Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Srpen > 15

Westworld - Que Será, Será (S04E08) - 90 %

Když se to vez­me, tak se čtvr­tá sezó­na poved­la. V úpl­ně posled­ním díle jsme koneč­ně dosta­li vysvět­le­ní jak to vlast­ně je. A proč byla nut­ná smrt oblí­be­ných postav v před­cho­zím dílu. Dneska...Read more »

Koko a jeho kamarádi

Chcete poznat sle­pič­ky, kte­ré kaž­dé ráno cvi­čí roz­cvič­ku? Víte, proč je mrkev oran­žo­vá? Neváhejte a pojď­te se spo­leč­ně se mnou podí­vat na jeden úžas­ný dvo­rek, kde žije spous­tu zví­řá­tek. Autorkou...Read more »

Titulky k Becoming Elizabeth S01E05 - Necessity Compels Me to Plague You

Thomas Seymour se znovu sbližuje s Alžbětou. Lord Somerset se rozhodne prodat tajně Boulogne Francouzům a naštve tím krále. Lord Somerset také nesouhlasí s plánem svého bratra Thomase oženit...Read more »

Zoev Jho, Diana Luppi: E.T.101 kosmická příručka (nouzové vydání pro planetu Zemi)

Směs mimo­zem­ských teo­rií, duchov­ní moud­ros­ti a humor­né­ho nad­hle­du. No přes­ně! „Lidé na této pla­ne­tě pro­je­vu­jí pří­mo neu­ro­tic­ký strach z inva­ze Aliens. Spouštěčem toho­to stra­chu byl hlo­da­vý pocit, že v neko­neč­ném vesmí­ru by...Read more »

Příliš vzdálený most

Příliš vzdá­le­ný most je váleč­ný film z roku 1977, kte­rý popi­su­je ope­ra­ci Market Garden, neú­spěš­nou spo­je­nec­kou ope­ra­ci v nacis­ty oku­po­va­ném Nizozemsku během dru­hé svě­to­vé vál­ky. Film nato­čil reži­sér Richard Attenborough pod­le...Read more »

Hasil, Mára, Lukyn a Lavi. A nový Love Island. Voyo představuje svou podzimní nabídku a mnohem více chystá na další rok

Letos na pod­zim se nabíd­ka pro­jek­tů z díl­ny Voyo Originál roz­ros­te o dal­ší dva – mini­sé­rii Král Šumavy, kte­rou pro Voyo nato­čil jeden z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti David Ondříček, a kome­di­ál­ní seri­ál...Read more »

The Good Neighbor

Velmi milé překvapení. Good Neighbor se mi jevil jako nenápadný thriller, jednoduchá zápletka, obyčejní herci, obyčejný název i plakát- no zkrátka to na mě působilo nezajímavě, ale o to...Read more »

Shoky & Morthy: Poslední velká akce

7/10 – Shocky a Morthy bezesporu nejsou dokonalým, ba ani oscarovým počinem, přesto mi tento snímek, ve kterém si to ostravský Tygr střihnul s fotbalistou Lavickým, udělal velkou radost,...Read more »
Stránka načtena za 1,54363 s | počet dotazů: 206 | paměť: 36930 KB. | 01.10.2022 - 02:53:13