Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Červen > 16

Po stopách léta. TV Nova představuje prázdninové programové schéma.

Hned prv­ní prázd­ni­no­vá sobo­ta bude na Nově pat­řit zbru­su nové zábav­né show 2 na 1, ve kte­ré Ondřej Sokol a Aleš Háma pro­vě­ří v nej­růz­něj­ších situ­a­cích Vojtu Dyka. Od pon­dě­lí 11. čer­ven­ce...Read more »

Letouny z Česka v čele s Albatrosem slaví 95 let na stříbrném plátně

České letou­ny ze spo­leč­nos­ti AERO Vodochody, kte­rá pat­ří k nej­star­ším letec­kým spo­leč­nos­tem na svě­tě, mají za sebou také pořád­ně boha­tou a roz­ma­ni­tou „fil­mo­vou kari­é­ru“ trva­jí­cí již 95 let. První fil­mo­vou roli...Read more »

Slunce, seno, jahody

Šimon Plánička (Pavel Kikinčuk) při­jíž­dí do ves­ni­ce Hoštice na prázd­ni­no­vou pra­xi. Chce tu v míst­ním kra­ví­ně expe­ri­men­to­vat na téma doji­vos­ti krav v sou­vis­los­ti s kul­tu­rou pro­stře­dí. Zpočátku o tom nechce nikdo ani sly­šet,...Read more »

Love, Death & Robots - 2. svazek

6/10 – Tak druhá sérka mi úplně neučarovala. Všechny díly jsou sice hezké na pohled a já vám vřele doporučuju se na ně podívat, ale co se týká děje,...Read more »

Love, Death & Robots - 3. svazek

7/10 – Strašně těžko se to hodnotí takhle souhrnně. Třetí sérka Love, Death & Robots je neskutečně nesourodá, nejednolitá a zkrátka nekompaktní podívaná, kde nejenže je každý díl sám...Read more »

Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?

Co kdy­by se T´Challa (mlu­ví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem mís­to Petera Quilla? První epi­zo­da What If...? se tak tro­chu drže­la při zemi, dru­há epi­zo­da ovšem při­chá­zí s vár­kou šíle­ných nápa­dů, kte­ré...Read more »
Stránka načtena za 2,57296 s | počet dotazů: 186 | paměť: 38218 KB. | 28.11.2022 - 06:06:34