sé­ra Vojtěcha Jasného z roku 1968. Jasného styl, pova­žo­va­ný za „nej­česčí­ho“ ze sou­čas­ných fil­ma­řů, byl pře­de­vším lyric­ký. Dokončení scé­ná­ře trva­lo téměř 10 let a jed­na­lo...Read more »

Knižní křest - Vyjmenovaná čtení o ...

V úte­rý 13.září pro­bě­hl v kavár­ně knih­ku­pec­tví Academia na Václavském náměs­tí v Praze křest tří knih auto­ra Jana-Michala Mlezivy. Křestu kní­žek, Vyjmenovaná čte­ní o pří­ro­dě, Vyjmenovaná čte­ní o ledasčem a Vyjmenovaná slo­va o vlas­ti, se zúčast­ni­li...Read more »

Knižní křest - Vyjmenovaná čtení o ... VII

Read more »

Knižní křest - Vyjmenovaná čtení o ... VI

Read more »

Knižní křest - Vyjmenovaná čtení o ... V

Read more »

Knižní křest - Vyjmenovaná čtení o ... IV

Read more »

Knižní křest - Vyjmenovaná čtení o ... III

Read more »

Knižní křest - Vyjmenovaná čtení o ... II

Read more »

Knižní křest - Vyjmenovaná čtení o ... I

Read more »

Vytvoření lodi Targaryenů | BTS: S1 EP4 | Dračí dům (HBO)

Read more »

Vytvoření lodi Targaryenů | BTS: S1 EP5 | Dračí dům (HBO)

Read more »

BTS: Vytvoření lodi Targaryenů | Dračí dům (HBO)

Read more »

Dům, který postavili draci Ep. 4 - Klip | Dům draka (HBO)

Read more »

Vzpoura mozků

Read more »
Stránka načtena za 2,78877 s | počet dotazů: 208 | paměť: 39268 KB. | 29.01.2023 - 10:24:20