Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Červen > 07

Recenze: Jurský svět: Nadvláda - 85%

Jurský svět: Nadvláda Čtyři roky po záni­ku ost­ro­va Isla Nubar, původ­ní­ho domo­va oživlých jur­ských tvo­rů, se tito tvo­ro­vé mezi­tím zača­li kon­t­ro­lo­va­ně i nekon­t­ro­lo­va­ně roz­mno­žo­vat a v důsled­ku toho si lid­stvo muse­lo zvyk­nout na...Read more »

Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem - genetická metoda - čteme sami

Hledáte prv­ní čte­ní pro své děti či vnou­ča­ta? Jste uči­tel­ka v prv­ní tří­dě základ­ní ško­ly a vyu­ču­je­te gene­tic­kou meto­du čte­ní? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Jak se chtěl čaro­děj stát kou­zel­ní­kem,...Read more »

Rychle a zběsile 7 - 60 %

Sedmý díl série škva­ří gumy na ces­tě, kte­rou popr­vé posta­vil díl pátý a kte­rá je pro­špi­ko­va­ná praskli­na­mi způ­so­be­ný­mi dílem šes­tým. Od před­cho­zí­ho dílu se ovšem tvr­dě odrá­ží i zbě­si­lá sed­mič­ka, kte­rá...Read more »

Hod kladivem

Read more »
Stránka načtena za 1,47673 s | počet dotazů: 189 | paměť: 33877 KB. | 07.07.2022 - 00:29:27