Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 2022 > Květen > 25

O modrém světle - první čtení, to nic není

Otík je ško­lák, kte­rý nerad čte. Maminka se roz­hod­la, že mu kou­pí k naro­ze­ni­nám kníž­ku. Jenže Otík byl zkla­ma­ný, pro­to­že čekal, že dosta­ne jeřáb nebo něja­ké auto. Nakonec dosta­ne kni­hu...Read more »

Top Gun: Maverick startuje v kinech. Natáčel se na českých L-39 Albatros!

Celosvětově dlou­ho oče­ká­va­ný film z letec­ké­ho pro­stře­dí Top Gun: Maverick má význam­nou čes­kou sto­pu. Na jeho natá­če­ní i výcvi­ku her­ců se totiž podí­le­ly čes­ké prou­do­vé cvič­né letou­ny Aero L-39 Albatros, vyro­be­né...Read more »

Lidice

Obtížně se mi hle­dá téma, kte­ré by bylo méně vděč­né pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní, než je téma Lidic, ves­ni­ce, kte­rá se sta­la sym­bo­lem nacis­tic­ké­ho tero­ru. Ne snad pro­to, že by...Read more »

Behind The Goalie Mask | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Quick Cuts | Anton Bengtsson (Sweden) | 2022 #IIHFWorlds

Read more »

Thank You Frans | 2022 #IIHFWorlds

Read more »
Stránka načtena za 2,05616 s | počet dotazů: 181 | paměť: 34003 KB. | 07.07.2022 - 00:41:13