Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Srpen > 10

NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud

I přes mra­ven­čí prá­ci poli­cie a vyšet­řo­va­cích týmů se někdy stá­vá, že vrah není ani po letech dopa­den. Nebo nao­pak po desít­kách let dojde k ote­vře­ní pří­pa­du a na zákla­dě nových metod nebo neče­ka­ných...Read more »

Bělásek - Neobyčejný svět motýlů

Jednou na jaře z kuk­ly vykouk­nul… Nechte se pře­kva­pit, co nebo kdo všech­no se může vyklu­bat na svět. Své o tom ví i Irena Ričlová Lachoutová, kte­rá pro děti při­pra­vi­la kni­hu s poe­tic­kým...Read more »

Statek - Strhující příběh podle skutečných událostí

Sága rodu Zíků, i tak by se dal nazvat nový román Ladislava Vrchovského Statek, kte­rý zob­ra­zu­je život jed­né rodi­ny v prů­bě­hu jed­no­ho sto­le­tí. Jedná se však o sto­le­tí dva­cá­té, kdy se během...Read more »

Já jsem Groot - 1. série

Groot (mlu­ví Vin Diesel) vyrůs­tá a při­tom zaží­vá nová dob­ro­druž­ství, kdy potká­vá neob­vyk­lé tvo­ry, kte­ří ho dostá­va­jí do potí­ží... Ještě před pre­mi­é­rou prv­ních Strážců Galaxie mohl snad­no vyvstat dojem, že...Read more »

Výška říše | Dům draka (HBO)

Read more »

Procházka Západozemím se Stevem Toussaintem | Oficiální podcast Hry o trůny: (HBO)

Read more »

Šimon a Matouš jedou na Riviéru

Šimon a Matouš jedou na Riviéru (ori­gi­nál­ní název: Simone e Matteo: Un gio­co da ragaz­zi) je ital­ská fil­mo­vá kome­die z roku 1975, kte­rou reží­ro­val Giuliano Carnimeo pod pseu­do­ny­mem Arthur Pitt, jenž...Read more »

Já jsem Groot

7/10 – I am Groot není regulérní seriál, nýbrž jen patero úsměvných skečů s tímto prkenným harantem, se nímž po dobu 20 minut objevujeme svět. Příběh, ač pochybuju, že...Read more »
Stránka načtena za 1,65390 s | počet dotazů: 213 | paměť: 36890 KB. | 01.10.2022 - 04:04:44